Bài tập SGK lớp 9

Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9

Giải bài tập SGK Lớp 9: Giải Toán Đại số, Hình tập 1&2, môn Văn, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Địa, Sinh, Tin, GDCD, Công nghệ ... trong sách giáo khoa 9 theo từng chương, từng phần đầy đủ, chi tiết. Chọn môn cần xem lời giải:

Cảm nhận về hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí và Tiểu đội xe không kính
Cảm nhận về hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí và Tiểu đội xe không kính
Hai bài thơ sáng tác hai thời điểm, hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung bút pháp hiện thực kết hợp với lãng mạn cách mạng. Đề bài: Cảm nhận của em về hình ảnh người lính trong hai bài...
Cảm nhận bài ca lao động trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận
Cảm nhận bài ca lao động trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận
Cảm nhận của em về bài ca lao động trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận MB: - Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. - Nêu nhận xét: Bài thơ là khúc...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 12 My Future Career tiếng Anh 9 thí điểm
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 12 My Future Career tiếng Anh 9 thí điểm
Unit 12. My Future Career SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 12 tiếng Anh 9 thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Changing Roles In Society tiếng Anh 9 thí điểm
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Changing Roles In Society tiếng Anh 9 thí điểm
Unit 11. Changing Roles In Society SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 tiếng Anh 9 thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 10 Space Travel tiếng Anh 9 thí điểm
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 10 Space Travel tiếng Anh 9 thí điểm
Unit 10. Space Travel SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 tiếng Anh 9 thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 10: attach...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 English In The World tiếng Anh 9 thí điểm
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 English In The World tiếng Anh 9 thí điểm
Unit 9. English In The World SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 tiếng Anh 9 thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 Tourism tiếng Anh 9 thí điểm
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 Tourism tiếng Anh 9 thí điểm
Unit 8. Tourism SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 tiếng Anh 9 thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 8: breathtaking (adj)...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 7 Recipes And Eating Habbits tiếng Anh 9 thí điểm
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 7 Recipes And Eating Habbits tiếng Anh 9 thí điểm
Unit 7. Recipes And Eating Habbits SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 tiếng Anh 9 thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 Viet Nam: Then And Now tiếng Anh 9 thí điểm
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 Viet Nam: Then And Now tiếng Anh 9 thí điểm
Unit 6: Viet Nam: Then And Now SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 tiếng Anh 9 thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Wonders Of Viet Nam tiếng Anh 9 thí điểm
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Wonders Of Viet Nam tiếng Anh 9 thí điểm
Unit 5: Wonders Of Viet Nam SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 tiếng Anh 9 thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới...

Advertisements (Quảng cáo)

Đang quan tâm