Sách bài tập lớp 9

Trang Chủ Lớp 9 Sách bài tập lớp 9

Giải sách bài tập lớp 9: Hướng dẫn trả lời câu hỏi, giải chi tiết bài tập trong sách BT Toán, Hóa, Lý, Tiếng Anh, Sinh, Lịch Sử, GDCD, Địa Lý. Chọn SBT cần xem lời giải:

Bài IV.4, IV.5, IV.6 trang 177 SBT Toán 9 tập 2: Quan sát hình cầu ở hình bs.32 rồi điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau
Bài IV.4, IV.5, IV.6 trang 177 SBT Toán 9 tập 2: Quan sát hình cầu ở hình bs.32 rồi điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau
Bài ôn tập chương IV. Hình trụ hình nón hình cầu - SBT Toán lớp 9: Giải bài IV.4, IV.5, IV.6 trang 177 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu IV.4: Thể tích và diện tích của hình...
Bài IV.1, IV.2, IV.3 trang 176 SBT Toán 9 tập 2: Thể tích của một hình nón thay đổi thế nào nếu gấp đôi chiều cao của hình nón?
Bài IV.1, IV.2, IV.3 trang 176 SBT Toán 9 tập 2: Thể tích của một hình nón thay đổi thế nào nếu gấp đôi chiều cao của hình nón?
Bài ôn tập chương IV. Hình trụ hình nón hình cầu - SBT Toán lớp 9: Giải bài IV.1, IV.2, IV.3 trang 176 Sách bài tập Toán 9 tập 2; Thể tích của một hình nón thay đổi thế nào...
Bài 46, 47, 48, 49 trang 175 SBT Toán 9 tập 2: Hình bên (h.113) gồm một hình nón được đặt khít vào bên trong một cốc hình trụ, chúng có cùng đáy, cùng chiều cao. Người ta đổ vào đó một lượng nước lên đến một nửa chiều cao của hình
Bài 46, 47, 48, 49 trang 175 SBT Toán 9 tập 2: Hình bên (h.113) gồm một hình nón được đặt khít vào bên trong một cốc hình trụ,...
Bài ôn tập chương IV. Hình trụ hình nón hình cầu - SBT Toán lớp 9: Giải bài 46, 47, 48, 49 trang 175 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 46: Cho bán kính của Trái Đất...
Bài 42, 43, 44, 45 trang 174, 175 SBT Toán 9 tập 2: Một hình trụ được “đặt khít” vào bên trong một hình cầu bán kính r = 12cm như hình 112. Hãy tính thể tích hình cầu?
Bài 42, 43, 44, 45 trang 174, 175 SBT Toán 9 tập 2: Một hình trụ được “đặt khít” vào bên trong một hình cầu bán kính r =...
Bài ôn tập chương IV. Hình trụ hình nón hình cầu - SBT Toán lớp 9: Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 174, 175 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 42: Độ dài các cạnh của...
Bài 39, 40, 41 trang 173 SBT Toán 9 tập 2: Chiều cao của một hình trụ gấp ba lần bán kính đáy của nó. Tỉ số của thể tích hình trụ này và thể tích của hình cầu có bán kính bằng bán kính đáy của hình trụ là
Bài 39, 40, 41 trang 173 SBT Toán 9 tập 2: Chiều cao của một hình trụ gấp ba lần bán kính đáy của nó. Tỉ số của thể tích...
Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu - SBT Toán lớp 9: Giải bài 39, 40, 41 trang 173 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 39: Với một cái thước dây,...
Bài 35, 36, 37, 38 trang 172, 172 SBT Toán 9 tập 2: Với hai quả dưa hấu (xem như là 2 hình cầu) một to và một nhỏ, tỉ số các đường kính của chúng là 5: 4, nhưng giá của quả to gấp rưỡi giá của quả nhỏ. Bạn chọn mua quả nào lợi hơn?
Bài 35, 36, 37, 38 trang 172, 172 SBT Toán 9 tập 2: Với hai quả dưa hấu (xem như là 2 hình cầu) một to và một nhỏ,...
Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu - SBT Toán lớp 9: Giải bài 35, 36, 37, 38 trang 172, 172 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 35: Một hình cầu...
Bài 31, 32, 33, 34 trang 171 SBT Toán 9 tập 2: Nếu bán kính hình cầu là 4cm thì thể tích phần trống (trong hình hộp ngoài hình cầu) là bao nhiêu?
Bài 31, 32, 33, 34 trang 171 SBT Toán 9 tập 2: Nếu bán kính hình cầu là 4cm thì thể tích phần trống (trong hình hộp ngoài hình...
Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu - SBT Toán lớp 9: Giải bài 31, 32, 33, 34 trang 171 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 31: Hai hình cầu A...
Bài 27, 28, 29, 30 trang 169, 170 SBT Toán 9 tập 2: Cho hình quay một vòng xung quanh đường cao AH của tam giác đó, (xem hình 104), ta được một hình nón ngoại tiếp một hình nón ngoại tiếp hình cầu. Tính thể tích phần hình nón bên ngoài hình cầu
Bài 27, 28, 29, 30 trang 169, 170 SBT Toán 9 tập 2: Cho hình quay một vòng xung quanh đường cao AH của tam giác đó, (xem hình...
Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu - SBT Toán lớp 9: Giải bài 27, 28, 29, 30 trang 169, 170 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 27: Nối AB, BC,...
Bài 24, 25, 26 trang 169 SBT Toán 9 tập 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi V1, V2, V3 theo thứ tự là thể tích của những hình sinh ra khi quay tam giác ABC một vòng xung quanh các cạnh BC, AB và AC. Chứng minh rằng
Bài 24, 25, 26 trang 169 SBT Toán 9 tập 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi V1, V2, V3 theo thứ tự là thể tích của...
Bài 2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - SBT Toán lớp 9: Giải bài 24, 25, 26 trang 169 Sách bài tập Toán 9 tập 2....
Bài 21, 22, 23 trang 168 SBT Toán 9 tập 2: Từ một hình nón, người thợ tiện có thể tiện ra một hình trụ cao nhưng “ hẹp” hoặc một hình trụ rộng nhưng “ thấp”. Trong trường hợp nào thì người thợ tiện loại bỏ ít vật liệu hơn?
Bài 21, 22, 23 trang 168 SBT Toán 9 tập 2: Từ một hình nón, người thợ tiện có thể tiện ra một hình trụ cao nhưng “ hẹp”...
Bài 2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - SBT Toán lớp 9: Giải bài 21, 22, 23 trang 168 Sách bài tập Toán 9 tập 2....