Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7
Kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 7 – Em hãy cho biết nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?
Kiểm tra giữa kì 1 môn Sử lớp 7 – Em hãy cho biết nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?
Tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Lịch Sử - THCS Hoà Chính. Đề mới nhất 2021 vừa được tổ chức có đáp án kèm theo, các em cùng thử sức với đề như sau: TRƯỜNG...
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 7 – Hãy nêu vai trò của ngành giun đốt đối với con người và sinh giới?
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 7 – Hãy nêu vai trò của ngành giun đốt đối với con người và sinh giới?
Dưới đây là đề kiểm tra 1 tiết giữa kì 1 lớp 7 môn Sinh. Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 45 phút ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn: Sinh học 7 (Thời gian:...
Tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Vật lý năm 2021. Hãy so sánh tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước?
Tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Vật lý năm 2021. Hãy so sánh tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu...
Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 7 năm học 2020 - 2021. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nên để gửi tới quý thầy cô cùng...
Thi giữa học kì 1 môn Lý trường THCS Thị Trấn Phước An lớp 7: Đưa một thước nhựa nhiễm điện âm lại gần một vật không nhiễm điện thì có hiện tượng gì xảy ra?
Thi giữa học kì 1 môn Lý trường THCS Thị Trấn Phước An lớp 7: Đưa một thước nhựa nhiễm điện âm lại gần một vật không nhiễm điện...
Các em cùng nhau tham khảo đề thi chi tiết giữa học kì 1 môn Vật Lý lớp 7 được trường THCS Thị Trấn Phước An tổ chức thi, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận I....
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Đặc điểm của nhóm chim bơi là gì ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Đặc điểm của nhóm chim bơi là gì ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Hàm ngắn, có răng nhỏ mọc trên hàm. Trứng có màng dai bao học. Không có chi, không có màng nhĩ. Đây là đặc điểm của đại diện nào sau đây ? I....
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7: Đặc điểm của bộ Linh trưởng là gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7: Đặc điểm của bộ Linh trưởng là gì ?
Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 7. Dựa vào bộ răng hãy phân biệt 3 bộ Thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt. Mỗi bộ nêu 2 tên đại diện. I. TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn câu trả...
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Các bộ phận của hệ hô hấp ở chim bồ câu là gì ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Các bộ phận của hệ hô hấp ở chim bồ câu là gì ?
Kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Bộ thú nào sau đây có số lượng loài lớn nhất, chúng không có răng nanh nhưng có răng cửa và răng hàm ? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1. Hãy sắp xếp các đặc...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Tại sao dơi khó cất cánh từ mặt đất ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Tại sao dơi khó cất cánh từ mặt đất ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Hãy sắp xếp các đặc điểm về đời sống, tập tính và sinh sản của ếch đồng và thằn lằn tương ứng với từng đại diện (ếch đồng hoặc thằn lằn)...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7:  Điều nào sau đây không đúng đối với lưỡng cư ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Điều nào sau đây không đúng đối với lưỡng cư ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu và ý nghĩa của nó. I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Loài ễnh ương, cóc nhà...
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Những loài ĐVCXS trong cuộc đời có 2 giai đoạn sống, đó là loài nào ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7: Những loài ĐVCXS trong cuộc đời có 2 giai đoạn sống, đó là loài nào ?
Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 7. Nêu những đặc điểm hô hấp của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn. I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: Câu 1. Trong lớp...

Advertisements (Quảng cáo)

Có thể bạn quan tâm: