Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Giải bài 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 49, 50, 51 Toán 8 tập 1: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 6 Phép trừ các phân thức đại số: Giải bài 28 trang 49; Bài 29, 30, 31,32, 33, 34, 35 trang 50; Bài 36, 37 trang 51 Toán 8 tập 1 – Chương 2.

1. Phân thức đối.

Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổn của chúng bằng 0

Phân thức đối của phân thức  A/B được kí hiệu là -A/B. Vậy2015-11-11_225622

2. Phép trừ

Qui tắc: Muốn trừ phân thức A/B cho phân thức C/D, ta cộng A/B
với phân thức đối của C/D Vậy: 2015-11-11_225722

Đáp án và lời giải bài tập sách giáo khoa bài: Phép trừ các phân thức đại số trang 49, 50, 51.

Bài 28. Theo quy tắc đổi dấu ta có 2015-11-11_230058. Do đó ta cũng có2015-11-11_230104. Chẳng hạn, phân thức đối của  2015-11-11_230141. Áp dụng điều này hãy điền những phân thức thích hợp vào những chỗ trống dưới đây:

bai-28

a) 28a

b) 28b


Bài 29. Làm tính trừ các phân thức sau:bai 29

Đáp án: a)

29a

b)

29b

Advertisements (Quảng cáo)

c)

29c

d) 29d


Bài 30. Thực hiện các phép tính sau

Đáp án: a)

30a

b)

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 31 trang 50.Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:
bai 31

a) 31ab) 31b


Bài 32. Đố: Các em tính nhanh tổng sau:

bai 32

Áp dụng kết quả bài 31.a) ta được:

bai32

Do đó: bai32_1


Giải bài 33, 34, 35, 36, 37 Luyện tập SGK Đại số 8 tập 1 trang 50, 51.

Bài 33. Làm các phép tính sau:

bai 33

dap-an-bai-33


Bài 34. Dùng quy tắc đổi dấu rồi thực hiện các phép tính

bai34

dap-an-bai-34


Bài 35 trang 50 . Thực hiện các phép tính:

bai35

bai-35a

bai-35b


Bài 36 trang 50. Một công ty may phải sản xuất 10000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.
a) Hãy biểu diễn qua x:
– Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày kế hoạch;
– Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày
– Số sản phẩm làm thêm trong một ngày
b) Tính số sản phẩm làm thêm trong một ngày với x = 25

a) Hãy biểu diễn qua x
Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch: 10000/x (sản phẩm)
Công ty làm xong sớm 1 ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm nên số sản phẩm thực tế đã làm được trong 1 ngày
(10000 + 80)/ (x -1) = 10080/(x-1) (sản phẩm)
Số sản phẩm làm thêm trong 1 ngày: 10080/(x -1) – 10000/x (sản phẩm)

b) Số sản phẩm làm thêm trong một ngày với x = 25 là P
dapanbai36b


Bài 37. Đố: Cho phân thức: bai37 Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho.

Gọi P là phân thức phải tìm, ta có:

dap-an-ba-37

Advertisements (Quảng cáo)