Toán lớp 6 - Cánh diều

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Cánh diều
Bài tập cuối chương 3 Hình học trực quan trang 117, 118 Toán lớp 6 Cánh diều
Bài tập cuối chương 3 Hình học trực quan trang 117, 118 Toán lớp 6 Cánh diều
Bài tập cuối chương 3 - Hình học trực quan. Lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 117; bài 7, 8, 9 trang 118 SGK Toán lớp 6 Cánh diều tập 1 Bài 1 trang 117 -...
Giải toán 6 Bài 7 Đối xứng trong thực tiễn – trang 115, 166 SGK Cánh diều
Giải toán 6 Bài 7 Đối xứng trong thực tiễn – trang 115, 166 SGK Cánh diều
Bài 7. Đối xứng trong thực tiễn - Chương 3 Hình học trực quan Trả lời Luyện tập vận dụng trang 115; Giải bài 1, 2 trang 116 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1 Trả lời Luyện tập vận dụng...
Bài 6 Hình có tâm đối xứng trang 111, 112 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1
Bài 6 Hình có tâm đối xứng trang 111, 112 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1
Trả lời Hoạt động, Luyện tập vận dụng trang 112 Toán 6 Cánh diều. Giải bài 1, 2 trang 112 SGK Toán lớp 6 tập 1 Cánh diều. Bài 6. Hình có tâm đối xứng - Chương 3 Hình...
Bài 5 Hình có trục đối xứng trang 108, 109 SGK Toán lớp 6 Cánh diều
Bài 5 Hình có trục đối xứng trang 108, 109 SGK Toán lớp 6 Cánh diều
Trả lời Luyện tập vận dụng trang 108, 109 Toán 6 Cánh diều. Giải bài 1, 2 trang 109 SGK Toán lớp 6 tập 1 Cánh diều. Bài 5. Hình có trục đối xứng - Chương 3 Hình học...
Bài 4 Hình thang cân trang 105, 106, 107 SGK Toán lớp 6 Cánh diều
Bài 4 Hình thang cân trang 105, 106, 107 SGK Toán lớp 6 Cánh diều
Giải toán 6 Bài 4. Hình thang cân - Chương 3 Hình học trực quan. Trả lời câu hỏi trang 105 Toán 6 Cánh diều. Giải bài 1, 2, 3 trang 106, 107 SGK Toán lớp 6 Cánh diều...
Giải Toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành trang 102, 103 SGK Cánh diều
Giải Toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành trang 102, 103 SGK Cánh diều
Trả lời các câu hỏi trang 102, 103 SGK Toán 6 Cánh diều. Giải bài 1, 2 trang 104 Toán lớp 6 tập 1 SGK Cánh diều. Bài 3. Hình bình hành - Chương 3 Hình học trực quan Hoạt...
Bài 2 Hình chữ nhật. Hình thoi trang 98, 99, 100, 101 Toán lớp 6 tập 1 Cánh diều
Bài 2 Hình chữ nhật. Hình thoi trang 98, 99, 100, 101 Toán lớp 6 tập 1 Cánh diều
Trả lời câu hỏi trang 98, 99, 100 SGK Toán 6 Cánh diều. Giải bài 1, 2, 3 trang 101 Toán lớp 6 tập 1 Cánh diều. Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi - Chương 3 Hình học...
Bài 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều trang 93 Toán lớp 6 Cánh diều
Bài 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều trang 93 Toán lớp 6 Cánh diều
Hướng dẫn trả lời câu hỏi hoạt động, luyện tập vận dụng trang 93, 94, 95 SGK Toán 6 Cánh Diều. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 96, 97 SGK Toán lớp 6 Cánh Diều tập 1. Bài...
Bài tập cuối chương 2 Số nguyên trang 88 SGK Toán lớp 6 sách Cánh diều
Bài tập cuối chương 2 Số nguyên trang 88 SGK Toán lớp 6 sách Cánh diều
Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 88 SGK Toán lớp 6 Cánh Diều tập 1. Bài tập cuối chương 2 Số Nguyên  Giải Bài 1 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1 Sử dụng...
Cánh Diều – Giải Toán 6 Bài 6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
Cánh Diều – Giải Toán 6 Bài 6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
Bài 6 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên - Chương 2 Số nguyên. Trả lời câu hỏi luyện tập vận dụng trang 84, 85, 86 SGK Toán 6 Cánh Diều....