Bài tập SGK lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6
Giải bài tập lớp 6 các môn: Toán Số học, Hình học, Môn Vật Lý, Môn Sinh ... trong sách giáo khoa theo từng chương,từng phần. Bài mới nhất được cập nhật phía dưới nhé. Chúc các em học tốt.
Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng – Tin học 6: Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản
Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng – Tin học 6: Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản
Bài 21 Tin học lớp 6: Trình bày cô đọng bằng bảng. Giải câu 2, 3, 4, 5, 6 trang 106. Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản... Câu 2: Hãy nêu các...
Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa – Tin học 6: Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản
Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa – Tin học 6: Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản
Bài 20 Tin học lớp 6: Thêm hình ảnh để minh họa. Giải câu 1, 2, 3 trang 102 . Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ...
Bài 19. Tìm kiếm và thay thế – Tin học 6: Liệt kê các thao tác cần thực hiện để thay thế một cụm từ trong cả văn bản
Bài 19. Tìm kiếm và thay thế – Tin học 6: Liệt kê các thao tác cần thực hiện để thay thế một cụm...
Bài 19 Tin học lớp: Tìm kiếm và thay thế. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 98 . Hãy nêu sự khác biệt giữa lệnh Find và lệnh Replace... Câu 1: Hãy nêu sự khác...
Bài 18. Trình bày trang văn bản và in – Tin học 6: Hãy liệt kê một vài lệnh trình bày
Bài 18. Trình bày trang văn bản và in – Tin học 6: Hãy liệt kê một vài lệnh trình bày
Bài 18 Tin học lớp 6: Trình bày trang văn bản và in. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96 . Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn...
Bài 17. Định dạng đoạn văn bản – Tin học 6: Hãy liệt kê một số tham số định dạng đoạn văn
Bài 17. Định dạng đoạn văn bản – Tin học 6: Hãy liệt kê một số tham số định dạng đoạn văn
Bài 17 Tin học lớp 6: Định dạng đoạn văn bản. Giải câu 1, 3, 4, 5, 6 trang 91 . Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta...
Quảng cáo


Bài 16. Định dạng văn bản – Tin học 6: Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau
Bài 16. Định dạng văn bản – Tin học 6: Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau
Bài 16 Tin học lớp 6: Định dạng văn bản. Giải câu 1, 2, 3, 5, 6 trang 88  Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như...
Bài 15. Chỉnh sửa văn bản – Tin học 6: Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste
Bài 15. Chỉnh sửa văn bản – Tin học 6: Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste
Bài 15 Tin học lớp 6: Chỉnh sửa văn bản. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 81, 82 Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Delete và...
Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản – Tin học 6: Em hãy cho biết máy tính sẽ xác định câu dưới đây gồm những từ nào
Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản – Tin học 6: Em hãy cho biết máy tính sẽ xác định câu dưới đây...
Bài 14 Tin học lớp 6: Soạn thảo văn bản đơn giản. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 74, 75. Hãy nêu các thành phần cơ bản của văn bản... Câu 1...
Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản – Tin học 6:Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất
Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản – Tin học 6:Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word...
Bài 13 Tin học lớp 6: Làm quen với soạn thảo văn bản. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 67, 68. Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của...
Bài 12. Hệ điều hành Windows – Tin học 6: Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền
Bài 12. Hệ điều hành Windows – Tin học 6: Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền
Bài 12 tin học lớp 6: Hệ điều hành Windows. Giải câu 1, 2 trang 51  . Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?... Câu 1: Nút Start nằm ở đâu trên màn hình...

Mới cập nhật

Đang quan tâm