Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Đại số lớp 8

Bài tập SGK Đại số lớp 8

Giải bài tập SGK Đại số 8: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong sách môn Toán Đại số lớp 8 tập 1 và tập 2.
[Mục lục] giải bài tập trong sách Toán 8 tập 1 đầy đủ
[Mục lục] giải bài tập trong sách Toán 8 tập 1 đầy đủ
Các em chọn bài tập Toán 8 cần xem lời giải dưới đây nhé. Dethikiemtra.com đã chia thành tập 1, tập 2.PHẦN ĐẠI SỐ - Toán 8 Chương 1: Phép nhân và chia các đa thứcSTT Bài học Trang1 Nhân đơn thức với...
Giải bài tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số và Hình học
Giải bài tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số và Hình học
Giải bài tập Toán 8 Tập 2 -  Phần Đại số và hình học theo chương trình học kì 2 học sinh lớp 8 trên cả nước.PHẦN ĐẠI SỐ Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩnSTT Bài học Trang1 Mở đầu về...
Bài 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 53,54 sách Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 đại số 8
Bài 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 53,54 sách Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 đại số 8
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 38, 39, 40, 41, 42, 43 trang 53; bài 44, 45 trang 54 SGK Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 phần đại số 8.Danh sách bài tập thuộc chương 4: Bất phương...
Giải bài 35,36,37 trang 51 Toán 8 tập 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Giải bài 35,36,37 trang 51 Toán 8 tập 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 35, 36, 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2. Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đốiGiá trị tuyệt đối của số a, kí...
Giải bài 28,29,30, 31,32, 33,34 trang 48,49 Toán 8 tập 2: Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn
Giải bài 28,29,30, 31,32, 33,34 trang 48,49 Toán 8 tập 2: Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 28, 29, 30, 31, 32 trang 48; bài 34 trang 49 SGK Toán 8 tập 2.  Luyện tập Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Chương 4.Bài 28. Cho bất phương trình x² > 0a) Chứng...
Giải bài 19,20,21 ,22,23,24 ,25,26,27 trang 47,48 Toán 8 tập 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Giải bài 19,20,21 ,22,23,24 ,25,26,27 trang 47,48 Toán 8 tập 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Giải bài 19,20,21 ,22,23,24 ,25,26 trang 47; bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (viết tắt là BPT một ẩn). Bài 19. Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:a) x - 5...
Bài tập 15,16 ,17,18 trang 43 Toán 8 tập 2: Bất phương trình một ẩn
Bài tập 15,16 ,17,18 trang 43 Toán 8 tập 2: Bất phương trình một ẩn
Bài 3 chương 4 Đáp án và hướng dẫn Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 43 SGK Toán 8 tập 2.  Bất phương trình một ẩn (là BPT một ẩn).Bài 15. Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của...
Bài 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 Toán lớp 8 tập 2: Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 Toán lớp 8 tập 2: Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Đáp án và Giải bài 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân - Chương 4 Toán Đại số lớp 8.Bài 9. Cho tam giác ABC. Các khẳng định sau đúng...
Giải bài 5,6 ,7,8 trang 39,40 Toán 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Giải bài 5,6 ,7,8 trang 39,40 Toán 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân: Giải bài 5, 6 trang 39, bài 7, 8 trang 40 SGK Toán 8 tập 2  - Chương 4 Toán.1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dươnga) Tính...
Bài tập 1,2, 3,4 trang 37 Toán lớp 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài tập 1,2, 3,4 trang 37 Toán lớp 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng trong Giải bài 1,2,3,4 trang 37 SGK Toán 8 tập 2 - Chương 4.1. Bất đẳng thức (BĐT)Hệ thức dạng a < b (hay dạng a > b, a ≥ b, a ≤ b) được gọi...

Đề & bài tập hay