Trang Chủ Chủ đề Bài tập sinh học 12

Bài tập sinh học 12

Giải bài tập Sinh 12: Trả lời các câu hỏi, phương pháp làm bài tập SGK Sinh học lớp 10 các chương thuộc phần di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học.
[Sinh 12 trang 159,160]: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
[Sinh 12 trang 159,160]: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Bài 36 sinh - Giải bài 1 trang 159, bài 2,3 trang 160 SGK Sinh 12: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Bài 1: Trong các đặc điểm sau,...
Hệ sinh thái: Giải bài 1,2,3,4 Sinh lớp 12 trang 190
Hệ sinh thái: Giải bài 1,2,3,4 Sinh lớp 12 trang 190
Bài 42 Chương 3:  Giải bài 1,2,3,4 trang 190 SGK Sinh 12 - Hệ sinh thái (HST) Bài 1: Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói HST biểu hiện chức năng của một tổ chức...
Diễn thế sinh thái: Bài 1,2,3,4 SGK môn sinh 12 trang 185
Diễn thế sinh thái: Bài 1,2,3,4 SGK môn sinh 12 trang 185
Bài 41 -  Giải bài 1,2,3,4 trang 185 SGK Sinh học 12 Bài 1: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 180: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 180: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Bài 40: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 180 SGK Sinh 12: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã. Bài 1: - Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật...
Bài 1,2,3,4,5 trang 174 Sinh lớp 12: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Bài 1,2,3,4,5 trang 174 Sinh lớp 12: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Bài 39: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 174 SGK Sinh 12:  Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật. Bài 1: Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì? Do...
Bài 1,2,3,4,5 trang 170: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
Bài 1,2,3,4,5 trang 170: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
Bài 38 Sinh học lớp 12: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 170 SGK : Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Bài 1:  Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh...
Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật: Bài 1,2,3,4,5 Sinh 12 trang 165
Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật: Bài 1,2,3,4,5 Sinh 12 trang 165
Bài 37: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 165 SGK Sinh 12 Bài 1: Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường? Sự...
Giải bài ôn tập phần tiến hóa và Sinh học: Bài 1,2,3,4,5,6 trang 212, 213 Sinh 12
Giải bài ôn tập phần tiến hóa và Sinh học: Bài 1,2,3,4,5,6 trang 212, 213 Sinh 12
 Bài 47 Ôn tập phần tiến hóa và Sinh học:  Giải bài 1,2,3 trang 212; bài 4,5,6 trang 213 SGK Sinh 12 Bài 1: Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần...
Bài tập trang 203 Sinh lớp 12: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh thái
Bài tập trang 203 Sinh lớp 12: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh thái
Bài 45 SGK sinh hoc 12: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 203 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh thái. Bài 1: Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ...
Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển: Bài 1,2,3,4 trang 190 Sinh học 12
Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển: Bài 1,2,3,4 trang 190 Sinh học 12
Bài 44: Giải bài 1,2,3,4 trang 190 SGK Sinh 12  Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển. Bài 1: Hãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hoá trên Trái Đất. Chu trình sinh...