Dethikiemtra.com cung cấp miễn phí thư viện đề thi, đề kiểm tra học kì 1,2 và giải bài tập SGK các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh,… từ lớp 1 đến lớp 12. Tài liệu hay cho các học sinh và thầy cô tham khảo. Vui lòng chọn chuyên mục cần xem.

Mới cập nhật

Đề kiểm 45 phút Chương 3 Đại số 9: Hỏi nếu mỗi người làm một mình thì trong bao lâu sẽ xong ?
Đề kiểm 45 phút Chương 3 Đại số 9: Hỏi nếu mỗi người làm một mình thì trong bao lâu sẽ xong ?
Kiểm 45 phút có lời giải chi tiết - Chương 3 Hàm số bậc nhất - Đại số 9. Tìm m để hệ phương trình : (left{ matrix{  2x - 3 = 0 hfill cr  ax + left( {a - 1}...
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hàm số bậc nhất – Đại số 9: Tổng hai số bằng 30. Hai lần số này nhỏ hơn bốn lần số kia là 12. Tìm hai số đó.
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hàm số bậc nhất – Đại số 9: Tổng hai số bằng 30. Hai lần số này nhỏ hơn bốn lần số...
Đề kiểm tra 45 phút môn Toán - Chương 3  Hàm số bậc nhất - Đại số 9. Tìm m để hệ sau vô nghiệm : (left{ matrix{  x + my = 1,,,,,,,left( 1 right) hfill cr  mx + y =...
Kiểm tra 45 phút Chương 3 Đại số lớp 9:  Tìm a để hệ sau có nghiệm duy nhất
Kiểm tra 45 phút Chương 3 Đại số lớp 9: Tìm a để hệ sau có nghiệm duy nhất
Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 3 - Đại số 9.  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là (140m). Ba lần chiều rộng lớn hơn chiều dài là (10m.) Tính chiều dài và...
Đề kiểm tra 45 phút Chương 3 Đại số lớp 9 – Hàm số bậc nhất: Tìm k để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất
Đề kiểm tra 45 phút Chương 3 Đại số lớp 9 – Hàm số bậc nhất: Tìm k để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất
Đề kiểm tra 45 phút - Chương 3 - Hàm số bậc nhất - Đại số 9. Hai người cùng làm việc trong 15 giờ thì được ({1 over 6}) công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 12 giờ;...
Kiểm tra 1 tiết Chương 2 Hình lớp 9 – Đường tròn:Chứng minh rằng đường thẳng vuông góc với CD tại I đi qua một điểm cố định P khi cát tuyến CAD thay đổi.
Kiểm tra 1 tiết Chương 2 Hình lớp 9 – Đường tròn:Chứng minh rằng đường thẳng vuông góc với CD tại I đi qua một điểm cố định P...
Tham khảo chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Chương 2 - Hình học 9 - Đường tròn. Kẻ đường thẳng vuông góc với PA tại A, đường thẳng này cắt (O) tại E và cắt (O’) tại F....
Kiểm tra 45 phút Chương 2 – Đường tròn Hình học lớp 9: Chứng minh : OM // BN
Kiểm tra 45 phút Chương 2 – Đường tròn Hình học lớp 9: Chứng minh : OM // BN
Đề kiểm tra môn Toán 1 tiết - Chương 2 Đường tròn - Hình học 9. Gọi I là trung điểm của ON, đường thẳng AI cắt BN tại K. Chứng minh: (BK = 2NK). Cho đường tròn (O; R) đường kính AB....
Đề kiểm tra 45 phút Chương 2 Hình lớp 9 – Đường tròn: Chứng minh tiếp tuyến của (O) tại B và tiếp tuyến của (O’) tại C song song với nhau.
Đề kiểm tra 45 phút Chương 2 Hình lớp 9 – Đường tròn: Chứng minh tiếp tuyến của (O) tại B và tiếp tuyến của (O’) tại C song...
Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 2 - Đường tròn - Hình học 9. Chứng minh : (widehat {AOB} = widehat {AO'C}) và OB // O’C. Cho đường tròn (O; 5cm) và (O’; 3cm) tiếp xúc ngoài...
Kiểm tra 45 phút Chương 2 Hình học lớp 9:  Tính các cạnh của ∆ABC biết bán kính của hai đường tròn là R và R’.
Kiểm tra 45 phút Chương 2 Hình học lớp 9: Tính các cạnh của ∆ABC biết bán kính của hai đường tròn là R và R’.
Đề kiểm tra 45 phút - Chương 2 Đường tròn - Hình học 9. Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh rằng : (widehat {OIO'} = 90^circ ) và (AI ⊥ OO’). Cho ∆ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn (O)...
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 6 Chương 2 Hình học 9: Chứng minh rằng EF là tiếp tuyến chung của đường tròn (I) và (K).
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 6 Chương 2 Hình học 9: Chứng minh rằng EF là tiếp tuyến chung của đường tròn (I) và (K).
Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 9 phần Hình học - Chương 2 Đường tròn.Xác định vị trí tương đối của các đường tròn (I) và (O); (K) và (O); (I) và (K). Cho đường tròn (O) đường...