Bài tập SGK lớp 9

Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9
Đáp án bài tập SGK Lớp 9: Toán (Đại số, Hình học) tập 1&2, Môn Ngữ Văn, Vật Lý, Hóa học, Sinh học ... trong sách giáo khoa 9 theo từng chương, từng phần.
Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí – Địa lí 9: Dựa vào báng 40.1
Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí...
Bài 40 Địa lí lớp 9: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí. Giải bài 1, bài 2, bài...
Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo) – Địa lí 9: Tại sao nghề muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ
Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo) – Địa lí 9:...
Bài 39 Địa lí lớp 9: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo). Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí...
Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo – Địa lí 9: Dựa vào hình 38.3 (SGK
Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo – Địa lí 9: Dựa vào...
Bài 38 Địa lí lớp 9: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang...
Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long –
Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu...
Bài 37 địa lí lớp 9: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. Giải bài 1, bài 2,...
Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) – Địa lí 9: Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản
Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) – Địa lí 9: Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh...
Bài 36 Địa lí lớp 9: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo). Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 133. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến...
Quảng cáo


Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Địa lí 9: Hãy cho biết các loại đất chính ở Đồng bằng sông Cửu Long và sự phân bố của chúng
Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Địa lí 9: Hãy cho biết các loại đất chính ở Đồng bằng sông Cửu...
Bài 35 Địa lí lớp 9: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 128 . Hãy nêu ý nghĩa và các biện pháp...
Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ – Địa lí 9: Căn cứ biểu đồ đã vẽ và các bài 31, 32, 33 hãy cho biết
Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ – Địa lí 9: Căn cứ biểu...
Bài 34 Địa lí lớp 9: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ. Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 124 . Căn...
Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) – Địa lí 9: Hãy cho biết vì sao Đông Nam Bộ là vùng thu hút mạnh đầu tư nước ngoài
Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) – Địa lí 9: Hãy cho biết vì sao Đông Nam Bộ là vùng thu hút...
Bài 33 Địa lí lớp 9: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo). Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 123 . Tại sao tuyến du lịch từ Thành phố...
Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) – Địa lí 9: Vì sao cây cao su lại được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ
Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) – Địa lí 9: Vì sao cây cao su lại được trồng chủ yếu ở Đông...
Bài 32 Địa lí lớp 9: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo). Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 120. Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông...
Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ – Địa lí 9: Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển
Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ – Địa lí 9: Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh...
Bài 31 Địa lí lớp 9: Vùng Đông Nam Bộ. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 116 . Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có sức thu...

Mới cập nhật

Đang quan tâm