Trang Chủ Chủ đề Bài tập Toán 12

Bài tập Toán 12

Bài 1,2,3, 4,5 trang 68 giải tích lớp 12: Lôgarit

Bài 1,2,3, 4,5 trang 68 giải tích lớp 12: Lôgarit

Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải Bài 1,2,3,4,5 trang 68 SGK giải tích lớp 12: Lôgarit A. Tóm tắt lý thuyết: Lôgarit 1. Định nghĩaCho hai số dương a, b...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 60,61 giải tích lớp 12: Hàm số lũy thừa

Bài 1,2,3, 4,5 trang 60,61 giải tích lớp 12: Hàm số lũy thừa

Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải Bài 1 trang 60, bài 2,3,4,5 trang 61 SGK giải tích lớp 12: Hàm số lũy thừa A. Tóm tắt lý thuyết: Hàm...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 55,56 giải tích lớp 12: Lũy thừa

Bài 1,2,3, 4,5 trang 55,56 giải tích lớp 12: Lũy thừa

Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải Bài 1,2 trang 55, bài 3,4,5 trang 56 SGK giải tích lớp 12: Lũy thừa - Chương 2 Hàm số lũy...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 47 giải tích lớp 12: Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 1

Bài 1,2,3, 4,5 trang 47 giải tích lớp 12: Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 1

Hướng dẫn giải và đáp án Bài 1,2,3,4,5 trang 45 giải tích lớp 12: Bài tập trắc nghiệm - Ôn tập chương 1Bài trước: Bài Ôn...
Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12 trang 45,46,47 giải tích lớp 12: Ôn tập chương 1

Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12 trang 45,46,47 giải tích lớp 12: Ôn tập chương 1

Ôn tập chương 1 Toán Giải tích 12: Hướng dẫn giải và đáp án Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 45; bài 8,9,10,11 trang 46; bài 12...
Bài tập ôn tập chương 1 hình học 12 trang 26,27,28: Khối Đa diện

Bài tập ôn tập chương 1 hình học 12 trang 26,27,28: Khối Đa diện

Hướng Giải bài tập ôn tập chương 1 hình học 12: Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 26; Bài 11,12 trang 27: Khối Đa diện. I. Giải bài tập...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 25,26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 25,26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4 trang 25; bài 5,6 trang 26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện. A.Tóm tắt lý thuyết về...
Bài tập 1,2,3,4 trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài tập 1,2,3,4 trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 SGK trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều - chương 1...
Bài 1,2,3,4 trang 12 SGK hình học lớp 12: Khái niệm về khối đa diện

Bài 1,2,3,4 trang 12 SGK hình học lớp 12: Khái niệm về khối đa diện

Giải các bài tập trong sgk: Bài 1,2,3,4 trang 12 SGK hình học lớp 12: Khái niệm về khối đa diện - Chương 1. A....
Bài 4, 5,6,7,8,9 trang 44 giải tích lớp 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số

Bài 4, 5,6,7,8,9 trang 44 giải tích lớp 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của...

Hướng dẫn giải và đáp án Bài 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 44 giải tích lớp 12: Khảo sát sự biến thiên...