Trang Chủ Chủ đề Bài tập Hóa 11

Bài tập Hóa 11

Giải bài tập Hóa 11: Gợi ý giải tất cả bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa (SGK) môn Hóa học lớp 11 đầy đủ nhất và chi tiết nhất.
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 145 Hóa lớp 11: Ankin
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 145 Hóa lớp 11: Ankin
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 145 SGK Hóa 11: Ankin Bài 1.  a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8. b) Viết công...
Bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 137,138 Hóa học 11: Luyện tập Anken và Ankađien
Bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 137,138 Hóa học 11: Luyện tập Anken và Ankađien
Bài 31 - Luyện tập Anken và Ankađien Giải bài 1 trang 137, bài 2,3,4,5,6,7 trang 138 SGK Hóa 11: Luyện tập Anken và Ankađien Bài 1. Viết các phương trình hóa học minh họa: a) Để tách metan từ hỗn...
Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 135,136 SGK Hóa 11: Ankađien
Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 135,136 SGK Hóa 11: Ankađien
 Giải bài 1,2,3,4 trang 135, bài 5 trang 136 SGK Hóa 11: Ankađien Bài 1. Thế nào là ankadien, ankadien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankadien liên hợp có công thức...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 132 Hóa lớp 11: Anken
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 132 Hóa lớp 11: Anken
 Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 132 SGK Hóa 11: Anken - Chương 6 hidrocacbon không no A: Lý thuyết Anken A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp + CTTQ dãy đồng đẳng CnH2n (n> 2) +...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 123 SGK Hóa 11: Luyện tập Ankan và Xicloankan
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 123 SGK Hóa 11: Luyện tập Ankan và Xicloankan
 Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SGK Hóa 11: Luyện tập Ankan và Xicloankan. Bài 1: Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không? Giải CH3-...
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 120,121 SGK Hóa lớp 11: Xicloankan
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 120,121 SGK Hóa lớp 11: Xicloankan
 Giải bài 1, 2 trang 120; bài 4,5 trang 121 SGK Hóa 11: Xicloankan Lý thuyết về Xicloankan 1. Đồng phân, danh pháp và cấu tạo. -          Xicloankan là những hidrocacbon no mạch vòng có công thức chung là CnH2n...
Bài tập 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 115,116 SGK Hóa lớp 11: Ankan
Bài tập 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 115,116 SGK Hóa lớp 11: Ankan
 Giải bài 1, 2, 3 trang 115; bài 4,5,6,7 trang 116 SGK Hóa 11: Ankan - Chương 5 Hiđrocacbon No Kiến thức cần nhớ Ankan: 1. Khái niệm -  Ankan là hidro no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1) -   Xicloankan...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 107,108 SGK Hóa 11: Luyện tập hợp chất hữu cơ – công thức phân tử và công thức cấu tạo
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 107,108 SGK Hóa 11: Luyện tập hợp chất hữu cơ – công thức phân tử và công thức cấu...
Tóm tắt kiến thức cần nhớ và Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 107; bài 7,8 trang 108 SGK Hóa 11: Luyện tập hợp chất hữu cơ - công thức phân tử và...
Bài 1,2,3,4 trang 105 SGK Hóa 11: Phản ứng hữu cơ
Bài 1,2,3,4 trang 105 SGK Hóa 11: Phản ứng hữu cơ
Tóm tắt lý thuyết cần nhớ và Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Hóa 11: Phản ứng hữu cơ A. Lý thuyết phản ứng hữu cơ - Dựa vào sự biến đổi phân tử hợp...
Giải bài 1,2,3,4 ,5,6 ,7,8 trang 101,102 SGK Hóa 11: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Giải bài 1,2,3,4 ,5,6 ,7,8 trang 101,102 SGK Hóa 11: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 101; bài 6,7,8 trang 102 SGK Hóa 11: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 1. Thuyết cấu tạo hoá học của Bút-lê-rốp gồm ba luận điểm chính. 2....