Khảo sát chất lượng lớp 10

Trang Chủ Lớp 10 Khảo sát chất lượng lớp 10
Đề thi KSCL môn Anh lớp 10 THPT Nguyễn Trãi năm 2019: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word/phrase CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions
Đề thi KSCL môn Anh lớp 10 THPT Nguyễn Trãi năm 2019: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word/phrase CLOSEST...
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word/phrase CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions ... trong Đề thi KSCL môn Anh lớp 10 THPT Nguyễn...
Đề kiểm tra KSCL đầu năm môn Văn lớp 12 – THPT Nga Sơn: Nêu ít nhất hai câu trong đoạn trích  thể hiện giá trị, ý nghĩa của hoa sen?
Đề kiểm tra KSCL đầu năm môn Văn lớp 12 – THPT Nga Sơn: Nêu ít nhất hai câu trong đoạn trích  thể hiện giá trị, ý nghĩa của...
Sở GD & ĐT Thanh Hóa trường THPT Nga Sơn tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 12 môn Ngữ Văn năm học 2018 - 2019, đề được cập nhật cụ thể như sau. PHẦN 1: ĐỌC HIỂU...
Đề kiểm tra đầu năm môn Toán lớp 10 – THPT Trưng Nữ Vương: Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm O. Gọi M,N là trung điểm AB và BC. Tính độ dài của các vectơ AN, OM, NM, theo a 2019:
Đề kiểm tra đầu năm môn Toán lớp 10 – THPT Trưng Nữ Vương: Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm O. Gọi M,N là trung điểm AB và...
Trường THPT Trưng Nữ Vương tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 10, đề thi gồm 3 bài tự luận như sau:  Bài 1:(2.0đ) Cho parabol (P): y = x2 và...
Đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Toán – THPT Cò Nòi: Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau. Tính số trung bình cộng của bảng trên.( làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
Đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Toán – THPT Cò Nòi: Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở...
Các em cùng thử sức với đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 10 môn Toán của trường THPT Cò Nòi, Sở GD & ĐT Sơn La. Chọn đáp án đúng Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình là: Câu 2:...
Đề thi chất lượng đầu năm môn Sinh lớp 10 – THPT Lê Xoay: Nhịp tim của chuột là 720 lần/phút. Giả sử thời gian các pha của chu kì tim lần lượt chiếm tỉ lệ là: 1 : 3 : 4. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
Đề thi chất lượng đầu năm môn Sinh lớp 10 – THPT Lê Xoay: Nhịp tim của chuột là 720 lần/phút. Giả sử thời gian các pha của chu...
Đề thi chất lượng đầu năm môn Sinh lớp 10 - THPT Lê Xoay. Đề gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm dưới đây:  Câu 1: Khi nói về hệ tuần hoàn ở thú, có bao nhiêu phát biểu đúng? I. Có...
Đề KSCL đầu năm môn Văn lớp 10 – THPT Ngô Thì Nhậm: Chỉ ra các từ ngữ là thành phần biệt lập trong đoạn văn trên. Cho biết tên gọi của thành phần đó
Đề KSCL đầu năm môn Văn lớp 10 – THPT Ngô Thì Nhậm: Chỉ ra các từ ngữ là thành phần biệt lập trong đoạn văn trên. Cho biết...
Đề KSCL đầu năm môn Văn lớp 10 - THPT Ngô Thì Nhậm. Đề gồm 2 phần đọc hiểu và làm văn cụ thể:  Phần I. Đọc- hiểu: (4 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: Giáo dục tức...
Đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Toán – PTDTNT tỉnh Trà Vinh 2019: Cho tam giác ABC, biết A(-2;1), B(3;-2) và C(4;0). Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường cao AH của tam giác ABC
Đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Toán – PTDTNT tỉnh Trà Vinh 2019: Cho tam giác ABC, biết A(-2;1), B(3;-2) và C(4;0). Viết phương trình tham số và...
Đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Toán - PTDTNT tỉnh Trà Vinh 2019: Trường PTDTNT tỉnh Trà Vinh tổ chức kiểm tra chất lượng với 5 câu tự luận như sau: Ti a. Tìm tập xác định D của hàm số b....
Đề kiểm tra đầu năm lớp 10 môn Toán – THPT Đông Thạnh: Không sử dụng máy tính. Hãy giải các phương trình sau: 3x² – 4x – 2 = 0
Đề kiểm tra đầu năm lớp 10 môn Toán – THPT Đông Thạnh: Không sử dụng máy tính. Hãy giải các phương trình sau: 3x² – 4x – 2...
Đề kiểm tra đầu năm lớp 10 môn Toán - THPT Đông Thạnh. Các em cùng tham khảo chi tiết, có đáp án. Câu 1 (3 đ) Không sử dụng máy tính. Hãy giải các phương trình sau: a) 3x² -...
Đề khảo sát kiến thức đầu năm môn Địa lớp 10 – THPT Liễn Sơn 2019: Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta
Đề khảo sát kiến thức đầu năm môn Địa lớp 10 – THPT Liễn Sơn 2019: Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?...
Đề khảo sát kiến thức đầu năm môn Địa lớp 10 - THPT Liễn Sơn 2019. Đề thi gồm 2 câu tự luận và các câu hỏi trắc nghiệm cụ thể: PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Câu 1: Tỉ lệ...
Khảo sát chất lượng đầu năm 2019 môn Hóa lớp 11 – THPT Đoàn Thượng: Nguyên tử một nguyên tố X có Z = 16. Hãy viết cấu hình electron và xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn (có giải thích)
Khảo sát chất lượng đầu năm 2019 môn Hóa lớp 11 – THPT Đoàn Thượng: Nguyên tử một nguyên tố X có Z = 16. Hãy viết cấu hình...
Khảo sát chất lượng đầu năm 2019 môn Hóa lớp 11 - THPT Đoàn Thượng. Đề thi gồm tất cả 17 câu như sau:   Cho nguyên tử khối cuả một số nguyên tố: H =1; Br =80; C =12; N...

Advertisements (Quảng cáo)

Đang quan tâm