Dethikiemtra.com cung cấp miễn phí thư viện đề thi, đề kiểm tra học kì 1,2 và giải bài tập SGK các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh,… từ lớp 1 đến lớp 12. Tài liệu hay cho các học sinh và thầy cô tham khảo. Vui lòng chọn chuyên mục cần xem.

Mới cập nhật

Thi cuối học kì 2 môn Toán 12: Tìm nguyên hàm của hàm số
Thi cuối học kì 2 môn Toán 12: Tìm nguyên hàm của hàm số
Đề thi cuối học kì 2 lớp 12 môn Toán: Tính tích phân (I = intlimits_1^2 {dfrac{1}{{{x^6}}}} dx.) 1.Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = {x^{sqrt 5 }}.) A. (int {f(x)} dx = dfrac{1}{{sqrt 5  -...
Đề thi học kì 2 môn Toán 12: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = sinx là
Đề thi học kì 2 môn Toán 12: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = sinx là
Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 Toán 12: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): (x – 2y + 5z – 4 = 0). Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (P)? 1....
Kiểm tra học kì 2 Toán lớp 11: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
Kiểm tra học kì 2 Toán lớp 11: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
Đề kiểm tra môn Toán lớp 11 học kì 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, (SA bot left( {ABCD} right)). Trong các tam giác sau tam giác nào không...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 11: Cho hình tứ diện đều ABCD. Thiết diện của tứ diện ABCD và mặt phẳng trung trực của cạnh BC là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 11: Cho hình tứ diện đều ABCD. Thiết diện của tứ diện ABCD và mặt phẳng...
Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán 11: Cho lăng trụ đều (ABC.A'B'C') có ({rm{AA}}' = a,) khoảng cách giữa hai đường thẳng ({rm{AA}}') và (CC') bằng (asqrt 3 .) Diện tích...
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh 10: Bào tử không đựoc coi là bào tử sinh sản
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh 10: Bào tử không đựoc coi là bào tử sinh sản
Đề thi và kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Sinh học: Ở vi sinh vật nhân sơ, sinh sản có sự hình thành vách ngăn là đặc điểm của hình thức sinh sản 1. Bào...
Thi học kì 2 môn Sinh lớp 10: Vi sinh vật nào sau đây sinh sản bằng bào tử đốt?
Thi học kì 2 môn Sinh lớp 10: Vi sinh vật nào sau đây sinh sản bằng bào tử đốt?
Đề thi chất lượng cuối học kì 2 môn Sinh 10: Câu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của quá trình nguyên phân? PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM( 6 ĐIỂM):  Câu 1: Vi sinh vật nào...
Thi học kì 2 Địa lí 10: Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải qua việc hoàn thành bảng sau
Thi học kì 2 Địa lí 10: Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải qua việc hoàn thành bảng sau
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Địa lí  lớp 10: Cho biết công thức tính cán cân xuất nhập khẩu? 1. (2đ) Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải qua việc hoàn...
Kiểm tra học kì 2 Địa lí 10: Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ?
Kiểm tra học kì 2 Địa lí 10: Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ?
Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 10: Nguồn năng lượng nào sau đây được sử dụng sớm nhất trong việc sử dụng năng lượng của thế giới? PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) 1. Ý...
Đề kiểm tra học kì 2 Vật lí 10: Trong hệ tọa độ ( p,V) , đường đẳng nhiệt có dạng
Đề kiểm tra học kì 2 Vật lí 10: Trong hệ tọa độ ( p,V) , đường đẳng nhiệt có dạng
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 10. a. Đường khô, lực hãm bằng 22000N,  xe dừng cách chướng ngại vật bao nhiêu ? I – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (...