Bài tập SGK lớp 11

Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11
Chuyên trang hướng dẫn giải bài tập lớp 11 các môn: Toán, Lý, Hóa... theo chương trình học trên lớp của các em.
Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 34,35 SGK hình 11

Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 34,35 SGK hình 11

Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4 trang 34; 5,6,7 trang 35 SGK hình 11.Bài 1. Cho lục giác đều ABCDEF...
Bài 1,2,3,4 trang 33 Hình học 11: Phép đồng dạng

Bài 1,2,3,4 trang 33 Hình học 11: Phép đồng dạng

Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 33 SGK hình học lớp 11: Phép đồng dạng - Chương 1 hình...
Bài tập 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự

Bài tập 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự

Lý thuyết  cần nhớ và Giải bài 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự - Chương 1 hình học lớp 11.1....
Bài 1,2,3 trang 23,24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 

Bài 1,2,3 trang 23,24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 1 trang 23; Bài 2,3 trang 24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai...
Bài 1,2 trang 19 hình học 11: Phép Quay

Bài 1,2 trang 19 hình học 11: Phép Quay

Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn Giải bài 1,2 trang 19 SGK hình học 11: Phép Quay - Chương 1 hình 11. A. Tóm...
Bài tập 1,2,3 trang 15 Hình học 11: Phép đối xứng tâm

Bài tập 1,2,3 trang 15 Hình học 11: Phép đối xứng tâm

Phép đối xứng tâm: Giải bài 1,2,3 trang 15 SGK Hình học 11 Chương 1 Toán hình học lớp 11.Cho điểm O. Phép biến hình biến...
Bài 1,2,3 trang 11 SGK Hình học 11: Phép đối xứng trục

Bài 1,2,3 trang 11 SGK Hình học 11: Phép đối xứng trục

Chương 1 Phép đối xứng trục: Giải bài 1,2,3 trang 11 SGK Toán Hình học lớp 11 đầy đủ. Biểu thức tọa độ của phép...
Bài 1,2,3,4 trang 7,8 SGK hình học 11: Phép tịnh tiến

Bài 1,2,3,4 trang 7,8 SGK hình học 11: Phép tịnh tiến

Tóm tắt kiến thức và Giải bài 1,2,3 trang 7; Bài 4 trang 8 SGK hình học 11: Phép tịnh tiến - Chương 1 Phép dời hình...
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 145 Hóa lớp 11: Ankin

Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 145 Hóa lớp 11: Ankin

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 145 SGK Hóa 11: AnkinBài 1.  a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên...
Bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 137,138 Hóa học 11: Luyện tập Anken và Ankađien

Bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 137,138 Hóa học 11: Luyện tập Anken và Ankađien

Bài 31 - Luyện tập Anken và Ankađien Giải bài 1 trang 137, bài 2,3,4,5,6,7 trang 138 SGK Hóa 11: Luyện tập Anken và Ankađien Bài 1. Viết các phương...