Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Hóa 9

Bài tập SGK Hóa 9

Giải bài tập Hóa 9 chi tiết câu hỏi, bài chương 1, 2, 3, 4, 5 SGK Hóa học lớp 9 đầy đủ nhất.
Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 165 Hóa lớp 9: Polime

Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 165 Hóa lớp 9: Polime

Bài 54: giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 sách giáo khoa hóa học lớp 9.Bài 1: Chọn câu đúng nhất trong các câu...
Giải bài 1,2,3, 4 trang 160 SGK Hóa 9: Protein

Giải bài 1,2,3, 4 trang 160 SGK Hóa 9: Protein

Bài 53 - Hóa 9: Giải bài  tập sgk 1, 2,3,4 trang 160 đầy đủ nhất. 1. Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các...
Bài 1,2,3, 4 trang 158 SGK Hóa 9: Tinh bột và xenlulozơ

Bài 1,2,3, 4 trang 158 SGK Hóa 9: Tinh bột và xenlulozơ

Dethikiemtra.com hướng dẫn giải chi tiết bài 1, 2,3,4 trang 158 SGK Hóa học lớp 9 chương 5 bài số 52.Bài 1: Chọn từ thích hợp (xenlulozơ...
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 155 Hóa lớp 9: Saccarozơ

Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 155 Hóa lớp 9: Saccarozơ

Chươn 5 Bài 51: giải bài 1, 2,3,4,5,6 trang 155 SGK Hóa học lớp 9.Bài 1: Khi pha nước giải khát có nước đá người ta có...
Bài tập 1,2,3, 4 trang 152 Hóa học 9: Glucozơ

Bài tập 1,2,3, 4 trang 152 Hóa học 9: Glucozơ

Bài 50 Hóa 9 - giải bài 1, 2,3,4 trang 152 SGK Hóa 9: Glucozơ - Chương 5.Tính chất hóa học1. Tác dụng với dung dịch...
Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 148,149 Hóa lớp 9: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 148,149 Hóa lớp 9: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 48 chương 5 Hóa 9 - Luyện tập: bài 1, 2 trang 148; bài 3,4,5,6,7 trang 149. Bài 1 : Cho các chất sau : rượu...
Bài 1,2,3, 4 trang 147 Hóa học 9: Chất béo

Bài 1,2,3, 4 trang 147 Hóa học 9: Chất béo

Bài 47 chương 5 hóa 9: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Hóa 9. A. Lý thuyết 1. Trạng thái tự nhiên và tính chất...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 144 SGK môn Hóa 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 1,2,3, 4,5 trang 144 SGK môn Hóa 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

giải bài 1, 2, 3, 4,5 trang 144 : Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axeticPhương trình P/ứ minh họa :CH2 =...
Bài 1,2,3, 4,5, 6,7,8 trang 143 SGK Hóa học 9: Axit axetic

Bài 1,2,3, 4,5, 6,7,8 trang 143 SGK Hóa học 9: Axit axetic

giải bài 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 trang 143 SGK Hóa 9: Axit axetic - Chương 5 hóa.Bài 1: Hãy điền những từ thích...
Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 139 SGK Hóa 9: Rượu etylic

Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 139 SGK Hóa 9: Rượu etylic

Giải bài 1, 2, 3, 4,5 trang 139 : Rượu etylic - Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. PolimeBài 1 Rượu etylic phản ứng được với natri...