Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Giải bài 29,30,31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài tập Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Giải bài 29, 30, 31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1  – Chương 1 hình học lớp 8.

Bài 29. Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn ∠B=650

Sử dụng phương pháp dựng tam giác vuông đã được học.

bai-29-trang-83-sgk-hinh-8-tap-1

Ta lần lượt thực hiên:

– Vẽ đoạn BC = 4cm.

– Vẽ tia Bx tạo với BC một góc 65

– Vẽ đường thẳng a qua C và vuông góc với Bx và cắt Bx tại A.

Khi đó  ∆ABC là tam giác cần dựng.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 30. Dựng tam giác ABC vuông tại B, biết cạnh huyền AC = 4cm, cạnh góc vuông BC = 2cm.
bai-30-trang-83-dgk-hinh-8-tap-1

Sử dụng phương pháp dựng phương pháp vuông đã được học.

Ta lần lượt thực hiện:

– Vẽ góc vuông xBy. Trên tia Bx lấy điểm C sao cho BC = 2cm.

– Vẽ đường tròn (C; 4) và đường tròn này cắt tia Oy tại A.

Nối A với C ta được  ∆ABC là tam giác cần dựng.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 31 trang 83. Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = AD = 2cm, AC = DC = 4cm.

bai-31-hinh-8-tap-1

Hãy phác thảo hình vẽ để dẫn dắt bài toán về việc đầu tiên là vẽ một tam giác. Đỉnh còn lại được xác định nhờ định nghĩa hình thang kết hợp với một giả thiết còn lại.

Học sinh tự vẽ hình

Ta lần lượt thực hiện:

– Vẽ  ∆ACD bằng cách:

+  Vẽ đoạn CD = 4cm.

+ Vẽ đường tròn (C; 4) và đường tròn (D; 2), chúng cắt nhau tại A.

Nối A với C, D ta được  ∆ACD.

– Xác định điểm còn lại B bằng cách:

+ Vẽ tia Ax song song với tia DC.

+ Trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 2cm.

Nối B với C ta được hình thang cần dựng.

Advertisements (Quảng cáo)