Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6
Thi môn Văn lớp 6 cuối học kì I trường THCS Đòan Thị Điểm năm 2018: Kể về một người gần gũi, thân quen với em ở trường lớp
Thi môn Văn lớp 6 cuối học kì I trường THCS Đòan Thị Điểm năm 2018: Kể về một người gần gũi, thân quen với em ở trường lớp
Kể về một người gần gũi, thân quen với em ở trường lớp ... trong Thi môn Ngữ Văn lớp 6 cuối học kì I trường THCS Đòan Thị Điểm năm 2018 Đề bài PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) Câu 1:...
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 6: Chất dự trữ của hạt Một lả mầm (như hạt lúa…) chứa ở đâu ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 6: Chất dự trữ của hạt Một lả mầm (như hạt lúa…) chứa ở đâu ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 6. Đặc điểm chủ yếu của rêu là gì ? I.    TRẮC NGHIỆM (5đ) 1.. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Các loại quả nào sau đây thuộc loại quả hạch ? a. Xoài,...
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh 6: Các loại quả nào sau đây thuộc loại quả mọng?
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh 6: Các loại quả nào sau đây thuộc loại quả mọng?
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh 6. Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Em cho biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa...
Kiểm tra 1 tiết môn sinh 6: Chất dự trữ của hạt Hai lá mầm (như hạt đậu đen…) chứa ở đâu ?
Kiểm tra 1 tiết môn sinh 6: Chất dự trữ của hạt Hai lá mầm (như hạt đậu đen…) chứa ở đâu ?
Kiểm tra 1 tiết môn sinh 6. Điền từ thích hợp: quang hợp, ra hoa, kết hạt và tạo quả, lá cây, rễ, thân, thoát hơi nước vào chỗ trống (...) thay cho các số 1,2,3... trong các câu sau...
Sinh học lớp 6 kiểm tra 45 phút: Quả mọng là quả như thế nào ?
Sinh học lớp 6 kiểm tra 45 phút: Quả mọng là quả như thế nào ?
Sinh học lớp 6 kiểm tra 45 phút. Hạt của cây Hai lá mầm (hạt đỗ đen) và hạt của cây Một lá mầm (hạt ngô) giống nhau ở điểm nào ? I. TRẮC NGHIỆM (5đ) 1.. Hãy chọn phương án trả...
Kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 6: Cây có hoa là một thể thống nhất vì sao ?
Kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 6: Cây có hoa là một thể thống nhất vì sao ?
Kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 6. Tảo có vai trò như thế nào trong tự nhiên và trong đời sống con người ? I. TRẮC NGHIỆM (4đ) 1.. Hãy sắp xếp tên cây tương ứng với từng môi trường đặc...
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 6: Tảo có những dạng sống nào ?
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 6: Tảo có những dạng sống nào ?
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học lớp 6. Sau khi học xong bài “Hạt và các bộ phận của hạt” có bạn nói rằng: hạt lạc gồm có 3 phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ....
Đề kiểm tra Sinh lớp 6: Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ động vật là gì?
Đề kiểm tra Sinh lớp 6: Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ động vật là gì?
Đề kiểm tra Sinh lớp 6. Trong thiên nhiên cỏ những cây rất nhỏ bẻ (nhiều khi chiều cao chưa tới lcm), thường mọc thành từng đảm, tạo nên một lớp thảm màu lục tươi. Những cây tí hon đó...
Đề kiểm tra 1 tiết Toán học 6: Cho dãy số : 12, 7, 2, -3, … Hãy chỉ ra quy luật của dãy số
Đề kiểm tra 1 tiết Toán học 6: Cho dãy số : 12, 7, 2, -3, … Hãy chỉ ra quy luật của dãy số
Đề kiểm tra 1 tiết Toán học 6. Một người bán hai loại gạo. Loại 1 giá 12000 đồng/kg, loại 2 giá 15000 đồng/kg. Hiện nay của hàng còn 150kg gạo loại 1 và 120kg gạo loại 2. Một người...
Kiểm tra 1 tiết Chương 3 môn Số học 6 Đề số 4: Tính số học sinh lớp 7A đó
Kiểm tra 1 tiết Chương 3 môn Số học 6 Đề số 4: Tính số học sinh lớp 7A đó
Đề kiểm tra 45 phút - Chương 3 môn Toán số học lớp 6: Học sinh lớp 7A xếp hàng 3 thừa 1 người, còn xếp hàng 8 thì thừa 3 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng...