Trang Chủ Chủ đề Bài tập sinh học 10

Bài tập sinh học 10

Giải bài tập Sinh 10: Trả lời câu hỏi và gợi ý cách làm bài tập trong SGK môn Sinh học lớp 10 phần Thế giới sống, sinh học tế bào, sinh học vi sinh vật.
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật (Sinh 10 trang 109)

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật (Sinh 10 trang 109)

Chương 2 phần 3 Sinh 10 Bài 27 - Giải bài 1 trang 108; bài 2,3 trang 109 SGK Sinh 10 : Các yếu tố ảnh...
Sinh sản của vi sinh vật: Bài 1,2,3 trang 105 SGK Sinh 10

Sinh sản của vi sinh vật: Bài 1,2,3 trang 105 SGK Sinh 10

Bài 26 chương 2 Môn sinh 10- Giải bài 1,2,3 trang 105  : Sinh sản của vi sinh vậtBài 1: Vi khuẩn có thể hình thành các...
Sinh trưởng của vi sinh vật: Bài 1,2,3 trang 101 Sinh  lớp 10

Sinh trưởng của vi sinh vật: Bài 1,2,3 trang 101 Sinh lớp 10

Bài 25 - Giải bài 1,2,3 trang 101 SGK Sinh 10 : Sinh trưởng của vi sinh vật - Chương 2.Bài 1: Hãy nêu đặc điểm 4...
Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật (Bài 1,2,3 trang 94 SGK Sinh 10 )

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật (Bài 1,2,3 trang 94 SGK Sinh...

Bài 22 Chương 1 -  Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Sinh 10 : Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi...
[Bài tập Sinh 9 trang 91] Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

[Bài tập Sinh 9 trang 91] Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 22 - Giải bài 1,2,3 trang 91 SGK Sinh 10 : Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật Bài 1: Cho các ví...
Bài 1,2,3,4 trang 80 SGK Sinh học 10 : Giảm phân

Bài 1,2,3,4 trang 80 SGK Sinh học 10 : Giảm phân

Bài 19 chương 4- Giải bài 1,2,3,4 trang 80 SGK Sinh 10  Bài 1: Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I.Giảm-phân I xảy...
Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân: Bài 1,2,3,4 trang 75 Sinh 10

Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân: Bài 1,2,3,4 trang 75 Sinh 10

Bài 18 Môn Sinh - Giải bài 1,2,3,4 trang 75 SGK Sinh 10 : Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân - Chương 4 Phân bào.Bài...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 70 SGK Sinh 10: Quang hợp

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 70 SGK Sinh 10: Quang hợp

Bài 17 - Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 70 SGK Chương 3 sinh lớp 10. Bài 1: Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?Quang-hợp là...
Hô hấp tế bào: Bài 1,2,3 trang 66 môn Sinh học 10

Hô hấp tế bào: Bài 1,2,3 trang 66 môn Sinh học 10

Bài 16 chương 3 - Giải bài 1,2,3 trang 66 SGK Sinh 10  Bài 1: Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất...
[Sinh 10 trang 59] Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

[Sinh 10 trang 59] Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 14 -  Giải bài 1,2,3,4 trang 59 SGK Sinh 10 :  Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.Bài 1: Nêu cấu...