Bài tập Địa lí 8

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Địa lí 8
Bài 43. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ – Địa lí 8: Vì sao mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hơn so với hai miền phía bắc?
Bài 43. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ – Địa lí 8: Vì sao mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hơn so với hai miền...
Bài 43 Địa lí lớp 8: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 151. Trình bày những tài nguyên chính của miền.. Câu hỏi 1 - Mục...
Bài 42. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ – Địa lí 8: Hãy nêu giá trị tổng hợp của hồ Hòa Bình.
Bài 42. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ – Địa lí 8: Hãy nêu giá trị tổng hợp của hồ Hòa Bình.
Bài 42 Địa lí lớp 8: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 147. Vì sao bảo vệ và phát triển rừng là khâu then chốt...
Bài 41. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ – Địa lớp 8: Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, nhân dân ta đã làm gì?
Bài 41. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ – Địa lớp 8: Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, nhân dân ta đã làm gì?
Bài 41 Địa lí lớp 8: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 143 Địa lí 8. Bài 2. Chứng minh rằng miền Bắc và Đông...
Bài 40. Thực hành: Đọc lát cắt Địa lý tự nhiên tổng hợp Địa lí 8: Có những loại đá, loại đất nào? Chúng phân bố ở đâu?
Bài 40. Thực hành: Đọc lát cắt Địa lý tự nhiên tổng hợp Địa lí 8: Có những loại đá, loại đất nào? Chúng phân bố ở đâu?
Bài 40 Địa lí lớp 8: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp. Giải bài a, bài b, bài c, giải bài tập lí thuyết trang 138 . Câu b. Dựa trên kí hiệu và...
Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam – Địa lí 8: Hãy tính xem ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển?
Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam – Địa lí 8: Hãy tính xem ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt...
Bài 39 Địa lí lớp 8 : Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 137 . Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể...
Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam – Địa lí 8: Em hãy cho biết một số nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng nước ta.
Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam – Địa lí 8: Em hãy cho biết một số nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng nước...
Bài 38 Địa lí lớp 8: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 135 Địa lí . Những nguyên nhân nào làm suy giảm tài...
Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam – Địa lí 8: Em hãy kể tên một số vườn quốc gia của nước ta
Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam – Địa lí 8: Em hãy kể tên một số vườn quốc gia của nước ta
Bài 37 Địa lí lớp 8: Đặc điểm sinh vật Việt Nam. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 131 . Nêu tên và sự phân bố các hệ sinh thái rừng ở nước ta.. Câu...
Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam – Địa lớp 8: Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung
Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam – Địa lớp 8: Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng...
Bài 36 Địa Lí lớp 8 : Đặc điểm đất Việt Nam. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 129 . Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm...
Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam – Địa lí 8: Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung
Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam – Địa lí 8: Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng...
Bài 35 Địa lí lớp 8: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam. Giải bài 1, giải bài tập lí thuyết trang 123 . Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu...
Bài 34. Các hệ thống sông lớn ở nước ta – Địa lớp 8: Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
Bài 34. Các hệ thống sông lớn ở nước ta – Địa lớp 8: Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông...
Bài 34 Địa lí lớp 8: Các hệ thống sông lớn ở nước ta. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 123 . Các thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà...