Trang Chủ Chủ đề Bài tập Toán hình học 12

Bài tập Toán hình học 12

Bài tập ôn tập chương 1 hình học 12 trang 26,27,28: Khối Đa diện

Bài tập ôn tập chương 1 hình học 12 trang 26,27,28: Khối Đa diện

Hướng Giải bài tập ôn tập chương 1 hình học 12: Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 26; Bài 11,12 trang 27: Khối Đa diện. I. Giải bài tập...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 25,26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 25,26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4 trang 25; bài 5,6 trang 26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện. A.Tóm tắt lý thuyết về...
Bài tập 1,2,3,4 trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài tập 1,2,3,4 trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 SGK trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều - chương 1...
Bài 1,2,3,4 trang 12 SGK hình học lớp 12: Khái niệm về khối đa diện

Bài 1,2,3,4 trang 12 SGK hình học lớp 12: Khái niệm về khối đa diện

Giải các bài tập trong sgk: Bài 1,2,3,4 trang 12 SGK hình học lớp 12: Khái niệm về khối đa diện - Chương 1. A....