Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 42,43, 44,45 trang 54,55 sách Toán 8 tập 1:Phép chia các phân thức đại số

Bài 8 – Chương 2 đại số 8: Giải bài 42, 43, 44 trang 54; Bài 45 trang 55 SGK Toán 8 tập 1: Phép chia các phân thức đại số 

1. Phân thức nghịch đảo

Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Nếu A/B là một phthức khác 0 thì A/B.B/A = 1

Do đó: B/A là phthức nghịch đảo của phthức A/B

A/B  là phthức nghịch đảo của phthức B/A

2. Phép chia các phthức đại số

Qui tắc: Muốn chia phthức A/B cho phthức C/D khác 0, ta nhân A/B
với phthức nghịch đảo  C/D

A/B : C/D =  A/B.D/C  với C/D ≠ 0

Advertisements (Quảng cáo)

H/d giải bài tập: Phép chia các phân thức đại số trang 54, 55 Toán 8 tập 1 (Bài 8).

Bài 42. Làm tính chia phân thức:

bai 42

dap an bai 42


Bài 43 trang 54. Thực hiện các phép tính sau:bai 43

Advertisements (Quảng cáo)

dap an bai 43


Bài 44. Tìm biểu thức Q, biết rằng:

bai 44

Giải: Vì Q là thương của phép chia x2 -4/x2 –x cho x2 +2x/x-1

nêndap an bai 44


Bài 45 trang 54. Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức công với 1:
bai 45

Em hãy ra cho bạn một câu đố tương tự, với vế phải cảu đẳng thức là x/x +n, trong đó n là số tự nhiên lớn hơn 1 tuỳ ý em thích.

HD Giải: Theo cách thực hiện một dãy phép chia ta có thể viết đẳng thức đã cho thành:

dap an bai 45_1

Theo bài 41 ta được:dap an bai 45_2

Vậy ta có thể điền như sau:dap an bai 45_3

Có thể ra câu đố tương tự như sau:dap an bai 45_4

Advertisements (Quảng cáo)