Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Hóa 8

Bài tập SGK Hóa 8

Giải bài tập hóa 8: Lời giải chi tiết bài tập, câu hỏi môn Hóa học lớp 8 chương: Chất – nguyên tử – Phân tử; Phản ứng hóa học; Mol và tính toán hóa học; Oxi – Không khí; Hidro nước; Dung dịch.
Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 151 Hóa lớp 8: Bài luyện tập 8 (Ôn tập chương 6)
Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 151 Hóa lớp 8: Bài luyện tập 8 (Ôn tập chương 6)
Bài 44 Hóa 8 - Luyện tập 8 - Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 151 SGK Hóa 8: Bài luyện tập 8 (Ôn tập chương 6) Bài luyện tập 8 - Sách Hóa...
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 Hóa lớp 8: Pha chế dung dịch
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 Hóa lớp 8: Pha chế dung dịch
Bài 43 Hóa học 8  - giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Hóa 8: Pha chế dung dịch Pha chế dung dịch - Chương 6 Bài 1 trang 149: Làm bay hơi 60 g nước...
Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 145,146 Hóa học 8: Nồng độ dung dịch
Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 145,146 Hóa học 8: Nồng độ dung dịch
Bài 42 Hóa 8: giải bài 1,2 trang 145; bài 3, 4, 5, 6, 7 trang 146 SGK Hóa 8 - Nồng độ dung dịch 1. Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan...
Bài tập 1,2,3, 4,5 trang 142 SGK Hóa học 8: Độ tan của một chất trong nước
Bài tập 1,2,3, 4,5 trang 142 SGK Hóa học 8: Độ tan của một chất trong nước
Bài 41 hóa 8 chương 6: giải bài 1, 2, 3 ,4, 5 trang 142 SGK Hóa 8 - Độ tan của một chất trong nước 1. Tính tan của các hợp chất trong nước: Bazơ: phần lớn các...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 138 Hóa học 8: Dung dịch
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 138 Hóa học 8: Dung dịch
Bài 40 Hóa 8 trang 138: giải bài 1, 2, 3, 4 ,5, 6 trang 138 SGK Hóa 8  -Dung dịch. Lý thuyết bài dung dịch 1. Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan. 2....
Bài 1,2,3, 4,5 trang 131,132 Hóa học 8: Bài luyện tập 7 (Ôn tập chương 5)
Bài 1,2,3, 4,5 trang 131,132 Hóa học 8: Bài luyện tập 7 (Ôn tập chương 5)
Bài 38: giải bài 1 trang 131; bài 2,3,4,5 trang 132 SGK Hóa 8 - Bài luyện tập 7 (Ôn tập chương 5) Lý thuyết cần nhớ chương 5 1. phần hóa học của nước. 2. Nước tác dụng với một số...
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8: Axit – Bazơ – Muối
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8: Axit – Bazơ – Muối
Bài 37 Hóa 8: giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8 Axit - Bazơ - Muối 1. Phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với axit, các nguyên tử hidro này...
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 125 Hóa lớp 8: Nước
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 125 Hóa lớp 8: Nước
Bài 36 Chương 5 Hóa lớp 8 - giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 125 SGK Hóa 8: Nước 1. Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hidro và oxi, chúng đã hòa hợp với...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 118,119 Hóa học 8: Bài luyện tập 6
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 118,119 Hóa học 8: Bài luyện tập 6
Bài 36 Luyện tập 6 Hóa 8: giải bài 1, 2 trang 118; bài 3, 4, 5, 6 trang 119 SGK Hóa 8  Ôn lý thuyết bài luyện tập 6 1. Hiđro có nhiều ứng dụng, chủ...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 117 SGK Hóa học 8: Điều chế khí hiđro – phản ứng thế
Bài 1,2,3, 4,5 trang 117 SGK Hóa học 8: Điều chế khí hiđro – phản ứng thế
Bài 33 Hóa 8: Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 117 SGK Hóa 8 -Điều chế khí hiđro - phản ứng thế 1. Trong phòng thí nghiệm, điều chế hiđro bằng tác dụng của axit (HCl hoặc H2SO4 loãng) và...