Trang Chủ Chủ đề Bài tập Toán 11

Bài tập Toán 11

Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 34,35 SGK hình 11
Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 34,35 SGK hình 11
Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 11: Bài 1,2,3,4 trang 34; 5,6,7 trang 35 SGK hình 11. Bài 1. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF Qua phép: a)...
Bài 1,2,3,4 trang 33 Hình học 11: Phép đồng dạng
Bài 1,2,3,4 trang 33 Hình học 11: Phép đồng dạng
Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 33 SGK hình học lớp 11: Phép đồng dạng - Chương 1 hình học 11. A. Tóm tắt lý thuyết Phép đồng dạng 1. Phép...
Bài tập 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự
Bài tập 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự
Lý thuyết  cần nhớ và Giải bài 1,2,3 trang 29 SGK hình học 11: Phép vị tự - Chương 1 hình học lớp 11. 1. Cho điểm O và số k # 0. Phép biến...
Bài 1,2,3 trang 23,24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 
Bài 1,2,3 trang 23,24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 1 trang 23; Bài 2,3 trang 24 SGK hình học 11: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau. 1. Phép dời hình là phép biến hình...
Bài 1,2 trang 19 hình học 11: Phép Quay
Bài 1,2 trang 19 hình học 11: Phép Quay
Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn Giải bài 1,2 trang 19 SGK hình học 11: Phép Quay - Chương 1 hình 11. A. Tóm tắt lý thuyết Phép Quay Cho điểm O và góc lượng...
Bài tập 1,2,3 trang 15 Hình học 11: Phép đối xứng tâm
Bài tập 1,2,3 trang 15 Hình học 11: Phép đối xứng tâm
Phép đối xứng tâm: Giải bài 1,2,3 trang 15 SGK Hình học 11 Chương 1 Toán hình học lớp 11. Cho điểm O. Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác...
Bài 1,2,3 trang 11 SGK Hình học 11: Phép đối xứng trục
Bài 1,2,3 trang 11 SGK Hình học 11: Phép đối xứng trục
Chương 1 Phép đối xứng trục: Giải bài 1,2,3 trang 11 SGK Toán Hình học lớp 11 đầy đủ.   Biểu thức tọa độ của phép đốixứng qua trục Ox:             ...
Bài 1,2,3,4 trang 7,8 SGK hình học 11: Phép tịnh tiến
Bài 1,2,3,4 trang 7,8 SGK hình học 11: Phép tịnh tiến
Tóm tắt kiến thức và Giải bài 1,2,3 trang 7; Bài 4 trang 8 SGK hình học 11: Phép tịnh tiến - Chương 1 Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng A. Tóm tắt kiến...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 92 đại số giải tích 11: Dãy số
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 92 đại số giải tích 11: Dãy số
Dãy số - Chương 3 (Toán 11): Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK đại số giải tích. Bài 1. Viết năm số hạng đầu của các dãy-số có số hạng tổng quát un cho...
Bài 1,2,3,4,5 trang 82,83 SGK đại số và giải tích 11: Phương pháp quy nạp toán học
Bài 1,2,3,4,5 trang 82,83 SGK đại số và giải tích 11: Phương pháp quy nạp toán học
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3 trang 82; Bài 4,5 trang 83 SGK đại số và giải tích 11: Phương pháp quy nạp toán học. Đây là bài đầu tiên Chương 3 Đại số và...