Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

[Mục lục] giải bài tập trong sách Toán 8 tập 1 đầy đủ

CHIA SẺ

Các em chọn bài tập Toán 8 cần xem lời giải dưới đây nhé. Dethikiemtra.com đã chia thành tập 1, tập 2.

PHẦN ĐẠI SỐ – Toán 8

- Quảng cáo -

Chương 1: Phép nhân và chia các đa thức

STTBài họcTrang
1Nhân đơn thức với đa thức 5
2Nhân đa thức với đa thức 9
3Hằng đẳng thức đáng nhớ 11
4Hằng đẳng thức đáng nhớ  12
5Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 14
6Những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp 16
7Luyện hằng đẳng thức đáng nhớ 17
8Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung 19
9Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức 20, 21
10Phân tích đa thức thành nhân tử 22,23
11Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 24,25
12Chia đơn thức cho đơn thức 26,27
13Chia đa thức cho đơn thức 28,29
14Chia đa thức một biến đã sắp xếp 31,32
15Giải bài Ôn tập chương 1 Toán Đại số 8 tập 133

Chương 2: Phân thức đại số

STTBài họcTrang
1Phân thức đại số36
2Tính chất cơ bản của phân thức 38
3Rút gọn phân thức 39, 40
4Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 43, 44
5Phép cộng các phân thức đại số 46, 47, 48
6Phép trừ các phân thức đại số  49, 50, 51
7Phép nhân các phân thức đại số 52,  53
8Phép chia các phân thức đại số 54, 55
9Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức 57, 58
10Luyện tập Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức 58, 59
11Giải bài ôn tập chương 2 Đại số 8 61, 62

PHẦN HÌNH HỌC – SGK Toán 8

Chương 1: Tứ giác

STTBài họcTrang
1Tứ giác 66, 67
2Hình thang 70,71
3Hình thang cân 74, 75
4Luyện tập hình thang cân 75
5Đường trung bình của tam giác, của hình thang 79,80
6Luyện tập Đường trung bình của tam giác, của hình thang 80
7Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang 83
8Luyện tập Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang 83
9Hình bình hành 92, 93
10Đối xứng tâm 95,96
11Hình chữ nhật 99
12Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 102,103
13Hình thoi 105,106
14Hình vuông 108, 109
15Ôn tập chương 1 hình học Toán 8 tập 1

Chương 2 : Đa giác, Diện tích đa giác

STTBài họcTrang
1Đa giác – Đa giác đều 115
2Diện tích hình chữ nhật 118
3Luyện tập diện tích hình chữ nhật 119
4Diện tích tam giác 121,122,123
5Diện tích hình thang 125, 126
6Diện tích hình thoi 128, 129
7Diện tích đa giác 130, 131
8Ôn tập chương 2 Hình  8 132, 133