Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 20,21,22, 23,24,25 trang 79,80 Toán lớp 8 tập 1: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 20,21 trang 79; giải bài 22,23, 24,25 trang 80 SGK Toán 8 tập 1: Đường trung bình của tam giác, của hình thang – hình học.

Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

Định lí 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm của cạnh thứ ba,

Định lí 2: Đường-trung-bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

∆ABC, AD = DB, AE = EC  =>   DE // BC, DE = 1/2BC

Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.

Định lí 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai.

Định lí 2: Đường-trung-bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập trong SGK trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1

Bài 20. Tìm x trên hình 41.

bai 20 hinh lop 8

Giải: Ta có ∠K = ∠C = 500 nên IK // BC (∠K = ∠C(đồng vị))

Mà KA = KC suy ra IA = IB = 10cm

Vậy x = 10cm

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 21. Tính khoảng cách AB giữa hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB và OD = 3cm.bai 21 hinh 8 tap 1

Giải: XétΔOAB Ta có CO = CA (gt)

DO = DB (gt)

Nên CD là đường trung bình của  ∆OAB.

Do đó CD =1/2AB

Suy ra AB = 2CD = 2.3 = 6cm.


Bài 22 trang 80. Cho hình 43. Chứng minh rằng AI = IM.

bai 22 hinh 8 tap 1

Advertisements (Quảng cáo)

Xét ∆BDC có BE = ED và BM = MC (giả thiết) ⇒ ME là đường trung bình của ∆BDC

nên EM // DC Suy ra DI // EM

Xét  ∆AEM có AD = DE và DI // EM nên AI = IM.


Bài 23. Tìm x trên hình 44.

bai 23 hinh 8 tap 1

Giải: Xét tứ giác MNPQ có MP⊥PQ và NQ⊥PQ ⇒ MP//NQ ⇒ tứ giác MNPQ là hình thang

Mặt khác: IK⊥PQ và MP⊥PQ ⇒ IK//MP, MI=IN ⇒ IK là đường trung bình của hình thang MNPQ ⇒ KQ= KP = 5 dm ⇒x = 5 dm


Bài 24 trang 80. Hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường xy. Khoảng cách từ điểm A đến xy bằng 12cm, khoảng cách từ điểm B đến xy bằng 20cm. Tính khoảng cách từ trung điểm C của AB đến xy.

Đáp án:bai-24-hinh-8-tap-1

Kẻ AP⊥xy, BQ ⊥xy và CK⊥xy lần lượt tại P,Q,K

⇒ AP//CK//BQ ⇒ tứ giác APQB là hình thang

Mặt khác: AC = CB ⇒ CK là đường-trun- bình của hình thang APQB

⇒ CK = (AP+BQ)/2 = (12+20)/2 = 16 cm


Bài 25 trang 80 SGK Toán 8 hình học. Hình thang ABCD có đáy AB, CD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minh ba điểm E, K, F thẳng hàng.

bai-25-hinh-8-tap

Ta có: EA = ED và KB = KD ⇒ EK là đường-trung bình của ΔDAB ⇒ EK//AB (1)

Ta có: FB = FC và KB = KD ⇒ FK là đường trung-bình của ΔBCD ⇒ FK//CD (2)

Mặt khác AB//CD (giả thiết) (3)

Từ (1),(2),(3) ⇒ EK//FK//AB

Qua K ta có EK và FK cùng song song với AB nên theo tiên đề Ơclit ba điểm E, K, F thẳng hàng.

Advertisements (Quảng cáo)