Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Đại số lớp 8

Bài tập SGK Đại số lớp 8

Giải bài tập SGK Đại số 8: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong sách môn Toán Đại số lớp 8 tập 1 và tập 2.
[Mục lục] giải bài tập trong sách Toán 8  tập 1 đầy đủ

[Mục lục] giải bài tập trong sách Toán 8 tập 1 đầy đủ

Các em chọn bài tập Toán 8 cần xem lời giải dưới đây nhé. Dethikiemtra.com đã chia thành tập 1, tập 2.PHẦN ĐẠI SỐ...
Giải bài tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số và Hình học

Giải bài tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số và Hình học

Giải bài tập Toán 8 Tập 2 -  Phần Đại số và hình học theo chương trình học kì 2 học sinh lớp 8...
Bài 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 53,54 sách Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 đại số 8

Bài 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 53,54 sách Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 đại số 8

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 38, 39, 40, 41, 42, 43 trang 53; bài 44, 45 trang 54 SGK Toán 8 tập 2: Ôn...
Giải bài 35,36,37 trang 51 Toán 8 tập 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Giải bài 35,36,37 trang 51 Toán 8 tập 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 35, 36, 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2. Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt...
Giải bài 28,29,30, 31,32, 33,34 trang 48,49 Toán 8 tập 2: Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn

Giải bài 28,29,30, 31,32, 33,34 trang 48,49 Toán 8 tập 2: Luyện tập bất phương trình bậc nhất một...

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 28, 29, 30, 31, 32 trang 48; bài 34 trang 49 SGK Toán 8 tập 2.  Luyện tập Bất phương trình...
Giải bài 19,20,21 ,22,23,24 ,25,26,27 trang 47,48 Toán 8 tập 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Giải bài 19,20,21 ,22,23,24 ,25,26,27 trang 47,48 Toán 8 tập 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Giải bài 19,20,21 ,22,23,24 ,25,26 trang 47; bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (viết tắt là BPT...
Bài tập 15,16 ,17,18 trang 43 Toán lớp 8 tập 2: Bất phương trình một ẩn

Bài tập 15,16 ,17,18 trang 43 Toán lớp 8 tập 2: Bất phương trình một ẩn

Bài 3 chương 4 Đáp án và hướng dẫn Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 43 SGK Toán 8 tập 2.  Bất phương trình một...
Bài 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 Toán lớp 8 tập 2: Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bài 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 Toán lớp 8 tập 2: Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép...

Đáp án và Giải bài 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân - Chương...
Giải bài 5,6 ,7,8 trang 39,40 Toán lớp 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Giải bài 5,6 ,7,8 trang 39,40 Toán lớp 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân: Giải bài 5, 6 trang 39, bài 7, 8 trang 40 SGK Toán 8 tập 2  -...
Bài tập 1,2, 3,4 trang 37 Toán lớp 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài tập 1,2, 3,4 trang 37 Toán lớp 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng trong Giải bài 1,2,3,4 trang 37 SGK Toán 8 tập 2 - Chương 4.1. Bất đẳng thức (BĐT)Hệ thức...