Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Hóa 8

Bài tập SGK Hóa 8

Giải bài tập hóa 8: Lời giải chi tiết bài tập, câu hỏi môn Hóa học lớp 8 chương: Chất – nguyên tử – Phân tử; Phản ứng hóa học; Mol và tính toán hóa học; Oxi – Không khí; Hidro nước; Dung dịch.
Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 151 Hóa lớp 8: Bài luyện tập 8 (Ôn tập chương 6)

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 151 Hóa lớp 8: Bài luyện tập 8 (Ôn tập chương 6)

Bài 44 Hóa 8 - Luyện tập 8 - Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 151 SGK Hóa 8: Bài luyện tập 8...
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 Hóa lớp 8: Pha chế dung dịch

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 Hóa lớp 8: Pha chế dung dịch

Bài 43 Hóa học 8  - giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Hóa 8: Pha chế dung dịch Pha chế dung dịch -...
Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 145,146 Hóa học 8: Nồng độ dung dịch

Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 145,146 Hóa học 8: Nồng độ dung dịch

Bài 42 Hóa 8: giải bài 1,2 trang 145; bài 3, 4, 5, 6, 7 trang 146 SGK Hóa 8 - Nồng độ dung dịch1....
Bài tập 1,2,3, 4,5 trang 142 SGK Hóa học 8: Độ tan của một chất trong nước

Bài tập 1,2,3, 4,5 trang 142 SGK Hóa học 8: Độ tan của một chất trong nước

Bài 41 hóa 8 chương 6: giải bài 1, 2, 3 ,4, 5 trang 142 SGK Hóa 8 - Độ tan của một chất trong nước1. Tính...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 138 Hóa học 8: Dung dịch

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 138 Hóa học 8: Dung dịch

Bài 40 Hóa 8 trang 138: giải bài 1, 2, 3, 4 ,5, 6 trang 138 SGK Hóa 8  -Dung dịch. Lý thuyết bài dung dịch 1. Dung dịch là...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 131,132 Hóa học 8: Bài luyện tập 7 (Ôn tập chương 5)

Bài 1,2,3, 4,5 trang 131,132 Hóa học 8: Bài luyện tập 7 (Ôn tập chương 5)

Bài 38: giải bài 1 trang 131; bài 2,3,4,5 trang 132 SGK Hóa 8 - Bài luyện tập 7 (Ôn tập chương 5) Lý thuyết cần nhớ chương 5 1. phần...
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8: Axit – Bazơ – Muối

Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8: Axit – Bazơ – Muối

Bài 37 Hóa 8: giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8 Axit - Bazơ - Muối1. Phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử...
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 125 Hóa lớp 8: Nước

Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 125 Hóa lớp 8: Nước

Bài 36 Chương 5 Hóa lớp 8 - giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 125 SGK Hóa 8: Nước1. Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 118,119 Hóa học 8: Bài luyện tập 6

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 118,119 Hóa học 8: Bài luyện tập 6

Bài 36 Luyện tập 6 Hóa 8: giải bài 1, 2 trang 118; bài 3, 4, 5, 6 trang 119 SGK Hóa 8  Ôn lý thuyết...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 117 SGK Hóa học 8: Điều chế khí hiđro – phản ứng thế

Bài 1,2,3, 4,5 trang 117 SGK Hóa học 8: Điều chế khí hiđro – phản ứng thế

Bài 33 Hóa 8: Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 117 SGK Hóa 8 -Điều chế khí hiđro - phản ứng thế1. Trong phòng thí nghiệm, điều chế hiđro...