Trang Chủ Chủ đề Bài tập sinh học 12

Bài tập sinh học 12

Giải bài tập Sinh 12: Trả lời các câu hỏi, phương pháp làm bài tập SGK Sinh học lớp 10 các chương thuộc phần di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học.
[Sinh 12 trang 159,160]: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

[Sinh 12 trang 159,160]: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Bài 36 sinh - Giải bài 1 trang 159, bài 2,3 trang 160 SGK Sinh 12: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các...
Hệ sinh thái: Giải bài 1,2,3,4 Sinh lớp 12 trang 190

Hệ sinh thái: Giải bài 1,2,3,4 Sinh lớp 12 trang 190

Bài 42 Chương 3:  Giải bài 1,2,3,4 trang 190 SGK Sinh 12 - Hệ sinh thái (HST)Bài 1: Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao...
Diễn thế sinh thái: Bài 1,2,3,4 SGK môn sinh 12 trang 185

Diễn thế sinh thái: Bài 1,2,3,4 SGK môn sinh 12 trang 185

Bài 41 -  Giải bài 1,2,3,4 trang 185 SGK Sinh học 12 Bài 1: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 180: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 180: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 40: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 180 SGK Sinh 12: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã.Bài 1: - Quần...
Bài 1,2,3,4,5 trang 174 Sinh lớp 12: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Bài 1,2,3,4,5 trang 174 Sinh lớp 12: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Bài 39: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 174 SGK Sinh 12:  Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật.Bài 1: Nguyên nhân của những biến...
Bài 1,2,3,4,5 trang 170: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Bài 1,2,3,4,5 trang 170: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Bài 38 Sinh học lớp 12: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 170 SGK : Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Bài 1:...
Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật: Bài 1,2,3,4,5 Sinh 12 trang 165

Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật: Bài 1,2,3,4,5 Sinh 12 trang 165

Bài 37: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 165 SGK Sinh 12 Bài 1: Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như...
Giải bài ôn tập phần tiến hóa và Sinh học: Bài 1,2,3,4,5,6 trang 212, 213 Sinh 12

Giải bài ôn tập phần tiến hóa và Sinh học: Bài 1,2,3,4,5,6 trang 212, 213 Sinh 12

 Bài 47 Ôn tập phần tiến hóa và Sinh học:  Giải bài 1,2,3 trang 212; bài 4,5,6 trang 213 SGK Sinh 12 Bài 1: Tiến hoá nhỏ là quá...
Bài tập trang 203 Sinh lớp 12: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh thái

Bài tập trang 203 Sinh lớp 12: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh thái

Bài 45 SGK sinh hoc 12: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 203 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh thái.Bài 1: Ánh sáng mặt...
Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển: Bài 1,2,3,4 trang 190 Sinh học 12

Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển: Bài 1,2,3,4 trang 190 Sinh học 12

Bài 44: Giải bài 1,2,3,4 trang 190 SGK Sinh 12  Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển.Bài 1: Hãy trình bày khái quát thế nào là...