Đề thi học kì 1 lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6
Đề thi học kì 1 lớp 6: De thi hoc ki 1 lop 6, đề kiểm tra hết học kì 1 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sinh, Sử, Địa... Đề thi có đáp án, lời giải và hướng dẫn chi tiết.

Xem đề thi mới nhất phía dưới hoặc xem theo môn:


[Đề số 7] Kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6: Lập bảng thống kê so sánh sự tiến bộ về kinh tế dưới thời Âu Lạc và Văn Lang?
[Đề số 7] Kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6: Lập bảng thống kê so sánh sự tiến bộ về kinh tế dưới...
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 6: Vì sao nghề đồ gốm phát triển tạo điều kiện phát minh ra thuật luyện kim? 1. Lập bảng thống kê so...
Kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6 [Đề 5]: So sánh Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc theo vêu cầu sau
Kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6 [Đề 5]: So sánh Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc theo vêu cầu...
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 6: Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông nghiệp lúa nước ở Việt Nam như thế nào? Nêu...
Thi học kì 1 môn Lịch sử 6 [Đề số 6]: Thế nào là chế độ phụ hệ?
Thi học kì 1 môn Lịch sử 6 [Đề số 6]: Thế nào là chế độ phụ hệ?
Thi và kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 6: Em hãy điểm lại những nét chính trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang theo mẫu sau...
[Đề 4] Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6: Vì sao nghề đồ gốm phát triển tạo điều kiện phát minh ra thuật luyện kim?
[Đề 4] Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6: Vì sao nghề đồ gốm phát triển tạo điều kiện phát minh ra...
Đề số 4 - Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 6 học kì 1: Vì sao nghề đồ gốm phát triển tạo điều kiện phát minh ra thuật luyện kim? Việc phát minh ra...
Đề thi học kì 1 môn Lịch sử 6 Đề số 3: Đặc điểm của các công cụ sản xuất thuộc nền văn hóa Đông Sơn là
Đề thi học kì 1 môn Lịch sử 6 Đề số 3: Đặc điểm của các công cụ sản xuất thuộc nền văn hóa...
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 6: Thời An Dương Vương bộ máy nhà nước không có gì thay đổi so với trước đúng hay sai? Khoanh tròn...
Quảng cáo


Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 6 Đề số 2: Nêu những nét cơ bản về thành tựu văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô- ma?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 6 Đề số 2: Nêu những nét cơ bản về thành tựu văn hóa cổ...
Đề số 2 - Kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 6: So sánh những điểm giống và khác nhau trong việc phân chia giai cấp ở xã hội phương Đông và Hi Lạp,...
[Đề 1] Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 6: Năm 1000 TCN cách ngày nay bao nhiêu năm? Vẽ sơ đồ thời gian năm 1000 TCN?
[Đề 1] Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 6: Năm 1000 TCN cách ngày nay bao nhiêu năm? Vẽ sơ đồ...
Đề số 1 - Đề thi và kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 6: Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc...
Đề số 8 Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 6 mới: Her house has more than four rooms
Đề số 8 Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 6 mới: Her house has more than four rooms
Đề số 8 - Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 6 học kì 1: Robot will help us do the housework such as cleaning the floor, ________ meals and so on I. Listen Listen and decide...
Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 6 mới [Đề 7]: Sam has more than 4 best friends. ___________
Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 6 mới [Đề 7]: Sam has more than 4 best friends. ___________
Đề số 7 - Kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 6 mới: There are many shops near here, so the streets are very busy and ___________ during the day. I. You are going to...
Đề số 6 Kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 6 mới: Tim gets up at ______
Đề số 6 Kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 6 mới: Tim gets up at ______
Đề số 6 - Bài kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 mới: When my friend misses the lessons, I always ________ him my notes I. Listen and complete. Question 1. Tim gets up...

Mới cập nhật

Đang quan tâm