Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Đại số lớp 8

Bài tập SGK Đại số lớp 8

Giải bài tập SGK Đại số 8: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong sách môn Toán Đại số lớp 8 tập 1 và tập 2.
[Mục lục] giải bài tập trong sách Toán 8 tập 1 đầy đủ
[Mục lục] giải bài tập trong sách Toán 8 tập 1 đầy đủ
Các em chọn bài tập Toán 8 cần xem lời giải dưới đây nhé. Dethikiemtra.com đã chia thành tập 1, tập 2. PHẦN ĐẠI SỐ - Toán 8 Chương 1: Phép nhân và chia các đa thức STT Bài học Trang 1 Nhân đơn thức với...
Giải bài tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số và Hình học
Giải bài tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số và Hình học
Giải bài tập Toán 8 Tập 2 -  Phần Đại số và hình học theo chương trình học kì 2 học sinh lớp 8 trên cả nước. PHẦN ĐẠI SỐ Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn STT Bài học Trang 1 Mở đầu về...
Bài 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 53,54 sách Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 đại số 8
Bài 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 53,54 sách Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 đại số 8
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 38, 39, 40, 41, 42, 43 trang 53; bài 44, 45 trang 54 SGK Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 phần đại số 8. Danh sách bài tập thuộc chương 4: Bất phương...
Giải bài 35,36,37 trang 51 Toán 8 tập 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Giải bài 35,36,37 trang 51 Toán 8 tập 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 35, 36, 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2. Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. 1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối của số a, kí...
Giải bài 28,29,30, 31,32, 33,34 trang 48,49 Toán 8 tập 2: Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn
Giải bài 28,29,30, 31,32, 33,34 trang 48,49 Toán 8 tập 2: Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 28, 29, 30, 31, 32 trang 48; bài 34 trang 49 SGK Toán 8 tập 2.  Luyện tập Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Chương 4. Bài 28. Cho bất phương trình x² > 0 a) Chứng...
Giải bài 19,20,21 ,22,23,24 ,25,26,27 trang 47,48 Toán 8 tập 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Giải bài 19,20,21 ,22,23,24 ,25,26,27 trang 47,48 Toán 8 tập 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Giải bài 19,20,21 ,22,23,24 ,25,26 trang 47; bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (viết tắt là BPT một ẩn).   Bài 19. Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế: a) x - 5...
Bài tập 15,16 ,17,18 trang 43 Toán 8 tập 2: Bất phương trình một ẩn
Bài tập 15,16 ,17,18 trang 43 Toán 8 tập 2: Bất phương trình một ẩn
Bài 3 chương 4 Đáp án và hướng dẫn Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 43 SGK Toán 8 tập 2.  Bất phương trình một ẩn (là BPT một ẩn). Bài 15. Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của...
Bài 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 Toán lớp 8 tập 2: Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 Toán lớp 8 tập 2: Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Đáp án và Giải bài 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân - Chương 4 Toán Đại số lớp 8. Bài 9. Cho tam giác ABC. Các khẳng định sau đúng...
Giải bài 5,6 ,7,8 trang 39,40 Toán 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Giải bài 5,6 ,7,8 trang 39,40 Toán 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân: Giải bài 5, 6 trang 39, bài 7, 8 trang 40 SGK Toán 8 tập 2  - Chương 4 Toán. 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương a) Tính...
Bài tập 1,2, 3,4 trang 37 Toán lớp 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài tập 1,2, 3,4 trang 37 Toán lớp 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng trong Giải bài 1,2,3,4 trang 37 SGK Toán 8 tập 2 - Chương 4. 1. Bất đẳng thức (BĐT) Hệ thức dạng a < b (hay dạng a > b, a ≥ b, a ≤ b) được gọi...