Trang Chủ Chủ đề Bài tập Sinh học 7

Bài tập Sinh học 7

Giải bài tập Sinh 7: Trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK Sinh học 7 từ chương 1 đến chương 8 với tổng số 66 bài học.
Bài 50 trang 165 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
Bài 50 trang 165 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
Giải bài 1,2,3 trang 165 SGK Sinh 7 bài 50 - Đa dạng của lớp thú Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt. Bộ răng của thú Ăn sâu bọ thể hiện sự...
Bài 51 trang 169 Sinh học 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Bài 51 trang 169 Sinh học 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Giải bài 1,2,3 trang 169 SGK Sinh 7 bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng. Thú móng guốc có số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối cùng có...
Bài 49 trang 161 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ dơi và bộ cá voi
Bài 49 trang 161 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ dơi và bộ cá voi
Giải bài 1,2 trang 161 SGK Sinh 7: Đa dạng của lớp thú (Tiếp theo) Bộ dơi và bộ cá voi. Bộ Dơi là thú có cấu tạo thích nghi với đời sống bay: Chúng có...
Bài 48 Sinh học 7 trang 158: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi
Bài 48 Sinh học 7 trang 158: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi
Giải bài 1,2 trang 158 SGK Sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi. Lớp Thú hiện nay gồm những bộ Thú sau: Bộ Thú huyệt đẻ trứng, thú mẹ chưa...
Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ – Bài 1,2 trang 155 môn sinh 7
Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ – Bài 1,2 trang 155 môn sinh 7
Giải bài 1,2 trang 155 SGK Sinh 7: Cấu tạo trong của thỏ. Bộ xương thỏ (cũng như bộ xương các thú khác) là cột sống có 7 đốt sống cổ; hệ cơ xuất hiện thêm...
Bài 46 sinh 7: Thỏ (Bài 1,2,3 trang 151)
Bài 46 sinh 7: Thỏ (Bài 1,2,3 trang 151)
Giải bài 1,2,3 trang 151 SGK Sinh 7: Thỏ. Thỏ là động vật hằng nhiệt, ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm, hoạt động về ban đêm. Đẻ con (thai sinh), nuôi con bằng sữa...
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim Sinh 7 trang 146
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim Sinh 7 trang 146
Giải bài 1,2,3 trang 146 SGK Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim. Bài 1: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú. Các...
Bài 43 Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu trang 142
Bài 43 Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu trang 142
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 142 SGK Sinh 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu. Chim thích nghi với đời sống bay còn được thể hiện ở cấu tạo của các...
Bài 41 Chim bồ câu trang 137 Sinh 7
Bài 41 Chim bồ câu trang 137 Sinh 7
Bài 41 chương 6 - Giải bài 1,2,3 trang 137 SGK Sinh 7: Chim bồ câu - Lớp chim.  Chim bồ câu là động vật hằng nhiệt, có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống bay,...
Bài 40 trang 133 Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Bài 40 trang 133 Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 133 SGK Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát. Bò sát có ba bộ phổ biến: bộ Có vảy, bộ Rùa và...