Dethikiemtra.com cung cấp miễn phí thư viện đề thi, đề kiểm tra học kì 1,2 và giải bài tập SGK các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh,… từ lớp 1 đến lớp 12. Tài liệu hay cho các học sinh và thầy cô tham khảo. Vui lòng chọn chuyên mục cần xem.

Mới cập nhật

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa 7 trang 134,135 SBT: Trình bày đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu
Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa 7 trang 134,135 SBT: Trình bày đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu
Đề kiểm tra học kì 2 Địa lý 7-  Giải từ câu 1,2,3 trang 134, 135 SBT Địa lí 7. Phân tích những thuận lợi làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa...
Đề kiểm tra học kì 1 Địa 7 SBT trang 78,79: Những thuận lợi về tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
Đề kiểm tra học kì 1 Địa 7 SBT trang 78,79: Những thuận lợi về tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở...
Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa 7 - Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 78, 79 SBT Địa lí 7. Những thuận lợi về tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở đới nóng?;  Đặc...
Bài 1, 2, 3 trang 32 Vở bài tập Toán 3 tập 1: Một quầy hàng có 16kg nho và đã bán được 1/4số nho đó. Hỏi quầy hàng đã bán được mấy ki-lô-gam nho
Bài 1, 2, 3 trang 32 Vở bài tập Toán 3 tập 1: Một quầy hàng có 16kg nho và đã bán được 1/4số...
Bài 25. Luyện tập - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3 trang 32 Vở bài tập Toán 3 tập 1. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu); Một quầy hàng có 16kg...
Bài 1, 2, 3 trang 31 VBT Toán 3 tập 1: Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã được chia thành các phần bằng nhau. Tô màu một trong các phần bằng nhau đó
Bài 1, 2, 3 trang 31 VBT Toán 3 tập 1: Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã được chia thành các phần bằng...
Bài 24. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3 trang 31 Vở bài tập Toán 3 tập 1. Viết tiếp vào...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 30 VBT Toán lớp 3 tập 1: Có 30l dầu lạc, đựng đều vào 6 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu lạc
Bài 1, 2, 3, 4 trang 30 VBT Toán lớp 3 tập 1: Có 30l dầu lạc, đựng đều vào 6 can. Hỏi mỗi...
Bài 23. Luyện tập - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 30 Vở bài tập Toán 3 tập 1. Tính nhẩm; Có 30l dầu lạc, đựng đều vào 6 can....
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 VBT Toán lớp 3 tập 1: Có 30kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam muối
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 VBT Toán lớp 3 tập 1: Có 30kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi...
Bài 22. Bảng chia 6 - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Vở bài tập Toán 3 tập 1. Tính nhẩm; Có 30kg muối chia đều vào 6...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 VBT Toán 3 tập 1: Mỗi giờ một xe máy chạy được 37km. Hỏi trong 2 giờ xe máy đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 VBT Toán 3 tập 1: Mỗi giờ một xe máy chạy được 37km. Hỏi trong 2...
Bài 21. Luyện tập - SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập Toán 3 tập 1. Tính; Mỗi giờ một xe máy chạy được 37km. Hỏi...
Soạn bài Quan hệ từ ngắn gọn – Văn 7:  Các quan hệ từ nói trên liên kết những từ ngữ hay những câu với nhau
Soạn bài Quan hệ từ ngắn gọn – Văn 7: Các quan hệ từ nói trên liên kết những từ ngữ hay những...
  Bài Quan hệ từ trang 96. Ngữ văn lớp 7 tập 1. Soạn Bài Quan hệ từ (ngắn gọn).  Xác định quan hệ từ trong những câu dưới đây ;  Các quan hệ...
Soạn bài Bánh trôi nước ngắn gọn – Hồ Xuân Hương – Văn 7: Với nghĩa thứ hai, hình ảnh bánh trôi nước biểu tượng cho người phụ nữ thời xưa
Soạn bài Bánh trôi nước ngắn gọn – Hồ Xuân Hương – Văn 7: Với nghĩa thứ hai, hình ảnh bánh trôi nước biểu...
 Bài Bánh trôi nước trang 94. Ngữ văn lớp 7 tập 2. Soạn Bài Bánh trôi nước (ngắn gọn) - Hồ Xuân Hương. Bài “Bánh trôi nước” thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt...