Trang Chủ Chủ đề Bài tập Sinh học 7

Bài tập Sinh học 7

Giải bài tập Sinh 7: Trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK Sinh học 7 từ chương 1 đến chương 8 với tổng số 66 bài học.
Bài 50 trang 165 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Bài 50 trang 165 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ...

Giải bài 1,2,3 trang 165 SGK Sinh 7 bài 50 - Đa dạng của lớp thú Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn...
Bài 51 trang 169 Sinh học 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Bài 51 trang 169 Sinh học 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh...

Giải bài 1,2,3 trang 169 SGK Sinh 7 bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.Thú móng guốc...
Bài 49 trang 161 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ dơi và bộ cá voi

Bài 49 trang 161 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ dơi và bộ cá voi

Giải bài 1,2 trang 161 SGK Sinh 7: Đa dạng của lớp thú (Tiếp theo) Bộ dơi và bộ cá voi.Bộ Dơi là thú có...
Bài 48 Sinh học 7 trang 158: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi

Bài 48 Sinh học 7 trang 158: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi

Giải bài 1,2 trang 158 SGK Sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi.Lớp Thú hiện nay gồm những bộ...
Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ – Bài 1,2 trang 155 môn sinh 7

Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ – Bài 1,2 trang 155 môn sinh 7

Giải bài 1,2 trang 155 SGK Sinh 7: Cấu tạo trong của thỏ.Bộ xương thỏ (cũng như bộ xương các thú khác) là cột sống...
Bài 46 sinh 7: Thỏ (Bài 1,2,3 trang 151)

Bài 46 sinh 7: Thỏ (Bài 1,2,3 trang 151)

Giải bài 1,2,3 trang 151 SGK Sinh 7: Thỏ. Thỏ là động vật hằng nhiệt, ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm, hoạt động về...
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim Sinh 7 trang 146

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim Sinh 7 trang 146

Giải bài 1,2,3 trang 146 SGK Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim.Bài 1: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài...
Bài 43 Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu trang 142

Bài 43 Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu trang 142

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 142 SGK Sinh 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu.Chim thích nghi với đời sống...
Bài 41 Chim bồ câu trang 137 Sinh 7

Bài 41 Chim bồ câu trang 137 Sinh 7

Bài 41 chương 6 - Giải bài 1,2,3 trang 137 SGK Sinh 7: Chim bồ câu - Lớp chim. Chim bồ câu là động vật hằng nhiệt,...
Bài 40 trang 133 Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Bài 40 trang 133 Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 133 SGK Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát.Bò sát có...