Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 6,7,8 trang 118 SGK Toán 8 tập 1: Diện tích hình chữ nhật

Hình học 8: Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 6,7,8 trang 118 SGK Toán 8 tập 1: Diện tích hình chữ nhật – Chương 2 Hình lớp 8.

Bài 6. Diện tích hình chữ.nhật thay đổi như thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần ?

HD: Công thức tính S.hìnhchữnhật là S = a.b, như vậy diện tích S của hình chữ nhật vừa tỉ lệ thuận với chiều dài a, vừa tỉ lệ thuận với chiều rộng b của nó.

a) Nếu a’ = 2a, b’ = b thì S’ = 2a.b = 2ab = 2S

Vậy diện tích tăng 2 lần.

b) Nếu a’ = 3a, b’= 3b thì S’ = 3a.3b = 9ab = 9S

Advertisements (Quảng cáo)

Vậy diện tích tăng 9 lần.

c) Nếu a’ = 4a, b’= b/4 thì S’ = 4a.b/4 = ab = S.

Vậy diện tích không đổi.


Bài 7 trang 118. Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước là 1,2m và 2m.

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không?

Advertisements (Quảng cáo)

HD: Diện tích nền nhà: S = 4,2.5,4 = 22,68 (m2)

Diện tích cửa sổ: S1= 1. 1,6 = 1,6 (m2).

Diện tích cửa ra vào: S= 1,2.2 = 2,4 (m2).

Diện tích các cửa: S’ = S1+ S2 = 1,6 + 2,4 = 4 (m2).

Ta có S’/S = 2015-11-06_214332 ≈ 17,64% < 20%

Vậy gian phòng trên chưa đạt mức chuẩn về ánh sáng.


Bài 8 trang 118 toán 8.

bai8Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.122):

Đo hai cạnh góc vuông, ta được AB= 30mm, AC= 25mm.

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông, ta được:

S= 1/2 AB. AC = 1/2. 30.25 = 375 (mm2)

Vậy S= 375mm2

Advertisements (Quảng cáo)