Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9
Đề kiểm tra 15 phút Chương 5 – Hóa học 9: Để làm khan rượu etylic có lẫn một ít nước người ta dùng chất nào?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 5 – Hóa học 9: Để làm khan rượu etylic có lẫn một ít nước người ta dùng chất nào?
Để làm khan rượu etylic có lẫn một ít nước người ta dùng chất nào?; Để nhận biết các chất: benzen, etanol khan, axit axetic nguyên chất người ta chỉ có thể dùng chất nào? ... trong Đề kiểm tra 15...
Đề kiểm tra môn Hóa học 15 phút lớp 9 – Chương 5: Trong các chất sau chất nào có tính axit?
Đề kiểm tra môn Hóa học 15 phút lớp 9 – Chương 5: Trong các chất sau chất nào có tính axit?
Trong các chất sau chất nào có tính axit?; Để tách C2H5OH ra khỏi hỗn hợp với CH3COOH người ta có thể cho hỗn hợp tác dụng với chất nào? ... trong Đề kiểm tra môn Hóa học 15 phút lớp...
Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút – Chương 5: Tính axit của axit axetic (CH3 – COOH) được xác định bởi nhóm nào?
Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút – Chương 5: Tính axit của axit axetic (CH3 – COOH) được xác định bởi nhóm nào?
Tính axit của axit axetic (CH3 – COOH) được xác định bởi nhóm nào?; Số công thức cấu tạo mạch hở (không viết các công thức cấu tạo trong đó có liên kết O – O) ứng với công thức...
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 5: Ở điều kiện thường rượu etylic (etanol) là một chất như thế nào?
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 5: Ở điều kiện thường rượu etylic (etanol) là một chất như thế nào?
Ở điều kiện thường rượu etylic (etanol) là một chất như thế nào?; Trong các chất sau, chất nào tác dụng được với natri? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 5. Tham khảo chi tiết...
Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 5: Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho benzen lần lượt tác dụng với brom
Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 5: Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho benzen lần lượt tác dụng với brom
Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho benzen lần lượt tác dụng với brom,hidro (ghi điều kiện phản ứng) ... trong Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 5. Tham khảo chi tiết đề và đáp...
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 5: Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mẩu nhỏ natri vào dung dịch rượu etylic?
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 5: Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mẩu nhỏ natri vào dung dịch rượu etylic?
Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mẩu nhỏ natri vào dung dịch rượu etylic?; Để trung hòa 3 gam một axit có công thức CnH2n+1COOH cần vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Viết công thức cấu...
Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 5: Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic
Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 5: Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic
Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic; Tính khối lượng CH3COOC2H5 sinh ra khi trộn 0,3 mol CH3COOH với 0,2 mol C2H5OH khi hiệu suất phản ứng đạt 80%  ... trong Kiểm tra môn Hóa...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 5 – Hóa học 9: Khi nung sôi dung dịch rượu etylic thì độ rượu thay đổi ra sao?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 5 – Hóa học 9: Khi nung sôi dung dịch rượu etylic thì độ rượu thay đổi ra sao?
Khi nung sôi dung dịch rượu etylic thì độ rượu thay đổi ra sao?; Làm thế nào để biết trong rượu etylic có lẫn nước? ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 5 – Hóa học 9. Tham khảo chi tiết...
Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút – Chương 4: Để phân biệt khí SO2 và khí C2H4, có thể dùng chất nào?
Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút – Chương 4: Để phân biệt khí SO2 và khí C2H4, có thể dùng chất nào?
Để phân biệt khí SO2 và khí C2H4, có thể dùng chất nào?; Chọn phương trình điều chế axetilen không thuộc phương pháp hiện đại? ... trong Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút – Chương 4. Tham...
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 Chương 4: Trong C2H4 cứ có 6 gam C thì khối lượng H sẽ là bao nhiêu?
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 Chương 4: Trong C2H4 cứ có 6 gam C thì khối lượng H sẽ là bao nhiêu?
Trong C2H4 cứ có 6 gam C thì khối lượng H sẽ là bao nhiêu?; Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của chất có công thức phân tử là C3H8O? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn...

Advertisements (Quảng cáo)

Đang quan tâm