Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK hình học 6

Bài tập SGK hình học 6

Giải bài tập SGK Hình học 6: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Hình học lớp 6 tập 1 chương 1; Toán hình học lớp 6 tập 2 chương 2.
Bài tập ôn tập chương 2 Toán 6 hình học: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 96

Bài tập ôn tập chương 2 Toán 6 hình học: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 96

Giải câu hỏi và bài tập 1,2,3,4 ,5,6,7,8 trang 96 SGK Toán 6 tập 2: Ôn tập phần hình học - Chương 2 toán 6.1. a)...
Giải bài 43,44,45 ,46,47 trang 94,95 SGK Toán 6 tập 2: Tam giác

Giải bài 43,44,45 ,46,47 trang 94,95 SGK Toán 6 tập 2: Tam giác

Tam giác: giải bài 43 trang 94; bài 44,45,46,47 trang 95 SGK Toán 6 tập 2 chương 2 hình.Δ ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC ,...
Giải bài 38,39,40 ,41,42 trang 91,92,93 SGK Toán 6 tập 2: Đường tròn

Giải bài 38,39,40 ,41,42 trang 91,92,93 SGK Toán 6 tập 2: Đường tròn

Tóm tắt kiến thức và giải bài 38 trang 91; bài 39,40,41 trang 92; bài 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2: Đường tròn1. Đường tròn...
Bài 30,31,32 ,33,34 ,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2: Tia phân giác của góc

Bài 30,31,32 ,33,34 ,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2: Tia phân giác của góc

Tia phân giác của góc:  giải bài 30,31,32 ,33,34 ,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2.Bài 30. Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa bờ Ox,...
Giải bài 24,25,26 ,27,28,29 trang 84,85 Toán 6 tập 2: Vẽ góc cho biết số đo

Giải bài 24,25,26 ,27,28,29 trang 84,85 Toán 6 tập 2: Vẽ góc cho biết số đo

Tóm tắt kiến thức và giải bài 24,25,26 trang 84; bài 27,28,29 trang 85 SGK Toán 6 tập 2: Vẽ góc cho biết số đo1. Cho tiaOx,...
Giải bài 18,19,20 ,21,22,23 trang 82,83 Toán lớp 6 tập 2: Khi nào thì góc xOy + góc yOx = góc xOz

Giải bài 18,19,20 ,21,22,23 trang 82,83 Toán lớp 6 tập 2: Khi nào thì góc xOy + góc yOx...

Tóm tắt kiến thức và giải bài 18,19,20 ,21,22, trang 82; bài 23 trang 83 SGK Toán 6 tập 2: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOx = ∠xOz1....
Giải bài 11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 79,80 Toán 6 tập 2: Số đo góc

Giải bài 11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 79,80 Toán 6 tập 2: Số đo góc

Chương 2 hình 6: giải bài 11,12,13,14 trang 79; bài 15,16,17 trang 80 SGK Toán 6 tập 2 Số đo góc.Bài 11. Nhìn hình 18 Đọc số đo của...
Giải bài 6,7,8 ,9,10 trang 75 Toán lớp 6 tập 2: Góc

Giải bài 6,7,8 ,9,10 trang 75 Toán lớp 6 tập 2: Góc

Tóm tắt kiến thức và giải bài 6,7,8 ,9,10 trang 75 SGK Toán 6 tập 2: Góc A. Tóm tắt kiến thức: Góc 1. Góc là hình tạo bởi...
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 73 Toán 6 tập 2: Nửa mặt phẳng

Bài 1,2,3 ,4,5 trang 73 Toán 6 tập 2: Nửa mặt phẳng

Bài 1 chương 2 Hình: Nửa mặt phẳng. Gợi ý giải bài 1,2,3,4,5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2.Hình gồm đường thẳng a và một...
Bài tập ôn tập chương 1 hình lớp 6: Bài 1,2, 3, 4,5, 6,7, 8 trang 127 SGK

Bài tập ôn tập chương 1 hình lớp 6: Bài 1,2, 3, 4,5, 6,7, 8 trang 127 SGK

Đáp án và giải bài ôn tập chương 1 hình lớp 6: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 127 SGK...