Trang Chủ Chủ đề Bài tập Toán 12

Bài tập Toán 12

Bài 1,2,3, 4,5 trang 68 giải tích lớp 12: Lôgarit
Bài 1,2,3, 4,5 trang 68 giải tích lớp 12: Lôgarit
Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải Bài 1,2,3,4,5 trang 68 SGK giải tích lớp 12: Lôgarit A. Tóm tắt lý thuyết: Lôgarit 1. Định nghĩa Cho hai số dương a, b với a#1. Nghiệm duy nhất cảu phương trình ax=b được...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 60,61 giải tích lớp 12: Hàm số lũy thừa
Bài 1,2,3, 4,5 trang 60,61 giải tích lớp 12: Hàm số lũy thừa
Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải Bài 1 trang 60, bài 2,3,4,5 trang 61 SGK giải tích lớp 12: Hàm số lũy thừa A. Tóm tắt lý thuyết: Hàm số lũy thừa 1. Khái niệm hàm số lũy thừa Hàm số...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 55,56 giải tích lớp 12: Lũy thừa
Bài 1,2,3, 4,5 trang 55,56 giải tích lớp 12: Lũy thừa
Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải Bài 1,2 trang 55, bài 3,4,5 trang 56 SGK giải tích lớp 12: Lũy thừa - Chương 2 Hàm số lũy thừa - hàm số mũ và hàm số lôgarit A. Tóm...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 47 giải tích lớp 12: Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 1
Bài 1,2,3, 4,5 trang 47 giải tích lớp 12: Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 1
Hướng dẫn giải và đáp án Bài 1,2,3,4,5 trang 45 giải tích lớp 12: Bài tập trắc nghiệm - Ôn tập chương 1 Bài trước: Bài Ôn tập chương 1 giải tích 12 (Bài 1 - 12 trang...
Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12 trang 45,46,47 giải tích lớp 12: Ôn tập chương 1
Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12 trang 45,46,47 giải tích lớp 12: Ôn tập chương 1
Ôn tập chương 1 Toán Giải tích 12: Hướng dẫn giải và đáp án Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 45; bài 8,9,10,11 trang 46; bài 12 trang 47 giải tích lớp 12: Ôn tập chương 1 Bài 1. Phát...
Bài tập ôn tập chương 1 hình học 12 trang 26,27,28: Khối Đa diện
Bài tập ôn tập chương 1 hình học 12 trang 26,27,28: Khối Đa diện
Hướng Giải bài tập ôn tập chương 1 hình học 12: Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 26; Bài 11,12 trang 27: Khối Đa diện. I. Giải bài tập ôn tập chương 1 hình học 12 Bài 1: Các đỉnh,...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 25,26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 25,26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4 trang 25; bài 5,6 trang 26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện. A.Tóm tắt lý thuyết về thể tích của khối đa diện 1. Có thể đặt tương...
Bài tập 1,2,3,4 trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài tập 1,2,3,4 trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 SGK trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều - chương 1 Khối đa diện. A. Tóm tắt Lý thuyết khối đa diện lồi...
Bài 1,2,3,4 trang 12 SGK hình học lớp 12: Khái niệm về khối đa diện
Bài 1,2,3,4 trang 12 SGK hình học lớp 12: Khái niệm về khối đa diện
Giải các bài tập trong sgk: Bài 1,2,3,4 trang 12 SGK hình học lớp 12: Khái niệm về khối đa diện - Chương 1. A. Tóm tắt lý thuyết về khối đa diện 1. Hình đa...
Bài 4, 5,6,7,8,9 trang 44 giải tích lớp 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số
Bài 4, 5,6,7,8,9 trang 44 giải tích lớp 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số
Hướng dẫn giải và đáp án Bài 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 44 giải tích lớp 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số. Xem lại bài...