Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

[Mục lục] giải bài tập trong sách Toán 8 tập 1 đầy đủ

CHIA SẺ

Các em chọn bài tập Toán 8 cần xem lời giải dưới đây nhé. Dethikiemtra.com đã chia thành tập 1, tập 2.

PHẦN ĐẠI SỐ – Toán 8

Chương 1: Phép nhân và chia các đa thức

STT Bài học Trang
1 Nhân đơn thức với đa thức  5
2 Nhân đa thức với đa thức  9
3 Hằng đẳng thức đáng nhớ  11
4 Hằng đẳng thức đáng nhớ   12
5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)  14
6 Những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp  16
7 Luyện hằng đẳng thức đáng nhớ  17
8 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung  19
9 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức  20, 21
10 Phân tích đa thức thành nhân tử  22,23
11 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp  24,25
12 Chia đơn thức cho đơn thức  26,27
13 Chia đa thức cho đơn thức  28,29
14 Chia đa thức một biến đã sắp xếp  31,32
15 Giải bài Ôn tập chương 1 Toán Đại số 8 tập 1 33

Chương 2: Phân thức đại số

STT Bài học Trang
1 Phân thức đại số 36
2 Tính chất cơ bản của phân thức  38
3 Rút gọn phân thức  39, 40
4 Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức  43, 44
5 Phép cộng các phân thức đại số  46, 47, 48
6 Phép trừ các phân thức đại số   49, 50, 51
7 Phép nhân các phân thức đại số  52,  53
8 Phép chia các phân thức đại số  54, 55
9 Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức  57, 58
10 Luyện tập Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức  58, 59
11 Giải bài ôn tập chương 2 Đại số 8  61, 62

PHẦN HÌNH HỌC – SGK Toán 8

Chương 1: Tứ giác

STT Bài học Trang
1 Tứ giác  66, 67
2 Hình thang  70,71
3 Hình thang cân  74, 75
4 Luyện tập hình thang cân  75
5 Đường trung bình của tam giác, của hình thang  79,80
6 Luyện tập Đường trung bình của tam giác, của hình thang  80
7 Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang  83
8 Luyện tập Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang  83
9 Hình bình hành  92, 93
10 Đối xứng tâm  95,96
11 Hình chữ nhật  99
12 Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước  102,103
13 Hình thoi  105,106
14 Hình vuông  108, 109
15 Ôn tập chương 1 hình học Toán 8 tập 1

Chương 2 : Đa giác, Diện tích đa giác

STT Bài học Trang
1 Đa giác – Đa giác đều  115
2 Diện tích hình chữ nhật  118
3 Luyện tập diện tích hình chữ nhật  119
4 Diện tích tam giác  121,122,123
5 Diện tích hình thang  125, 126
6 Diện tích hình thoi  128, 129
7 Diện tích đa giác  130, 131
8 Ôn tập chương 2 Hình  8  132, 133