SBT Sinh học 8

Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8
Bài tập trắc nghiệm trang 65 SBT Sinh 8: Thân nhiệt người luôn ?
Bài tập trắc nghiệm trang 65 SBT Sinh 8: Thân nhiệt người luôn ?
Chương VI: Trao đổi chất và năng lượng SBT Sinh lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 65 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 19: Trao đổi chất là ... (1)... của quá trình chuyển hoá vật chất...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 104 SBT Sinh 8: Tính chất của tế bào nón có gì khác so với tế bào que ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 104 SBT Sinh 8: Tính chất của tế bào nón có gì khác so với tế bào que ?
Chương IX Thần kinh và giác quan SBT Sinh lớp 8. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 1: Phân biệt cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng... Bài...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SBT Sinh 8: Nêu đặc điểm cấu tạo của một nơron điển hình
Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SBT Sinh 8: Nêu đặc điểm cấu tạo của một nơron điển hình
Chương IX Thần kinh và giác quan SBT Sinh lớp 8. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 Sách bài tập Sinh 8. Câu 1: Vì sao nói: Nơron là đơn vị cấu tạo và là đơn vị chức...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 SBT Sinh 8: Chuyển hoá cơ bản là gì ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 SBT Sinh 8: Chuyển hoá cơ bản là gì ?
Chương VI: Trao đổi chất và năng lượng SBT Sinh lớp 8. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 1: Phân biệt và nêu mối liên quan giữa tiêu hoá với đồng...
Bài tập trắc nghiệm trang 147 SBT Sinh 8:  Cơ quan sản xuất trứng là
Bài tập trắc nghiệm trang 147 SBT Sinh 8:  Cơ quan sản xuất trứng là
Chương XI Sinh sản SBT Sinh lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 147 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 13: Cơ quan sinh dục nữ gồm ... (1) ... Trứng rụng theo ... (2) ... đến ......
Bài tập trắc nghiệm trang 145 SBT Sinh 8:  Niệu tinh quản có vai trò
Bài tập trắc nghiệm trang 145 SBT Sinh 8:  Niệu tinh quản có vai trò
Chương XI Sinh sản SBT Sinh lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 145 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 7: Tuyến tiền liệt có vai trò... Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài...
Bài tập trắc nghiệm trang 144 SBT Sinh 8: Tinh hoàn có chức năng
Bài tập trắc nghiệm trang 144 SBT Sinh 8: Tinh hoàn có chức năng
Chương XI Sinh sản SBT Sinh lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 144 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 1: Buồng trứng có chức năng... Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau...
Bài tập trắc nghiệm trang 127 SBT Sinh 8: Hoocmôn có vai trò gì
Bài tập trắc nghiệm trang 127 SBT Sinh 8: Hoocmôn có vai trò gì
Chương X Nội tiết SBT Sinh lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 127 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 6: Hoocmôn có tính chất... Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau : Bài...
Bài tập trắc nghiệm trang 128 SBT Sinh 8: Hoocmôn GH có chức năng
Bài tập trắc nghiệm trang 128 SBT Sinh 8: Hoocmôn GH có chức năng
Chương X Nội tiết SBT Sinh lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 128 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 14: Tuyến tuỵ có chức năng... Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau...
Bài tập trắc nghiệm trang 130 SBT Sinh 8: Tuyến sinh dục bao gồm?
Bài tập trắc nghiệm trang 130 SBT Sinh 8: Tuyến sinh dục bao gồm?
Chương X Nội tiết SBT Sinh lớp 10. Giải bài tập trắc nghiệm trang 130 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 22: Tuyến trên thận gồm ... (1) ... Phần vỏ tiết ra hoocmôn có tác dụng ... (2)......