Dethikiemtra.com cung cấp miễn phí thư viện đề thi, đề kiểm tra học kì 1,2 và giải bài tập SGK các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh,… từ lớp 1 đến lớp 12. Tài liệu hay cho các học sinh và thầy cô tham khảo. Vui lòng chọn chuyên mục cần xem.

Mới cập nhật

Ôn tập Chương 4 Đồ điện trong gia đình – Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Ôn tập Chương 4 Đồ điện trong gia đình – Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Ôn tập Chương IV - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 14 Dự án: An toàn và tiết kiệm điện trong gia đình – Công nghệ 6
Bài 14 Dự án: An toàn và tiết kiệm điện trong gia đình – Công nghệ 6
Bài 14. Dự án: An toàn và tiết kiệm điện trong gia đình - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 13: Bếp hồng ngoại trang 68, 69, 70, 71 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 13: Bếp hồng ngoại trang 68, 69, 70, 71 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 13. Bếp hồng ngoại - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 12 Nồi cơm điện trang 64, 65, 66, 67 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 12 Nồi cơm điện trang 64, 65, 66, 67 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 12. Nồi cơm điện - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 11: Đèn điện trang 60, 61, 62, 63 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 11: Đèn điện trang 60, 61, 62, 63 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 11. Đèn điện - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình – Công nghệ lớp 6
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình – Công nghệ lớp 6
Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Ôn tập chương 3 trang 53 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Ôn tập chương 3 trang 53 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Ôn tập Chương III - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 9. Thời trang trang 51, 52 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 9. Thời trang trang 51, 52 Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức
Bài 9. Thời trang - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục trang 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Công nghệ 6
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục trang 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Công nghệ 6
Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục - Công nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức