Trang Chủ Chủ đề Bài tập sinh học 9

Bài tập sinh học 9

Giải bài tập Sinh 9: Đáp án và trả lời câu hỏi, bài tập trong SGK môn Sinh học lớp 9 phần Di truyền và biến dị; phần Sinh vật và môi trường.

Thành tựu chọn lọc giống ở Việt Nam: Bài tập 1,2,3 trang 111 Sinh học 9

Bài 37 Chương 6: Giải bài 1,2,3 trang 111 SGK Sinh 9: Thành tựu chọn lọc giống ở Việt Nam.Bài 1: Trong chọn giống cây trồng, người...
Giải bài tập Ôn tập phần sinh vật và môi trường ( Bài 1- 10 trang 190 Sinh học 9)

Giải bài tập Ôn tập phần sinh vật và môi trường ( Bài 1- 10 trang 190 Sinh học...

Bài 40: Ôn tập phần sinh vật và môi trường: Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3,4,5 ,6,7,8,9, 10 trang 190 Sinh Học lớp 9. Bài 1: Có...
Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái- Giải bài 1,2,3,4 trang 183 SGK Sinh 9

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái- Giải bài 1,2,3,4 trang 183 SGK Sinh 9

Bài 60 Chương 4: Giải bài 1,2,3,4 trang 183 SGK Sinh 9: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái (HST).Bài 1: Hãy nêu các kiểu hệ...
Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã: Bài 1,2 trang 179 SGK môn sinh 9

Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã: Bài 1,2 trang 179 SGK môn sinh 9

Bài 59 Chương 4: Giải bài 1,2 trang 179 SGK Sinh 9: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.Bảo vệ các khu...
Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên: Bài tập 1,2,3,4 trang 177 SGK Sinh học 9

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên: Bài tập 1,2,3,4 trang 177 SGK Sinh học 9

Bài 58 - Giải bài 1,2,3,4 trang 177 SGK Sinh 9: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên - Chương 4.Bài 1: Tài nguyên không...
Ô nhiễm môi trường (tiếp theo): Bài 1,2 trang 169 Sinh lớp 9

Ô nhiễm môi trường (tiếp theo): Bài 1,2 trang 169 Sinh lớp 9

Bài 55 Chương 3: Giải bài 1,2 trang 169 SGK Sinh 9: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)Bài 1: Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm...
Sinh 9 bài 53 Ô nhiễm môi trường: Bài 1,2,3,4 trang 165

Sinh 9 bài 53 Ô nhiễm môi trường: Bài 1,2,3,4 trang 165

Bài 53 Chương 3: Giải bài 1,2,3,4 trang 165 SGK Sinh 9 Bài 1: Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễmmôi trường ?Ô nhiễm...
Tác động của con người đối với môi trường: Giải bài 1,2 Sinh lớp 9 trang 160

Tác động của con người đối với môi trường: Giải bài 1,2 Sinh lớp 9 trang 160

Giải bài 1,2 trang 160 SGK Sinh 9: Tác động của con người đối với môi trường - Chương 3 Con người, dân số và...
Hệ sinh thái: Giải bài 1,2 trang 153 Sinh học 9

Hệ sinh thái: Giải bài 1,2 trang 153 Sinh học 9

Bài 50 - Chương 2: Giải bài 1,2 trang 153 SGK Sinh 9 Bài 1: Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các...
Quần xã sinh vật: Giải bài 1,2,3,4 trang 149 Sinh học 9

Quần xã sinh vật: Giải bài 1,2,3,4 trang 149 Sinh học 9

Bài 49 Chương 2: Giải bài 1,2,3,4 trang 149 Môn Sinh học 9Bài 1: Thế nào là một quần xã? Quần xã khác với quần thể...