Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Toán lớp 10

Bài tập SGK Toán lớp 10

Bài tập SGK Toán 10: Hướng dẫn làm bài tập và giải chi tiết từng bài Toán Đại Số, Toán hình 10 đầy đủ nhất trên Dethikiemtra.com
Bài 1,2,3,4,5 ,6,7,8,9,10 trang 93,94 SGK Hình học lớp 10: Ôn tập chương 3

Bài 1,2,3,4,5 ,6,7,8,9,10 trang 93,94 SGK Hình học lớp 10: Ôn tập chương 3

Giải bài Ôn tập chương 3 Hình học 10 Đáp án và Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 93; bài 10 trang 94 SGK Hình học lớp 10...
Bài 1,2,3,4,5 trang 88 Hình học lớp 10: Phương trình đường elip

Bài 1,2,3,4,5 trang 88 Hình học lớp 10: Phương trình đường elip

Đáp án và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 88 SGK Hình học lớp 10: Bài Phương trình đường elip.Bài 1. Xác đinh độ dài các trục,...
Bài 1,2,3,4, 5,6 trang 83,84 hình học 10: Phương trình đường tròn

Bài 1,2,3,4, 5,6 trang 83,84 hình học 10: Phương trình đường tròn

Phương trình đường tròn - Hình 10: Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2 trang 830, bài 3,4,5,6 trang 84 sách giáo khoa. Bài 1.Tìm tâm và bán...
Bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9 trang 80,81 hình học 10: Phương trình đường thẳng

Bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9 trang 80,81 hình học 10: Phương trình đường thẳng

CHƯƠNG 3 - PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG §1. Phương trình đường thẳng Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 80, bài 7,8,9 trang 81...
Bài 15 đến bài 30 trang 65, 66, 67 SGK:  Ôn tập chương 2 hình học 10

Bài 15 đến bài 30 trang 65, 66, 67 SGK: Ôn tập chương 2 hình học 10

hỏi trắc nghiệm - Ôn tập chương 2 hình 10. Đáp án và hướng dẫn giải bài 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22 trang 65; bài 23,...
Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10 ,11,12,13,14 trang 63,64 SGK hình học 10: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2

Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10 ,11,12,13,14 trang 63,64 SGK hình học 10: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập...

Câu hỏi trắc nghiệm - Ôn tập chương 2 Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 63; bài 8,9,10,11, 12,13,14 trang 64 SGK...
Bài ôn tập chương 2 hình học 10: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 trang 62

Bài ôn tập chương 2 hình học 10: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 trang 62

Giải bài Ôn tập chương 2  hình học lớp 10:  Tích vô hướng 2 vecto và ứng dụng Dethikiemtra.com hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5,6,...
Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 trang 59,60 SGK hình học 10: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 trang 59,60 SGK hình học 10: Các hệ thức lượng trong tam giác và...

Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 59; bài 10,11 trang 60 SGK Hình...
Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 45,46 SGK hình học 10: Tích vô hướng của hai vectơ

Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 45,46 SGK hình học 10: Tích vô hướng của hai vectơ

Tích vô hướng của hai vectơ - Hình 10 Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 45; bài 5,6,7 trang 46 SGK Hình...
Bài tập 1,2,3,4, 5,6 trang 40 hình  10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°

Bài tập 1,2,3,4, 5,6 trang 40 hình 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ...

Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180° Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 40 SGK Hình 10. Bài...