Trang Chủ Chủ đề Bài tập sinh lớp 11

Bài tập sinh lớp 11

Giải bài tập Sinh 11: Câu hỏi và bài tập trong SGK môn Sinh học lớp 11 gồm các phần: Chuyển hóa vật chất và năng lượng; Cảm ứng; Sinh trường và phát triển; Sinh sản
Giải bài tập SGK trang 186,187 Sinh 11: Ôn tập chương 2,3 và 4

Giải bài tập SGK trang 186,187 Sinh 11: Ôn tập chương 2,3 và 4

Giải bài ôn tập chương 2,3,4 Sinh lớp 11 tất cả các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa trang 186,187 Sinh 11...
[Sinh 11 trang 186]: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

[Sinh 11 trang 186]: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 47 Sinh 11 -  Giải bài 1,2,3 trang 186 sách giáo khoa 11 : Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế...
Cơ chế điều hòa sinh sản: Lời giải bài 1,2,3 trang 181 Sinh 11

Cơ chế điều hòa sinh sản: Lời giải bài 1,2,3 trang 181 Sinh 11

Bài tập bài 46 Sinh 11 - Giải bài 1,2,3 trang 181 SGK Sinh 11 : Cơ chế điều hòa sinh sản.Các hoocmôn FSH, LH, testostêrôn...
Sinh sản hữu tính ở động vật: Bài 1,2,3,4 trang 178 môn môn sinh 11

Sinh sản hữu tính ở động vật: Bài 1,2,3,4 trang 178 môn môn sinh 11

Bài 45 Sinh 11 - Giải bài 1,2,3,4 trang 178 trong Sách giáo khoa Sinh-sản hữu-tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới...
Sinh sản vô tính ở thực vật: Giải bài 1,2,3,4,5,6 SGK Sinh 11 trang 162

Sinh sản vô tính ở thực vật: Giải bài 1,2,3,4,5,6 SGK Sinh 11 trang 162

Bài 41 chương 4 -  Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 162 SGK Sinh 11 Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể...
Sinh sản hữu tính ở thực vật: Bài 1,2,3,4,5 trang 166 Sinh 11

Sinh sản hữu tính ở thực vật: Bài 1,2,3,4,5 trang 166 Sinh 11

Bài 42 Sinh lớp 11 - Giải bài 1,2,3,4,5 trang 166 SGK: Sinh sản hữu tính ở thực vật.Sinh sản hữu tính là sự hợp nhất...
Sinh sản vô tính ở động vật (Giải bài 1,2,3 trang 174 Sinh học 11)

Sinh sản vô tính ở động vật (Giải bài 1,2,3 trang 174 Sinh học 11)

Chương 4 bài 44 -  Giải bài 1,2,3 trang 174 SGK Sinh 11 Bài 1: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?- ...
[Bài 39 Sinh học 11] Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

[Bài 39 Sinh học 11] Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật...

Bài 39 Chương 3 Sinh 11 -  Giải bài 1,2,3,4 trang 157 SGK  : Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở...
[Sinh 11 trang 154] Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

[Sinh 11 trang 154] Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38 - Giải bài 1,2,3 trang 154 SGK Sinh 11 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.Các nhân...
Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Giải bài 1,2,3,4 trang 151 Sinh học 11)

Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Giải bài 1,2,3,4 trang 151 Sinh học 11)

Bài 37 Sinh học - Giải bài 1,2,3,4 trang 151 :  Sinh trưởng và phát triển ở động vật.Biến thái là sự thay đổi đột ngột...