Đề thi học kì 2 lớp 12

Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 2 lớp 12
Đề thi học kì 2 lớp 12: De thi hoc ki 2 lop 12, đề kiểm tra hết học kì 2 lớp 12 các môn Toán, Văn, Tiếng anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa... Đề thi có đáp án, lời giải và hướng dẫn chi tiết.


Đề và đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Công Nghệ – THCS Hòa Xuân: Vì sao phải giữ an toàn tuyệt đối đối với điện. Nêu nguyên nhân và biện pháp để giữ an toàn tuyệt đối đối với điện
Đề và đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Công Nghệ – THCS Hòa Xuân: Vì sao phải giữ an toàn tuyệt đối đối với điện....
Chia tiết đề thi học kì 2 môn Công Nghệ lớp 8 trường THCS Hòa Xuân - có đáp án chi tiết. Câu 1: So sánh cơ cấu biến đổi chuyển động với cơ cấu truyền chuyển động. (2 điểm) Giống nhau:...
Thi cuối học kì 2 môn Toán 12: Tìm nguyên hàm của hàm số
Thi cuối học kì 2 môn Toán 12: Tìm nguyên hàm của hàm số
Đề thi cuối học kì 2 lớp 12 môn Toán: Tính tích phân (I = intlimits_1^2 {dfrac{1}{{{x^6}}}} dx.) 1.Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = {x^{sqrt 5 }}.) A. (int {f(x)} dx = dfrac{1}{{sqrt 5  - 1}}{x^{sqrt 5  - 1}} +...
Đề thi học kì 2 môn Toán 12: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = sinx là
Đề thi học kì 2 môn Toán 12: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = sinx là
Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 Toán 12: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): (x – 2y + 5z – 4 = 0). Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (P)? 1. Tìm phần ảo của số...
Kiểm tra học kì 2 Toán 12: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = cos3x là
Kiểm tra học kì 2 Toán 12: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = cos3x là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12: Cho số phức z = 3 – 2i. Tìm điểm biểu diễn của số phức ({rm{w}} = z + i.overline z ) PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6đ) 1. Cho số phức z =...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 12: Tập hợp các điểm biểu diễn của z thỏa mãn điều kiện
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 12: Tập hợp các điểm biểu diễn của z thỏa mãn điều kiện
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12: Tập hợp các điểm biểu diễn của z thỏa(left| {z - 4} right| + left| {z + 4} right| = 10) là 1. Tập hợp các điểm biểu diễn của...
Thi cuối học kì 2 môn Sinh 12: Dòng năng lượng trong các hệ sinh thái được truyền theo con đường phổ biến là
Thi cuối học kì 2 môn Sinh 12: Dòng năng lượng trong các hệ sinh thái được truyền theo con đường phổ biến là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh lớp 12: Năng lượng được chuyển cho bậc dinh dưỡng sau từ bậc dinh dưỡng trước nó khoảng bao nhiêu %? 1. Dòng năng lượng trong các hệ sinh thái được truyền theo con...
Kiểm tra học kì 2 môn Sinh 12: Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường?
Kiểm tra học kì 2 môn Sinh 12: Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh lớp 12: Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, bò sát khổng lồ phát triển mạnh ở... 1. Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Văn 12 của THPT Huỳnh Thúc Kháng: Anh/chị hiểu như thế nào về câu: “Chưa có tỉ phú nào đi lên từ việc trúng số”?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Văn 12 của THPT Huỳnh Thúc Kháng: Anh/chị hiểu như thế nào về câu: “Chưa có tỉ phú nào đi lên từ...
Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Văn lớp 12 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã được cập nhật, gồm 2 phần Đọc hiểu và Tập làm văn: Phân tích hình tượng nhân vật Mị trong...
Kiểm tra học kì 2 Toán 12: Đồ thị hình bên là của hàm số nào?
Kiểm tra học kì 2 Toán 12: Đồ thị hình bên là của hàm số nào?
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 12: Hàm số (F(x) = {e^{3x}}) là một nguyên hàm của hàm số 1. Hàm số (F(x) = {e^{3x}}) là một nguyên hàm của hàm số: A.(f(x) = 3{e^{3x}}.)     B.(f(x) = {e^{3x}}.) C.(f(x)...
Đề kiểm tra môn Toán 12 học kì 2: Tính bán kính mặt cầu tâm I(1;0;0) và tiếp xúc với mặt phẳng (P): x – 2y + 2z + 2 = 0
Đề kiểm tra môn Toán 12 học kì 2: Tính bán kính mặt cầu tâm I(1;0;0) và tiếp xúc với mặt phẳng (P): x – 2y + 2z +...
Đề thi chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 12: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên (left) và có một nguyên hàm là hàm số F(x) trên (left), a < c < b. Khẳng định...

Advertisements (Quảng cáo)

Đang quan tâm