Trang Chủ Chủ đề Bài tập Toán hình học 12

Bài tập Toán hình học 12

Bài tập ôn tập chương 1 hình học 12 trang 26,27,28: Khối Đa diện
Bài tập ôn tập chương 1 hình học 12 trang 26,27,28: Khối Đa diện
Hướng Giải bài tập ôn tập chương 1 hình học 12: Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 26; Bài 11,12 trang 27: Khối Đa diện. I. Giải bài tập ôn tập chương 1 hình học 12 Bài 1: Các đỉnh, cạnh, mặt của một da...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 25,26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 25,26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4 trang 25; bài 5,6 trang 26 hình 12: Khái niệm về thể tích của khối đa diện. A.Tóm tắt lý thuyết về thể tích của khối đa diện 1. Có thể đặt tương ứng cho mỗi khối đa...
Bài tập 1,2,3,4 trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài tập 1,2,3,4 trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 SGK trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều - chương 1 Khối đa diện. A. Tóm tắt Lý thuyết khối đa diện lồi và khối đa diện đều 1....
Bài 1,2,3,4 trang 12 SGK hình học lớp 12: Khái niệm về khối đa diện
Bài 1,2,3,4 trang 12 SGK hình học lớp 12: Khái niệm về khối đa diện
Giải các bài tập trong sgk: Bài 1,2,3,4 trang 12 SGK hình học lớp 12: Khái niệm về khối đa diện - Chương 1. A. Tóm tắt lý thuyết về khối đa diện 1. Hình đa diện (gọi tắt là đa...