Bài tập SGK Toán 8

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập Toán 8: Đáp án và giải chi tiết bài tập Toán Đại Số, hình học lớp 8 SGK tập 1, tập 2.
[Mục lục] giải bài tập trong sách Toán 8 tập 1 đầy đủ
[Mục lục] giải bài tập trong sách Toán 8 tập 1 đầy đủ
Các em chọn bài tập Toán 8 cần xem lời giải dưới đây nhé. Dethikiemtra.com đã chia thành tập 1, tập 2. PHẦN ĐẠI SỐ - Toán 8 Chương 1: Phép nhân và chia các đa thức STT Bài học Trang 1 Nhân đơn thức với...
Giải bài tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số và Hình học
Giải bài tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số và Hình học
Giải bài tập Toán 8 Tập 2 -  Phần Đại số và hình học theo chương trình học kì 2 học sinh lớp 8 trên cả nước. PHẦN ĐẠI SỐ Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn STT Bài học Trang 1 Mở đầu về...
Bài 73,74,75 ,76,77,78 trang 105,106 Toán 8 tập 1: Hình thoi
Bài 73,74,75 ,76,77,78 trang 105,106 Toán 8 tập 1: Hình thoi
Giải bài 73 trang 105; bài 74,75,76,77,78 trang 106 Toán 8 tập 1: Hình thoi - Chương 1 Tứ giác bài 11. Kiến thức cần nhớ Dấu hiệu nhận biết hình thoi là: a) Tứ giác có bốn cạnh bằng. b) Hình bình...
Bài 70,71,72 trang 103 Toán 8 tập 1: Luyện tập đường thẳng // với một đường thẳng cho trước
Bài 70,71,72 trang 103 Toán 8 tập 1: Luyện tập đường thẳng // với một đường thẳng cho trước
Giải bài 70,71,72 trang 103 Toán 8 tập 1: Luyện tập đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.  Bài tập thuộc chương 1 Tứ Giác - Hình học. Bài 70. Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Oy sao...
Bài 67,68,69 trang 102,103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Bài 67,68,69 trang 102,103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Giải bài 67,68 trang 102; bài 69 trang 103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước - Chương 1 Hình học. Cần nhớ định lý sau: - Nếu các đg thẳng // cách đều cắt một...
Bài 62,63,64 ,65,66 trang 99,100 Toán 8 tập 1: Luyện tập hình chữ nhật
Bài 62,63,64 ,65,66 trang 99,100 Toán 8 tập 1: Luyện tập hình chữ nhật
Dethikiemtra.com hướng dẫn giải bài 62 trang 99;  bài 63, 64, 65, 66 SGK trang 100 Toán 8 tập 1: Luyện tập hình chữ nhật - Phần hình học chương Tứ Giác. Bài 62. Các câu sau đúng hay sai ? a) Nếu ΔABC...
Bài 58, 59, 60, 61 trang 99 Toán lớp 8 tập 1: Hình chữ nhật
Bài 58, 59, 60, 61 trang 99 Toán lớp 8 tập 1: Hình chữ nhật
Giải bài 58, 59, 60, 61 trang 99 Sách giáo khoa Toán 8 tập 1. Bài tập 9: Hình chữ nhật - Chương 1 hình học Tứ Giác. Hình chữ nhật (HCN) là tứ giác có bốn góc vuông.  Dấu hiệu nhận biết hình...
Bài tập 50,51 ,52,53 trang 95,96 Toán 8 tập 1: Đối xứng tâm
Bài tập 50,51 ,52,53 trang 95,96 Toán 8 tập 1: Đối xứng tâm
Hướng dẫn và Giải bài 50 trang 95; bài 51,52,53 trang 96 Toán 8 tập 1. Giải bài 8 Đối xứng tâm Toán 8 SGK Chương Tứ giác. Bài 50. Vẽ điểm A' đốixứng với A qua B, vẽ điểm C đốixứng với C...
Giải bài 43,44, 45 ,46,47, 48,49 trang 92,93 Toán 8 tập 1: Hình bình hành
Giải bài 43,44, 45 ,46,47, 48,49 trang 92,93 Toán 8 tập 1: Hình bình hành
Hướng dẫn và Giải bài 43, 44, 45, 46 trang 92; bài 47, 48, 49 SGK trang 93 Toán 8 tập 1: Đáp án bài 7 Toán 8 - Hình bình hành. Bài 43. Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên giấy kẻ ô...
Giải bài 39,40 ,41,42 trang 88,89 Toán 8 tập 1: Luyện tập đối xứng trục
Giải bài 39,40 ,41,42 trang 88,89 Toán 8 tập 1: Luyện tập đối xứng trục
Đối xứng trục phần bài luyện tập: Giải bài 39,40,41 trang 88; bài 42 SGK trang 89 Toán 8 tập 1.  Bài 39. a) Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (h.60)....