Bài tập SGK lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Giải SGK lớp 6 các môn: Toán (Số học, Hình học) tập 1,2; Môn Vật Lý, Môn Sinh, GDCD, Công nghệ, Sử, Địa ... trong sách giáo khoa theo từng chương,từng phần. Bài mới nhất được cập nhật phía dưới nhé. Chọn môn:

Ôn tập Chương 4 Đồ điện trong gia đình – Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Ôn tập Chương 4 Đồ điện trong gia đình – Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Ôn tập Chương IV - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 14 Dự án: An toàn và tiết kiệm điện trong gia đình – Công nghệ 6
Bài 14 Dự án: An toàn và tiết kiệm điện trong gia đình – Công nghệ 6
Bài 14. Dự án: An toàn và tiết kiệm điện trong gia đình - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 13: Bếp hồng ngoại trang 68, 69, 70, 71 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 13: Bếp hồng ngoại trang 68, 69, 70, 71 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 13. Bếp hồng ngoại - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 12 Nồi cơm điện trang 64, 65, 66, 67 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 12 Nồi cơm điện trang 64, 65, 66, 67 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 12. Nồi cơm điện - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 11: Đèn điện trang 60, 61, 62, 63 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 11: Đèn điện trang 60, 61, 62, 63 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 11. Đèn điện - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình – Công nghệ lớp 6
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình – Công nghệ lớp 6
Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Ôn tập chương 3 trang 53 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Ôn tập chương 3 trang 53 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Ôn tập Chương III - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 9. Thời trang trang 51, 52 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 9. Thời trang trang 51, 52 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 9. Thời trang - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục trang 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Công nghệ 6
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục trang 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Công nghệ 6
Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 7: Trang phục trong đời sống trang 40, 41, 42, 43 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 7: Trang phục trong đời sống trang 40, 41, 42, 43 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 7. Trang phục trong đời sống - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức

Advertisements (Quảng cáo)

Đang xem nhiều