Bài tập SGK lớp 8

Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8
Giải bài tập SGK lớp 8: Lời giải chi tiết các môn Toán (Đại số và Hình học), Hóa học, Vật Lý, Sinh học, Địa lý, Tin học, GDCD,... trong sách giáo khoa lớp 8 đầy đủ và chi tiết trên Dethikiemtra.com. Các em chọn môn cần xem dưới đây nhé:
Bài 9. Làm việc với dãy số – Tin học 8: Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai
Bài 9. Làm việc với dãy số – Tin học 8: Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai
Bài 9 Tin học lớp 8: Làm việc với dãy số. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 78 . Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng...
Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước – Tin học 8: Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao
Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước – Tin học 8: Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết...
Bài 8 Tin học lớp 8: Lặp với số lần chưa biết trước. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70, 71 . Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động...
Bài 7. Câu lệnh lặp – Tin học 8: Hãy cho biết tác dụng câu lệnh lặp với số lần biết trước
Bài 7. Câu lệnh lặp – Tin học 8: Hãy cho biết tác dụng câu lệnh lặp với số lần biết trước
Bài 7 Tin học lớp 8: Câu lệnh lặp. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 60 . Cho một vài ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp đi...
Bài 6. Câu lệnh điều kiện – Tin học 8: Cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai
Bài 6. Câu lệnh điều kiện – Tin học 8: Cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay...
Bài 6 Tin học  lớp 8: Câu lệnh điều kiện. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 50 . Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động hàng ngày phụ...
Bài 5. Từ bài toán đến chương trình – Tin học 8: Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau
Bài 5. Từ bài toán đến chương trình – Tin học 8: Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết...
Bài 5 Tin học lớp 8: Từ bài toán đến chương trình. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 45 Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau... Câu 1: Hãy...
Quảng cáo


Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình – Tin học 8: Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng
Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình – Tin học 8: Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng
Bài 4 Tin học lớp 8: Sử dụng biến trong chương trình. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33 . Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ...
Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu – Tin học 8: Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào
Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu – Tin học 8: Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu...
Bài 3 Tin học lớp 8: Chương trình máy tính và dữ liệu. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 26. Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một...
Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính – Tin học 8: Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính
Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính – Tin học 8: Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để...
Bài 1 tin học lớp 8: Máy tính và chương trình máy tính. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 8. Trong ví dụ về rô bốt , nếu thay đổi thứ tự của...
Bài 31. Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 – Lịch sử 8: Bài 3 (trang 151 sgk Lịch sử 8):
Bài 31. Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 – Lịch sử 8: Bài 3 (trang 151 sgk Lịch...
Bài 31 lịch  sử lớp 8: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 151 . So...
Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 – Lịch sử 8: Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước chống Pháp ở nước ta?
Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 – Lịch sử 8: Đông Kinh nghĩa thục...
Bài 30 Lịch sử lớp 8: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 149...

Đang quan tâm