Dethikiemtra.com cung cấp miễn phí thư viện đề thi, đề kiểm tra học kì 1,2 và giải bài tập SGK các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh,… từ lớp 1 đến lớp 12. Tài liệu hay cho các học sinh và thầy cô tham khảo. Vui lòng chọn chuyên mục cần xem.

Mới cập nhật

Bài 1-2.7, 1-2.8, 1-2.9, 1-2.10, 1-2.11 trang 6 Sách BT Lý 6: Xác định chu vi của một chiếc bút chì, đường kính của một sợi chỉ
Bài 1-2.7, 1-2.8, 1-2.9, 1-2.10, 1-2.11 trang 6 Sách BT Lý 6: Xác định chu vi của một chiếc bút chì, đường kính của...
Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) - SBT Lý lớp 6: Giải bài 1-2.7, 1-2.8, 1-2.9, 1-2.10, 1-2.11 trang 6 Sách bài tập Vật lí 6. Một bạn dùng thước đo độ dài...
Bài 1-2.4, 1-2.5, 1-2.6 trang 5, 6 SBT Lý 6: Tại sao người ta lại sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau?
Bài 1-2.4, 1-2.5, 1-2.6 trang 5, 6 SBT Lý 6: Tại sao người ta lại sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau?
Bài 1 Đo độ dài - SBT Vật Lý 6: Giải bài 1-2.4, 1-2.5, 1-2.6 trang 5, 6 Sách bài tập Vật lí 6. Hãy chọn thước đo thích hợp để đo các độ...
Bài 1-2.1, 1-2.2, 1-2.3 trang 5 SBT Lý lớp 6: Thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em?
Bài 1-2.1, 1-2.2, 1-2.3 trang 5 SBT Lý lớp 6: Thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em?
Bài 1. Đo độ dài - SBT Vật Lý 6: Giải bài 1-2.1, 1-2.2, 1-2.3 trang 5 Sách bài tập Vật lí lớp 6.  Cho thước mét trong hình vẽ dưới đây..., thước nào thích...
Bài 21, 23, 24 trang 8 SBT Toán 8 tập 1: Tính giá trị của các biểu thức
Bài 21, 23, 24 trang 8 SBT Toán 8 tập 1: Tính giá trị của các biểu thức
Bài 6 Phép trừ các phân thức đại số SBT Toán lớp 8. Giải bài 21, 23, 24 trang 8 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 21: Tính nhanh Câu 21 Tính nhanh: a. 85.12,7+5.3.12,7 b. 52.143  52.39...
Bài 17, 18, 19 trang 28, 29 SBT Toán lớp 8 tập 1: Cộng các phân thức khác mẫu thức
Bài 17, 18, 19 trang 28, 29 SBT Toán lớp 8 tập 1: Cộng các phân thức khác mẫu thức
Bài 5 Phép cộng các phân thức đại số SBT Toán lớp 8. Giải bài 17, 18, 19 trang 28, 29 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 17: Cộng các phân thức cùng...
Bài 9, 10, 11, 12 trang 26, 27 SBT Toán 8 tập 1: Chứng minh các đẳng thức
Bài 9, 10, 11, 12 trang 26, 27 SBT Toán 8 tập 1: Chứng minh các đẳng thức
Bài 3: Rút gọn phân thức SBT Toán lớp 8. Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 26, 27 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 9: Rút gọn các phân thức sau... Câu 9: Rút...
Bài 4, 5, 6, 7 trang 25 SBT Toán 8 tập 1: Biến mỗi cặp phân thức sau thành một cặp phân thức bằng nó và có cùng mẫu thức
Bài 4, 5, 6, 7 trang 25 SBT Toán 8 tập 1: Biến mỗi cặp phân thức sau thành một cặp phân thức bằng...
Bài 2 Tính chất cơ bản của phân thức SBT Toán lớp 8. Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 25 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 4: Dùng tính chất cơ bản...
Bài 57, 58, 59, I.1 trang 14 SBT Toán 8 tập 1: Làm phép chia
Bài 57, 58, 59, I.1 trang 14 SBT Toán 8 tập 1: Làm phép chia
Bài Ôn tập chương I - Phép nhân và phép chia các đa thức SBT Toán lớp 8. Giải bài 57, 58, 59, I.1 trang 14 Sách bài tập Toán 8 tập 1. Câu 57:...
Bài 53, 54, 55, 56 trang 13, 14, 15 SBT Toán 8 tập 1: Tính nhanh
Bài 53, 54, 55, 56 trang 13, 14, 15 SBT Toán 8 tập 1: Tính nhanh
Bài Ôn tập chương I - Phép nhân và phép chia các đa thức SBT Toán lớp 8. Giải bài 53, 54, 55, 56 trang 13, 14, 15 Sách bài tập Toán 8 tập 1....