Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải Toán 6 Bài tập cuối chương 5 Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên
Giải Toán 6 Bài tập cuối chương 5 Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên
Giải Bài 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 trang 110 SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập cuối chương V - Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên Giải bài 5.17 trang 110 SGK...
Luyện tập chung trang 108, 109 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức
Luyện tập chung trang 108, 109 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức
Lời giải Bài 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 trang 109 SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1. Luyện tập chung - Chương 5 Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên Bài...
Bài 22 Hình có tâm đối xứng trang 103 SGK Toán lớp 6 tập 1 KNTT
Bài 22 Hình có tâm đối xứng trang 103 SGK Toán lớp 6 tập 1 KNTT
Trả lời các câu hỏi trong bài trang 103, 104, 105, 106 Toán lớp 6 KNTT. Giải Bài 5.5, 5.6 , 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 trang 107 SGK Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống....
Giải Toán 6 Bài 21 Hình có trục đối xứng – Toán lớp 6 – KNTT
Giải Toán 6 Bài 21 Hình có trục đối xứng – Toán lớp 6 – KNTT
Trả lời câu hỏi trang 99, 100, 101 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 trang 102 SGK Toán lớp 6 KNTT. Bài 21. Hình có trục đối xứng - Chương...
Giải Bài tập cuối chương 4 Một số hình phẳng trong thực tiễn trang 97 Toán lớp 6 KNTT
Giải Bài tập cuối chương 4 Một số hình phẳng trong thực tiễn trang 97 Toán lớp 6 KNTT
Bài tập cuối chương IV - Một số hình phẳng trong thực tiễn. Giải Bài 4.28, 4.29 , 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36 trang 97 SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 4.28...
Luyện tập chung trang 95 SGK Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức
Luyện tập chung trang 95 SGK Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27 trang 96 SGK Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Luyện tập chung trang 95 - Chương 4 Một số hình phẳng trong thực tiễn Bài...
Bài 20 Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học trang 91, 92, 93, 94 Toán lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 20 Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học trang 91, 92, 93, 94 Toán lớp 6 Kết nối tri thức
Trả lời các câu hỏi luyện tập trang 91, 92, 93 SGK Toán 6 KNTT. Giải Bài 4.16,  4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 trang 94 SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1....
Giải Toán 6 Bài 19 Hình chữ nhật Hình thoi Hình bình hành Hình thang cân
Giải Toán 6 Bài 19 Hình chữ nhật Hình thoi Hình bình hành Hình thang cân
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Hoạt động, luyện tập, thực hành, vận dụng trang 83, 84, 85, 86, 87, 88 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống.  Giải Bài 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15...
Bài 18 Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều trang 78 Toán lớp 6 KNTT
Bài 18 Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều trang 78 Toán lớp 6 KNTT
Trả lời câu hỏi hoạt động, luyện tập, vận dụng trang 78, 79, 80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Giải Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 trang 81, 82 SGK Toán...
Bài tập cuối chương 3 Số nguyên trang 82 Toán lớp 6 Kết nối tri thức
Bài tập cuối chương 3 Số nguyên trang 82 Toán lớp 6 Kết nối tri thức
Giải Bài 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55 trang 82 SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1. Bài tập cuối chương 3 Số nguyên Bài 3.50 trang 82 SGK Toán 6 KNTT Dùng số âm...