Bài tập SGK lớp 11

Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11
Chuyên trang hướng dẫn giải bài tập lớp 11 các môn: Toán, Lý, Hóa... theo chương trình học trên lớp của các em.
Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 34,35 SGK hình 11
Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 34,35 SGK hình 11
Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4 trang 34; 5,6,7 trang 35 SGK hình 11. Bài 1. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF Qua phép: a)...
Bài 1,2,3,4 trang 33 Hình học 11: Phép đồng dạng
Bài 1,2,3,4 trang 33 Hình học 11: Phép đồng dạng
Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 33 SGK hình học lớp 11: Phép đồng dạng - Chương 1 hình học 11. A. Tóm tắt lý thuyết Phép đồng dạng 1. Phép...
Bài tập 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự
Bài tập 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự
Lý thuyết  cần nhớ và Giải bài 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự - Chương 1 hình học lớp 11. 1. Cho điểm O và số k # 0. Phép biến...
Bài 1,2,3 trang 23,24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 
Bài 1,2,3 trang 23,24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 1 trang 23; Bài 2,3 trang 24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau. 1. Phép dời hình là phép biến hình...
Bài 1,2 trang 19 hình học 11: Phép Quay
Bài 1,2 trang 19 hình học 11: Phép Quay
Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn Giải bài 1,2 trang 19 SGK hình học 11: Phép Quay - Chương 1 hình 11. A. Tóm tắt lý thuyết Phép Quay Cho điểm O và góc lượng...
Bài tập 1,2,3 trang 15 Hình học 11: Phép đối xứng tâm
Bài tập 1,2,3 trang 15 Hình học 11: Phép đối xứng tâm
Phép đối xứng tâm: Giải bài 1,2,3 trang 15 SGK Hình học 11 Chương 1 Toán hình học lớp 11. Cho điểm O. Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác...
Bài 1,2,3 trang 11 SGK Hình học 11: Phép đối xứng trục
Bài 1,2,3 trang 11 SGK Hình học 11: Phép đối xứng trục
Chương 1 Phép đối xứng trục: Giải bài 1,2,3 trang 11 SGK Toán Hình học lớp 11 đầy đủ.   Biểu thức tọa độ của phép đốixứng qua trục Ox:             ...
Bài 1,2,3,4 trang 7,8 SGK hình học 11: Phép tịnh tiến
Bài 1,2,3,4 trang 7,8 SGK hình học 11: Phép tịnh tiến
Tóm tắt kiến thức và Giải bài 1,2,3 trang 7; Bài 4 trang 8 SGK hình học 11: Phép tịnh tiến - Chương 1 Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng A. Tóm tắt kiến...
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 145 Hóa lớp 11: Ankin
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 145 Hóa lớp 11: Ankin
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 145 SGK Hóa 11: Ankin Bài 1.  a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8. b) Viết công...
Bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 137,138 Hóa học 11: Luyện tập Anken và Ankađien
Bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 137,138 Hóa học 11: Luyện tập Anken và Ankađien
Bài 31 - Luyện tập Anken và Ankađien Giải bài 1 trang 137, bài 2,3,4,5,6,7 trang 138 SGK Hóa 11: Luyện tập Anken và Ankađien Bài 1. Viết các phương trình hóa học minh họa: a) Để tách metan từ hỗn...