Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8
Đề kiểm tra 45 phút Ngữ văn 8: Câu văn nào không nói lên tâm trạng hồi hộp, bỡ ngỡ của nhân vật “tôi” trong buổi tựu trường đầu tiên?
Đề kiểm tra 45 phút Ngữ văn 8: Câu văn nào không nói lên tâm trạng hồi hộp, bỡ ngỡ của nhân vật “tôi” trong buổi tựu trường đầu...
Đề kiểm tra 45 phút Ngữ văn 8. Qua văn bản Lão Hạc của Nam Cao, em hãy trình bày suy nghĩ của em về số phận và phẩm chất của người nông dân trước cách mạng tháng Tám.I. PHẦN...
Kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 8: Văn bản Tôi đi học (Thanh Tịnh) được viết theo thể loại nào?
Kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 8: Văn bản Tôi đi học (Thanh Tịnh) được viết theo thể loại nào?
Kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 8. Qua các văn bản Tôi đi học, Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ, em hiểu được những gì về phẩm chất của người mẹ, người vợ, người phụ nữ Việt Nam?I. TRẮC NGHIỆM...
Kiểm tra 45 phút Ngữ văn 8: Trong các nhóm từ sau, nhóm nào đã được sắp xếp hợp lí?
Kiểm tra 45 phút Ngữ văn 8: Trong các nhóm từ sau, nhóm nào đã được sắp xếp hợp lí?
Kiểm tra 45 phút Ngữ văn 8. Viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về cái chết của lão Hạc (Nam Cao. Lão Hạc) có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.I. TRẮC NGHIỆM (4,0đ) Trả lời các câu...
Đề kiểm tra 45 phút Ngữ văn 8: Em biết gì về các thể chiếu, hịch, cáo?
Đề kiểm tra 45 phút Ngữ văn 8: Em biết gì về các thể chiếu, hịch, cáo?
Đề kiểm tra 45 phút Ngữ văn 8. Viết một đoạn văn ngắn (10 - 15 câu) trình bày cảm nhận của em về hai câu cuối bài thơ Ngắm trăng (Hồ Chí Minh).1.Em biết gì về các thể chiếu,...
Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 8: Tìm các từ thuộc trường từ vựng “bộ phận của con người”
Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 8: Tìm các từ thuộc trường từ vựng “bộ phận của con người”
Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 8. Cho các từ: lênh khênh, lộp bộp, lách cách, rũ rượi. Hãy chỉ ra từ tượng hình, từ tượng thanh trong những từ trên. (1,0đ)1.Cho đoạn văn: (1,0đ)          Rồi chị...
Đề kiểm tra 45 phút Ngữ văn 8: Ghi lại tên các văn bản – tên tác giả văn học nước ngoài mà em đã được học trong chương trình học kì I, lớp 8
Đề kiểm tra 45 phút Ngữ văn 8: Ghi lại tên các văn bản – tên tác giả văn học nước ngoài mà em đã được học trong chương...
Đề kiểm tra 45 phút Ngữ văn 8. Viết một đoạn văn ngắn (10 - 15 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao. (4,0đ)1.Những kỉ...
Đề kiểm tra 45 phút Chương 2 Hình học 8 –  Đa giác, diện tích đa giác: Hai đường chéo của một hình thang vuông góc với nhau và có độ dài 3,6cm và 6cm. Tính diện tích hình thang.
Đề kiểm tra 45 phút Chương 2 Hình học 8 – Đa giác, diện tích đa giác: Hai đường chéo của một hình thang vuông góc với nhau...
Đề kiểm tra 45 phút Chương 2 Hình học 8 - Đa giác, diện tích đa giác. Cho tam giác ABC cân tại A, một điểm D bất kì trên đáy BC, kẻ (DE bot AB,DF bot AC.) Chứng minh...
Kiểm tra 1 tiết Chương 2 Hình học 8 –  Đa giác, diện tích đa giác: Tính diện tích hình vuông biết đường chéo là 8 cm.
Kiểm tra 1 tiết Chương 2 Hình học 8 – Đa giác, diện tích đa giác: Tính diện tích hình vuông biết đường chéo là 8 cm.
Kiểm tra 1 tiết Chương 2 Hình học 8 - Đa giác, diện tích đa giác. Trên cạnh DC của hình bình hành ABCD lấy một điểm E. Gọi I là giao điểm của AE và đường chéo BD. Chứng minh...
Kiểm tra 45 phút Chương 2 –  Đa giác, diện tích đa giác Hình học 8: Tính diện tích tứ giác EFGH, biết AC = 8cm và BD = 6cm.
Kiểm tra 45 phút Chương 2 – Đa giác, diện tích đa giác Hình học 8: Tính diện tích tứ giác EFGH, biết AC = 8cm và BD...
Kiểm tra 45 phút Chương 2 - Đa giác, diện tích đa giác Hình học 8. Cho hình bình hành ABCD, vẽ bốn điểm P, Q, R, S của các cạnh CD, AD, AB và BC. Chứng minh tứ giác...
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 –  Đa giác, diện tích đa giác Hình học 8: Tính đường cao của tam giác vuông biết hai cạnh góc vuông là 6 cm và 8 cm.
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 – Đa giác, diện tích đa giác Hình học 8: Tính đường cao của tam giác vuông biết hai cạnh góc...
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 - Đa giác, diện tích đa giác Hình học 8. Cho tứ giác ABCD. Gọi M là trung điểm của AB, N là trung điểm của CD. Chứng minh rằng: ({S_{MBN{rm{D}}}} = {1 over...

Đang quan tâm