Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Hóa 10

Bài tập SGK Hóa 10

Giải bài tập SGK hóa 10: Đáp án chi tiết bài tập hóa học lớp 10 7 chương. Các loại hợp chất vô cơ, Bảng tuần hoàn,Liên kết hóa học, Phản ứng oxi hóa – khử,…
Bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 166,167 Hóa 10: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 166,167 Hóa 10: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

: Giải bài 1 trang 166; bài 2,3,4,5,6,7 trang 167 SGK Hóa 10: Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Bài 1. Nội dung nào...
Bài 1,2,3, 4,5, 6,7,8 trang 162,163 SGK Hóa 10: Cân bằng hóa học

Bài 1,2,3, 4,5, 6,7,8 trang 162,163 SGK Hóa 10: Cân bằng hóa học

Cân bằng hóa học:Hướng dẫn Giải bài 1,2 trang 162; bài 3,4,5,6,7,8 trang 163. Bài 1. Ý nào sau đây là đúng:A. Bất cứ phản ứng...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 153,154 Hóa lớp 10: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 1,2,3, 4,5 trang 153,154 Hóa lớp 10: Tốc độ phản ứng hóa học

- Hướng dẫn Giải bài 1, 2 trang 153; bài 3, 4, 5 trang 154 SGK Hóa 10: Tốc độ phản ứng hóa học. Bài 1. Ý nào trong...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8 trang 146,147 Hóa lớp 10: Luyện tập Oxi và Lưu huỳnh

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8 trang 146,147 Hóa lớp 10: Luyện tập Oxi và Lưu huỳnh

Luyện tập Oxi và Lưu huỳnh Đáp ám và Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 146; bài 5,6,7,8 trang 147 SGK Hóa 10: Luyện tập...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 143 SGK Hóa 10: Axit sunfuric – Muối sunfat

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 143 SGK Hóa 10: Axit sunfuric – Muối sunfat

Axit sunfuric - Muối sunfat: Giải bài 1, 2,3,4,5,6 trang 143 SGK Hóa 10 - Chương 6. Bài 1. Một hợp chất có thành phần theo...
Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9,10 trang 138,139 SGK Hóa lớp 10: Hiđro Sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9,10 trang 138,139 SGK Hóa lớp 10: Hiđro Sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh...

Hiđro Sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 138; bài 5, 6, 7, 8, 9, 10...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 132 SGK Hóa lớp 10: Lưu huỳnh

Bài 1,2,3, 4,5 trang 132 SGK Hóa lớp 10: Lưu huỳnh

Bài 30 : Lưu Huỳnh - Chương 6 Hóa 10:  Giải bài 1, 2,3,4,5 trang 132 SGK Hóa 10. Bài 1: Lưu huỳnh tác dụng với axit sulfuric...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 127,128 Hóa lớp 10: Oxi – Ozon

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 127,128 Hóa lớp 10: Oxi – Ozon

Giải bài 1, 2,3,4 trang 127; bài 5,6 trang 128 SGK Hóa 10: Oxi - Ozon.  Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Bài 1.Hãy ghép cấu hình...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12,13 trang 118,119 Hóa học 10: Luyện tập Nhóm halogen

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12,13 trang 118,119 Hóa học 10: Luyện tập Nhóm halogen

Bài 26: Luyện tập Nhóm halogen - Chương 6 Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 118; bài 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11,...
Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11 trang 113,114 Hóa lớp 10: Flo – Brom – iot

Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11 trang 113,114 Hóa lớp 10: Flo – Brom – iot

Bài 25 Hóa 10 trang 113, 114 - Flo - Brom - iot Gợi ý Giải bài 1, 2,3,4,5,6 trang 113; bài 7,8,9,10,11 trang 114 SGK...