Trang Chủ Lớp 10 Đề cương ôn hè năm học 2017 môn Văn lớp 10,11 mới...

Đề cương ôn hè năm học 2017 môn Văn lớp 10,11 mới nhất

CHIA SẺ
Đề cương ôn tập hè môn Ngữ Văn lớp 10, 11 năm học mới 2017 mới nhất trên Dethikiemtra.com. Đề gồm 2 phần văn học và tiếng việt.

1) Ngữ Văn lớp 10

Phần văn học:

 Bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ 

Câu 1. Vài nét về tác giả và dịch giả tác phẩm Chinh phụ ngâm

Câu 2. Hãy cho biết vị trí, bố cục, nội dung của đoạn trích.

Câu 3 Phân tích nỗi cô đơn, lẻ loi của người chinh phụ thể hiện qua ngoại cảnh trong 16 câu thơ đầu của đoạn trích

Câu 4: Phân tích tâm trạng nhớ thương người chồng ở phương xa của người chinh phụ (Tâm trạng bộc lộ trực tiếp) trong 8 câu thơ cuối của đoạn trích.

Bài: Trao Duyên (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Câu 1. Em hãy cho biết một vài nét về tác giả, tác phẩm

Câu 2. Trình bày những nét chính về tác phẩm Truyện Kiều và đoạn trích

Câu 3. Phân tích diễn biến tâm trạng Thuý Kiều trong 12 câu thơ đầu

Câu 4. Phân tích diễn biến tâm trạng Thuý Kiều trong 15 câu thơ tiếp theo

Câu 5. Phân tích diễn biến tâm trạng Thuý Kiều trong 8 câu thơ cuối

Bài: Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Câu 1. Tìm vị trí, bố cục, nội dung chính của đoạn trích

Câu 2. Phân tích cuộc chia tay giữa Thuý Kiều và Từ Hải trong 4 câu thơ đầu

Câu 3. Phân tích bản lĩnh, chí khí anh hùng Từ Hải trong 12 câu thơ tiếp.

Phần Tiếng Việt:

- Quảng cáo -

Bài: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Câu 1. Thế nào là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật?

Câu 2. Nêu các đặc trưng Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Câu 3. Phân tích tính hình tượng trong câu ca dao sau đây:

“Thuyền ai lờ lững bên sông
Có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền?”

Câu 4. Hãy chọn và phân tích tính truyền cảm qua một số câu thơ trong bài Đại cáo bình Ngô của tác giả Nguyễn Trãi.


2) Ngữ Văn lớp 11

Phần văn học:

Bài: Chiều Tối – Hồ Chí Minh

Câu 1: Vài nét về tác giả và hoàn cảnh sáng tác, bố cục bài thơ
Câu 2: Vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên thể hiện qua hai câu thơ đầu
Câu 3: Vẻ đẹp cuộc sống thể hiện qua hai câu thơ cuối
Câu 4: Phân tích vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh trong bài thơ

Bài: Từ ấy – Tố Hữu

Câu 1: Vài nét về tác giả và hoàn cảnh sáng tác, bố cục, nội dung bài thơ.
Câu 2: Ý nghĩa nhan đề bài thơ
Câu 3: Sự vận động của tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ
Câu 4: Phân tích bài thơ Từ ấy.

Bài: Người trong bao – A.P Sê -Khốp

Câu 1. Vài nét về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, bố cục, nội dung truyện
Câu 2. Phân tích hình tượng nhân vật Người trong bao – Bê-li-cốp?
Câu 3. Phân tích ý nghĩa tư tưởng – nghệ thuật của biểu tượng cái bao; từ đó khái quát chủ đề tư tưởng của truyện
Câu 4. Ý nghĩa thời sự của truyện

Phần Tiếng Việt:

Bài: Đặc điểm loại hình tiếng việt

Câu 1: Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ nào?
Câu 2: Nêu các đặc điểm của loại hình Tiếng Việt?
Câu 3. Lấy ví dụ chứng minh Tiếng Việt là loại hình ngôn ngữ đơn lập, không biến hình từ.

Nguồn tin: Trường THPT Minh Phú