Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Giải bài 4,5,6 trang 38 SGK Toán 8 tập 1: Tính chất...

Giải bài 4,5,6 trang 38 SGK Toán 8 tập 1: Tính chất cơ bản của phân thức

CHIA SẺ

Bài 2: giải bài 4,5,6 trang 38 SGK Toán 8 tập 1: Tính chất cơ bản của phân thức – Chương 2.

1.Tính chất

– Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức  với cùng một đa thức khác đathức không thì được một phthức bằng phthức đã cho:

A/B = A.M / B.M ( M là một đathức khác đa thức 0)

-Nếu chia cả tử và mẫu của một đathức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phthức bằng phthức đã cho.

A/B = A:N / B:N ( N là một nhân tử chung)

2. Qui tắc đổi dấu:

Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phên thức thì được một phthức bằng phthức đã cho A/B = -A/-B

Giải bài 2 Toán lớp 8 Đại số tập 1 trang 38: Tính chất cơ bản của phân thức

Bài 4. Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ các bạn lan, hùng, hương, huy đã cho:

bai-4-trang-38-toan-8-tap-1

Giải:

bai-4-trang-38-toan-8-tap-1-3


Bài 5. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức

dap-an-5ab)
dap-an-5b


Bài 6 Toán 8 trang 38. Đố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phthức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống:

(x5 – 1)/(x2 – 1) = …./(x + 1)

Giải: Vế phải chứng tỏ đã chia mẫu của vế trái cho x – 1 ( vì x2 –  1 = (x – 1)(x  + 1)

Vậy phải chia tử của vế trái x5 – 1 cho x – 1

Vậy phải điền vào chỗ trống :  x4 + x3 + x2 + x + 1

P/s đã sửa lại bài 5b nhé 🙂 Cảm ơn bạn Trai Làng Phùng Linh!

CHIA SẺ