Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 38,39, 40,41 trang 52, 53 Toán lớp 8 tập 1: Phép nhân các phân thức đại số

Bài 7: Giải bài 38, 39 trang 52; Bài 40, 41 trang 53 SGK Toán 8 tập 1 Phép nhân các phân thức đại số Bài 7 môn Toán – Chương 2 Đại số.

1. Qui tắc

Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm đươc:2015-11-24_201347

2. Các tính chất

a) Giao hoán

2015-11-24_201356

b) Kết hợp
2016-03-21_224700

Advertisements (Quảng cáo)

c) Phân phối đối với phép cộng

2015-11-24_201403

Giải bài 7 toán 8 tập 1 trang 52,53: Phép nhân các phân thức đại số.

Bài 38. Thực hiện các phép tính sau:bai 38

dap an bai 38

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 39. Thực hiện các phép tính sau:bai 39

HD Giải:

dap an bai 39


Bài 40. Rút gọn biếu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

bai 40

Áp dụng tính phân phối: dap an bai 40

Không áp dụng tính phân phối:dap an bai 40_1


Bài 41 trang 53. Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của phép nhân dưới đây những phân  thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1
bai 41

dap an bai 41

Advertisements (Quảng cáo)