Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 50,51,52, 53,54,55, 56 trang 58,59 Toán lớp 8 tập 1: Luyện tập Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Đáp án và Giải bài 50, 51, 52, 53 trang 58; Bài 54, 55, 56, 59, trang 59 SGK Toán 8 tập 1: Luyện tập Biến đổi các biểu thức hữu tỉ – Giá trị của phân thức – Đại số 8.

Học sinh có kĩ năng thực hiện thành thạo các phép toán trên phân thức đại số, cách biến đổi biểu thức thành một phân thức đại số.
– Rèn kĩ năng tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định, cách tính giá trị của một phân thức.
– Có ý thức liên hệ với thực tiễn thông qua giải các bài tập.

Bài trước: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức (Đã được giải trên Dethikiemtra.com)

Bài 50. Thực hiện các phép tính:bai-50

Lời giải:

Dapanbai50a

dapan-bai-50b


Bài 51. Làm các phép tính sau:

bai-51

HD bài 51:

dap-an-bai-51ab


Bài 52. Chứng tỏ rằng với x≠ 0 và x ≠ ± a( a là một số nguyên), giá trị của biểu thứcbai-52là một số chẵn.

Advertisements (Quảng cáo)

dap-an-bai-52


Bài 53 trang 58. a) Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:bai-53a

b) Em hãy dự đoán kết quả của phép biển đổi biểu thứcbai-53b

thành phân thức đại số và kiểm tra lại dự đoán đó.

HD chi tiết:

Advertisements (Quảng cáo)

a)dap-anbai-53a

b) Dự đoán kết quả: Từ  câu a thì phân thức đại số thu được có tử thức bằng tổng của tử thức và mẫu thức, còn mẫu thức là tử thức của phân thức trước đó. Khi đo, kết quả là  8x + 3/ 5x + 3. Thật vậy:

dap-an-53b


Bài 54. Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau xác định:bai-54

Lời giải: a) Giá trị phân thức a) được xác định khi 2x2 -6x ≠ 0 ⇒ 2x(x-3) ≠ 0 ⇒ x ≠ 0 và x ≠ 3

b) Giá trị phân thức b) được xác định khi: x2 -3 ≠ 0

⇒  (x – √3)(x + √3) ≠ 0 ⇒  x ≠ √3 và x ≠ -√3


Bài 55 Toán 8. Cho phân thức:

bai-55

a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?
b) Chứng tỏ phân thức rút gọn của phân thứuc đã cho là x+1/x-1
c) Để tính giá trị của phân thức đã cho tại x=2 và x =-1, bạn Thắng đã là như sau:
– Với x = 2, phân thức đã cho có giá trị 2+1/2-1 = 3
– Với x =-1. phân thức đã cho có giá trị là: -1+1/-1-1 = 0
Em có đồng ý không? Nếu không, em hãy chỉ ra chỗ mà em cho là sai.
Theo em, với những giá trị nào của biển thì có thể tính được giá trí của phân thức đã cho bằng cách tính giá trị của phân thức rút gọn?

Hướng dẫn: a) Giá trị của phân thức được xác định khí x2 -1 ≠ 0 ⇒ x ≠ ±1
b) Ta có:cau bc) Bạn sai khi x = -1 thì không thoả mãn đk của x
Với các giá trị x ≠ ±1 thì có thể tính được giá trị của biểu thức.


Bài 56 trang 59 Cho Phân thức
a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?
b) Rút gọn phân thức
c) Em có biết trên 1cm2 bề mặt da của em có bao nhiêu con vi khuẩn không? Tính giá trị của biểu thức đã cho tại x =4001/2000 em sẽ tìm được câu trả lời thật đáng sợ.(Tuy nhiên trong số đo chỉ có 20% là vi khuẩn có hại).

a) Giá trị của phân thức được xác định khí:

x3 – 8 ≠ 0 ⇒(x-2)(x2+2x+4) ≠ 0 ⇒ x – 2 ≠ 0 ⇒ x ≠2

b)caub bai 56

c) Với x = 4001/2000 ≠ 2 nên phân thức được xác định và giá trị của phân thức làcauc bai 56

Vậy, 1cm2 bề mặt da của em có 6000 con vi khuẩn.

Advertisements (Quảng cáo)