Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK hình học 6

Bài tập SGK hình học 6

Giải bài tập SGK Hình học 6: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Hình học lớp 6 tập 1 chương 1; Toán hình học lớp 6 tập 2 chương 2.
Bài tập ôn tập chương 2 Toán 6 hình học: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 96
Bài tập ôn tập chương 2 Toán 6 hình học: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 96
Giải câu hỏi và bài tập 1,2,3,4 ,5,6,7,8 trang 96 SGK Toán 6 tập 2: Ôn tập phần hình học - Chương 2 toán 6. 1. a) Góc là gì? b) Góc bẹt là gì? c) Nêu hình ảnh thực tế của góc, góc...
Giải bài 43,44,45 ,46,47 trang 94,95 SGK Toán 6 tập 2: Tam giác
Giải bài 43,44,45 ,46,47 trang 94,95 SGK Toán 6 tập 2: Tam giác
Tam giác: giải bài 43 trang 94; bài 44,45,46,47 trang 95 SGK Toán 6 tập 2 chương 2 hình. Δ ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC , CA khi A,B,C không thẳng hàng. Cạnh và góc của tam giác. - Ba cạnh: AB,BC,CA; - Ba...
Giải bài 38,39,40 ,41,42 trang 91,92,93 SGK Toán 6 tập 2: Đường tròn
Giải bài 38,39,40 ,41,42 trang 91,92,93 SGK Toán 6 tập 2: Đường tròn
Tóm tắt kiến thức và giải bài 38 trang 91; bài 39,40,41 trang 92; bài 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2: Đường tròn 1. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình tròn gồm các điểm cách O một khoảng...
Bài 30,31,32 ,33,34 ,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2: Tia phân giác của góc
Bài 30,31,32 ,33,34 ,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2: Tia phân giác của góc
Tia phân giác của góc:  giải bài 30,31,32 ,33,34 ,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Bài 30. Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa bờ Ox, vẽ tia Ot sao cho ∠xOt =250 ,  ∠xOy= 500. a) Tia Ot có nằm giữa...
Giải bài 24,25,26 ,27,28,29 trang 84,85 Toán 6 tập 2: Vẽ góc cho biết số đo
Giải bài 24,25,26 ,27,28,29 trang 84,85 Toán 6 tập 2: Vẽ góc cho biết số đo
Tóm tắt kiến thức và giải bài 24,25,26 trang 84; bài 27,28,29 trang 85 SGK Toán 6 tập 2: Vẽ góc cho biết số đo 1. Cho tiaOx, Vẽ ∠xOy sao cho ∠xOy =  mo (0o< m < 180o) - Đặt thước đo góc sao...
Giải bài 18,19,20 ,21,22,23 trang 82,83 Toán 6 tập 2: Khi nào thì góc xOy + góc yOx = góc xOz
Giải bài 18,19,20 ,21,22,23 trang 82,83 Toán 6 tập 2: Khi nào thì góc xOy + góc yOx = góc xOz
Tóm tắt kiến thức và giải bài 18,19,20 ,21,22, trang 82; bài 23 trang 83 SGK Toán 6 tập 2: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOx = ∠xOz 1. Tính chất cộng số đo hai góc Nếu tia Oy  nằm giữa hai tia Ox va...
Giải bài 11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 79,80 Toán 6 tập 2: Số đo góc
Giải bài 11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 79,80 Toán 6 tập 2: Số đo góc
Chương 2 hình 6: giải bài 11,12,13,14 trang 79; bài 15,16,17 trang 80 SGK Toán 6 tập 2 Số đo góc. Bài 11. Nhìn hình 18 Đọc số đo của các ∠xOy, xOz, xOt. ∠xOy = 50º, ∠xOz = 100º, ∠xOt = 130º Bài 12. Đo các ∠BAC, ABC, ACB...
Giải bài 6,7,8 ,9,10 trang 75 Toán 6 tập 2: Góc
Giải bài 6,7,8 ,9,10 trang 75 Toán 6 tập 2: Góc
Tóm tắt kiến thức và giải bài 6,7,8 ,9,10 trang 75 SGK Toán 6 tập 2: Góc A. Tóm tắt kiến thức: Góc 1. Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc Gốc chung là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của...
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 73 Toán 6 tập 2: Nửa mặt phẳng
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 73 Toán 6 tập 2: Nửa mặt phẳng
Bài 1 chương 2 Hình: Nửa mặt phẳng. Gợi ý giải bài 1,2,3,4,5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2. Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia cắt bởi a được gọi là nửa mặtphẳng bờ...
Bài tập ôn tập chương 1 hình lớp 6: Bài 1,2, 3, 4,5, 6,7, 8 trang 127 SGK
Bài tập ôn tập chương 1 hình lớp 6: Bài 1,2, 3, 4,5, 6,7, 8 trang 127 SGK
Đáp án và giải bài ôn tập chương 1 hình lớp 6: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Bài 1. Đoạn thẳng AB là gì? Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm...