Kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – Một  rổ có 76 quả cam và quả quýt, trong đó có 24 quả cam Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả quýt ?
Kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – Một rổ có 76 quả cam và quả quýt, trong đó có 24 quả cam Hỏi...
Gửi tới thầy cô và các em học sinh đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2021 - 2022 vừa được dethikiemtra sưu tầm và đăng tải. Hi vọng đề thi này sẽ...
Units 1-2 Review – Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều
Units 1-2 Review – Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều
Giải bài Units 1-2 Review  trang 22, 23, 24, 25 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều - Explore Our World 1. Game.  Work with a partner. (Trò chơi. Làm việc theo cặp) Make the counter. (Tạo đoạn đối đáp.) 1. Do you like...
Bài 13, 14 Unit 2 I Like Food – Tiếng Anh 2 Explore Our World
Bài 13, 14 Unit 2 I Like Food – Tiếng Anh 2 Explore Our World
Giải bài 13, 14 trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều Unit 2: I Like Food - Tiếng Anh 2  Explore Our World 13. Listen to the story. Then read. (Nghe câu chuyện. Sau đó đọc.)  1. It’s lunchtime....
Unit 2: I Like Food – Bài 11, 12 trang 20 SGK Tiếng Anh 2 Explore Our World
Unit 2: I Like Food – Bài 11, 12 trang 20 SGK Tiếng Anh 2 Explore Our World
Hướng dẫn giải bài 11, 12 trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều Unit 2: I Like Food - Tiếng Anh 2 Explore Our World 11. Listen and say. (Nghe và nói.) Listen again, trace and write. (Nghe lại, tô và...
Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 Unit 2: I Like Food trang 19 Tiếng Anh 2 Explore Our World
Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 Unit 2: I Like Food trang 19 Tiếng Anh 2 Explore Our World
Hướng dẫn làm bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều: Unit 2: I Like Food - Tiếng Anh 2 Explore Our World 6. Listen and point. Say. (Nghe và chỉ. Nói.)  - a circle:...
Giải bài 3, 4, 5 Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 Cánh diều
Giải bài 3, 4, 5 Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 Cánh diều
Hướng dẫn giải bài 3, 4, 5 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều Unit 2: I Like Food - Tiếng Anh 2 Explore Our World 3. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)  - cookies: bánh quy - bananas: quả...
Giải bài 1, 2 – Unit 2: I Like Food Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều
Giải bài 1, 2 – Unit 2: I Like Food Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều
Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều: Unit 2 I Like Food - Tiếng Anh 2  Explore Our World 1. Listen and point. (Nghe và chỉ.)  - bananas: quả chuối - bread: bánh mì - milk:...
Giải bài 13, 14 Unit 1: Stories – Tiếng Anh 2 Explore Our World
Giải bài 13, 14 Unit 1: Stories – Tiếng Anh 2 Explore Our World
Hướng dẫn giải bài 13, 14 trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều: Unit 1 Stories - Tiếng Anh 2  Explore Our World 13. Listen to the story. Then read. (Lắng nghe câu chuyện. Sau đó đọc.)    1. You,...
Bài 11, 12 – Unit 1: Stories Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều
Bài 11, 12 – Unit 1: Stories Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều
Giải bài 11, 12 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World - Unit 1: Stories 11. Listen and say. Listen again and trace. (Nghe và nói. Nghe lại và tô chữ.)  - queen: nữ hoàng, hoàng hậu - want: muốn,...
Unit 1: Stories – Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 13 Tiếng Anh 2 Explore Our World
Unit 1: Stories – Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 13 Tiếng Anh 2 Explore Our World
Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều - Unit 1: Stories Tiếng Anh 2 Explore Our World 6. Listen and point. Say. (Nghe và chỉ. Nói.)  - gold: vàng - silver: bạc 7....

Advertisements (Quảng cáo)

Đang quan tâm