Trang Chủ Chủ đề Bài tập Hóa 11

Bài tập Hóa 11

Giải bài tập Hóa 11: Gợi ý giải tất cả bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa (SGK) môn Hóa học lớp 11 đầy đủ nhất và chi tiết nhất.
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 145 Hóa lớp 11: Ankin

Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 145 Hóa lớp 11: Ankin

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 145 SGK Hóa 11: AnkinBài 1.  a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên...
Bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 137,138 Hóa học 11: Luyện tập Anken và Ankađien

Bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 137,138 Hóa học 11: Luyện tập Anken và Ankađien

Bài 31 - Luyện tập Anken và Ankađien Giải bài 1 trang 137, bài 2,3,4,5,6,7 trang 138 SGK Hóa 11: Luyện tập Anken và Ankađien Bài 1. Viết các phương...
Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 135,136 SGK Hóa 11: Ankađien

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 135,136 SGK Hóa 11: Ankađien

 Giải bài 1,2,3,4 trang 135, bài 5 trang 136 SGK Hóa 11: AnkađienBài 1. Thế nào là ankadien, ankadien liên hợp? Viết công thức cấu tạo...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 132 Hóa lớp 11: Anken

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 132 Hóa lớp 11: Anken

 Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 132 SGK Hóa 11: Anken - Chương 6 hidrocacbon không no A: Lý thuyết Anken A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. Đồng đẳng, đồng...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 123 SGK Hóa 11: Luyện tập Ankan và Xicloankan

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 123 SGK Hóa 11: Luyện tập Ankan và Xicloankan

 Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SGK Hóa 11: Luyện tập Ankan và Xicloankan.Bài 1: Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan....
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 120,121 SGK Hóa lớp 11: Xicloankan

Bài 1,2,3 ,4,5 trang 120,121 SGK Hóa lớp 11: Xicloankan

 Giải bài 1, 2 trang 120; bài 4,5 trang 121 SGK Hóa 11: Xicloankan Lý thuyết về Xicloankan 1. Đồng phân, danh pháp và cấu tạo.-          Xicloankan là những...
Bài tập 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 115,116 SGK Hóa lớp 11: Ankan

Bài tập 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 115,116 SGK Hóa lớp 11: Ankan

 Giải bài 1, 2, 3 trang 115; bài 4,5,6,7 trang 116 SGK Hóa 11: Ankan - Chương 5 Hiđrocacbon No Kiến thức cần nhớ Ankan: 1. Khái niệm-  Ankan...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 107,108 SGK Hóa 11: Luyện tập hợp chất hữu cơ – công thức phân tử và công thức cấu tạo

Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 107,108 SGK Hóa 11: Luyện tập hợp chất hữu cơ – công thức phân...

Tóm tắt kiến thức cần nhớ và Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 107; bài 7,8 trang 108 SGK Hóa 11: Luyện tập...
Bài 1,2,3,4 trang 105 SGK Hóa 11: Phản ứng hữu cơ

Bài 1,2,3,4 trang 105 SGK Hóa 11: Phản ứng hữu cơ

Tóm tắt lý thuyết cần nhớ và Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Hóa 11: Phản ứng hữu cơ A. Lý thuyết phản ứng...
Giải bài 1,2,3,4 ,5,6 ,7,8 trang 101,102 SGK Hóa 11: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Giải bài 1,2,3,4 ,5,6 ,7,8 trang 101,102 SGK Hóa 11: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 101; bài 6,7,8 trang 102 SGK Hóa 11: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ1. Thuyết cấu...