Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo
Bài tập cuối chương 4 Một số yếu tố thống kê trang 120, 121 Toán lớp 6 – CTST
Bài tập cuối chương 4 Một số yếu tố thống kê trang 120, 121 Toán lớp 6 – CTST
Giải Toán 6 Bài tập cuối chương 4 - Một số yếu tố thống kê. Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 120; bài 5, 6 trang 121 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1 Bài...
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương – Toán lớp 6 – CTST
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương – Toán lớp 6 – CTST
Giải Toán 6 Bài 5  Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương - Chương 4 Một số yếu tố thống kê Hoạt động trang 118 SGK Toán 6...
Bài 4 Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép trang 109 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo
Bài 4 Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép trang 109 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo
Trả lời Hoạt động khám phá, vận dụng 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải Bài 1, 2, 3 , 4, 5, 6 trang 116, 117 Toán lớp 6 Chân trời...
Giải Toán 6 Bài 3 Biểu đồ tranh trang 105, 106, 107, 108, 109 SGK Toán Chân trời sáng tạo 6
Giải Toán 6 Bài 3 Biểu đồ tranh trang 105, 106, 107, 108, 109 SGK Toán Chân trời sáng tạo 6
Trả lời Hoạt động khám phá, vận dụng trang 105, 106, 107 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài 1, 2, 3 trang 108, 109 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 3. Biểu...
Bài 2 Biểu diễn dữ liệu trên bảng trang 102, 103, 104 SGK Toán lớp 6 CTST
Bài 2 Biểu diễn dữ liệu trên bảng trang 102, 103, 104 SGK Toán lớp 6 CTST
Trả lời Hoạt động khám phá, vận dụng trang 101, 102, 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải Bài 1, 2, 3 trang 103, 104 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 2. Biểu...
Bài 1 Thu thập và phân loại dữ liệu trang 95 SGK Toán lớp 6 CTST
Bài 1 Thu thập và phân loại dữ liệu trang 95 SGK Toán lớp 6 CTST
Trả lời Hoạt động khám phá, thực hành, vận dụng trang 95, 96, 97, 98 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài 1 trang 9; bài 2, 3, 4, 5 trang 100 SGK Toán lớp 6 tập...
Bài tập cuối chương 3 – Hình học trực quan. Các hình phẳng trong thực tiễn trang 93 Toán 6 CTST
Bài tập cuối chương 3 – Hình học trực quan. Các hình phẳng trong thực tiễn trang 93 Toán 6 CTST
Trả lời Câu hỏi trắc nghiệm trang 93 Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 1 CTST. Bài tập cuối chương 3 - Hình...
Giải Toán 6 Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
Giải Toán 6 Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
Trả lời Hoạt động 1, 2, 3 trang 92 SGK Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn...
Bài 3 Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn trang 88, 89, 90, 91 SGK Toán lớp 6 CTST
Bài 3 Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn trang 88, 89, 90, 91 SGK Toán lớp 6 CTST
Trả lời Hoạt động khám phá, vận dụng, thực hành trang 88, 89, 90 Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 SGK Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo tập 1....
Toán 6 Bài 2. Hình chữ nhật – Hình thoi. Hình bình hành – Hình thang cân trang 80 SGK CTST
Toán 6 Bài 2. Hình chữ nhật – Hình thoi. Hình bình hành – Hình thang cân trang 80 SGK CTST
Trả lời các câu hỏi trang 80, 81, 82, 83, 84 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải Bài 1, 2, 3 trang 85; bài 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 86 SGK Toán lớp 6 Chân...