Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Kiểm tra kì 2 môn Toán Phòng GD Bình Giang lớp 8: Một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 3 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 4 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết vận tốc của dòng nước là 2,5 km/h

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 lớp 8 môn Toán được Phòng GD & ĐT Bình Giang tổ chức thi, đề thi gồm 4 bài tự luận như sau:

Câu 1 (4,0 điểm). Giải các phương trình:
1) 3x – 12 = 0

Đề thi giữa hki 2 môn toán lớp 8

3) (x + 3)(2x – 4) = 0

Đề thi giữa hki 2 môn toán lớp 8

Câu 2 (2,0 điểm). Cho a < b, hãy so sánh:

1) a + 2 và b + 2 2) a – 3 và b – 3

3) -3a và -3b 4) 2a + 1 và 2b + 1

Câu 3 (2,0 điểm). So sánh a và b nếu:

1) a + 5 > b + 5

Đề thi giữa hki 2 môn toán lớp 8

3) 2 – a ≤ 2- b

Đề thi giữa hki 2 môn toán lớp 8

Câu 4 (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 3 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 4 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết vận tốc của dòng nước là 2,5 km/h.