Khảo sát chất lượng lớp 12

Trang Chủ Lớp 12 Khảo sát chất lượng lớp 12
Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Toán 2019 – THPT Lý Nhân Tông: Mệnh đề nào dưới đây đúng? Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và có giá trị nhỏ nhất bằng -3
Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Toán 2019 – THPT Lý Nhân Tông: Mệnh đề nào dưới đây đúng? Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2...
Các em cùng nhau thử sức với đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lần 1 năm học 2019 - 2020 của trường THPT Lý Nhân Tông, Sở GD & ĐT Bắc Ninh. Câu 14: Chọ khẳng định...
Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Văn – THPT Thuận Thành 2018: Tình cảm, suy tư nào của nhà thơ được bộc lộ trong đoạn thơ trên khiến anh, chị đồng cảm sâu sắc nhất?
Đề khảo sát đầu năm lớp 12 môn Văn – THPT Thuận Thành 2018: Tình cảm, suy tư nào của nhà thơ được bộc lộ trong đoạn thơ trên...
Tham khảo dưới đây đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Văn lớp 12 trường THPT Thuận Thành 2018, được cập nhật chi tiết dưới đây: Phần I: Đọc Hiểu (3 điểm) Đọc bài thơ sau đây và trả lời...
Đề kiểm tra môn Văn lớp 12 – THPT Liễn Sơn 2019: Trong văn bản, cái giá của thất bại đối với người đã dấn thân vào khởi nghiệp là gì?
Đề kiểm tra môn Văn lớp 12 – THPT Liễn Sơn 2019: Trong văn bản, cái giá của thất bại đối với người đã dấn thân vào khởi nghiệp...
Đề kiểm tra môn Văn lớp 12 - THPT Liễn Sơn 2019. Mời các em cùng tham khảo:  PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: (…)Tại Việt Nam đang thiếu vắng văn...
Đề thi đầu năm môn Lý lớp 12 – THPT Liễn Sơn 2019: Một người mắt tốt quan sát trong trạng thái không điều tiết qua kính lúp thì có độ bội giác bằng 4. Độ tụ của kính này là 6,25dp
Đề thi đầu năm môn Lý lớp 12 – THPT Liễn Sơn 2019: Một người mắt tốt quan sát trong trạng thái không điều tiết qua kính lúp thì...
Đề thi đầu năm môn Lý lớp 12 - THPT Liễn Sơn 2019. Đề gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm:  Câu 1: Một ống dây dài 50 cm có 1000 vòng dây mang một dòng điện là 5 A thì...
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sử – THPT Liễn Sơn 2019: Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sử – THPT Liễn Sơn 2019: Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa...
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sử - THPT Liễn Sơn 2019. Đề gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm - có đáp án. Câu 1: Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX,...
Đề khảo sát đầu năm môn Sinh lớp 12 trường THPT Liễn Sơn 2019: Những đặc điểm nào sau đây không đúng với sự tiêu hóa thức ăn ở dạ lá sách?
Đề khảo sát đầu năm môn Sinh lớp 12 trường THPT Liễn Sơn 2019: Những đặc điểm nào sau đây không đúng với sự tiêu hóa thức ăn ở...
Đề khảo sát đầu năm môn Sinh lớp 12 trường THPT Liễn Sơn 2019. Các em cùng nhau tham khảo chi tiết tại đây:  Câu 1. Lông hút rất dễ gãy và sẽ tiêu biến ở môi trường A. quá ưu trương,...
Đề kiểm tra đầu năm lớp 12 môn Hóa – Sở GD Gia Lai 2019: Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol CH3COOCH3 cần vừa đủ a mol O2. Giá trị của a là 0,35
Đề kiểm tra đầu năm lớp 12 môn Hóa – Sở GD Gia Lai 2019: Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol CH3COOCH3 cần vừa đủ a mol O2. Giá...
Đề kiểm tra đầu năm lớp 12 môn Hóa - Sở GD Gia Lai 2019. Đề thi gồm 40 câu có đáp án chi tiết:  Câu 1: Để phân biệt ank-1-in và anken, ta có thể dùng A. dung dịch HCl. ...
Đề khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 12 năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng lần 1: Cho 14,6 gam hỗn hợp hai anđehit no, đơn chức tác dụng hết với H2 tạo 15,2 gam hỗn hợp ancol. Tổng số mol hai ancol
Đề khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 12 năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng lần 1: Cho 14,6 gam hỗn hợp hai anđehit no, đơn chức tác dụng...
Đề khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 12 năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng lần 1. Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm như sau:  Câu 1: Nhận định sai là A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng...
Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 12 – THPT Liễn Sơn: Lone parents have to be self-reliance, resilient and inventive
Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 12 – THPT Liễn Sơn: Lone parents have to be self-reliance, resilient and inventive
Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 12 - THPT Liễn Sơn. Đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án chi tiết: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the...
Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 12 năm 2019 trường THPT Yên Phong 2 (Bắc Ninh)
Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 12 năm 2019 trường THPT Yên Phong 2 (Bắc Ninh)
Bộ đề KSCL Lớp 12 môn Toán năm học 2019 - 2020 trường THPT Yên Phong 2 - Sở Giáo dục Bắc Ninh. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm dưới đây. SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN...