Đề thi học kì 1 lớp 8

Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8
Đề thi học kì 1 lớp 8: De thi hoc ki 1 lop 8, đề kiểm tra hết học kì 1 các môn Toán, Văn, Tiếng anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa... Đề thi có đáp án, lời giải và hướng dẫn chi tiết.

Xem đề thi mới nhất phía dưới hoặc xem theo môn:

Và cũng đừng quên tham khảo de thi hoc ki 2 lop 8 trên Dethikiemtra.com nữa nhé các bạn.


Đề số 1 Đề kiểm tra học kì 1 Anh 8 mới: Question 1. The child lost the power of ___________ from birth.
Đề số 1 Đề kiểm tra học kì 1 Anh 8 mới: Question 1. The child lost the power of ___________ from birth.
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới. I live in a small village called Northville. There are about 2000 people here. I love the village (34)__________...
Đề số 2 Đề kiểm tra học kì 1 Anh lớp 8 mới: Question 1. The garden is ______ beautifully.
Đề số 2 Đề kiểm tra học kì 1 Anh lớp 8 mới: Question 1. The garden is ______ beautifully.
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới. Question 8. The hills are colorful in spring when the wild flowers bloom. A. Listening I. Listen and fill 1 word...
Đề số 3 Đề kiểm tra học kì 1 Anh lớp 8 mới: According to the survey’s results:
Đề số 3 Đề kiểm tra học kì 1 Anh lớp 8 mới: According to the survey’s results:
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới. A. staying indoors                  B. hang out I. Listen. Decide if the following statements are true (T) or false (F). According...
Đề số 4 Đề kiểm tra học kì 1 Anh 8 mới: Honest
Đề số 4 Đề kiểm tra học kì 1 Anh 8 mới: Honest
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới. Having lived in this neighborhood (35) ________ quite a long time, I long for the rural atmosphere which the...
Đề số 5 Đề kiểm tra học kì 1 Anh lớp 8 mới: Is it Time for Supper?
Đề số 5 Đề kiểm tra học kì 1 Anh lớp 8 mới: Is it Time for Supper?
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới. Question 13. She loves lying and _____________ the slow movement of the clouds. I. Listen and state whether the following...
Quảng cáo


Đề số 6 Đề kiểm tra học kì 1 Anh lớp 8 mới: Question 1. The Kinh’s population occupies more than 4/5 of Viet Nam’s population. ________
Đề số 6 Đề kiểm tra học kì 1 Anh lớp 8 mới: Question 1. The Kinh’s population occupies more than 4/5 of Viet...
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới. Elsa: It’s mine. I. Listen to a man talking about the Kinh ethnic group in Viet Nam. Decide if the...
Đề số 7 Đề kiểm tra học kì 1 Anh 8 mới: Question 2. Amy doesn’t have to do anything special tomorrow. _______
Đề số 7 Đề kiểm tra học kì 1 Anh 8 mới: Question 2. Amy doesn’t have to do anything special tomorrow. _______
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới. C. to                                 D. with I. Listen to a conversation between two friends. Decide if the following statements are true (T) or...
Đề số 8 Đề kiểm tra học kì 1 Anh lớp 8 mới: Listen. Fill in the blanks with the missing words.
Đề số 8 Đề kiểm tra học kì 1 Anh lớp 8 mới: Listen. Fill in the blanks with the missing words.
 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 8 mới. Question 1. 4000 I. Listen: Listen. Fill in the blanks with the missing words. Question 1. The Mid-Autum Festival started ___________ years...
Kiểm tra kì 1 lớp 8 môn Văn có đáp án Phòng GD Tân Châu Giới thiệu về ngôi trường mà em đang học
Kiểm tra kì 1 lớp 8 môn Văn có đáp án Phòng GD Tân Châu Giới thiệu về ngôi trường mà em đang học
Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2018 – 2019 của phòng giáo dục Tân Châu có đáp án chi tiết : Tìm các từ thuộc trường từ vựng “ thiên nhiên” trong đoạn trích. UBND...
Đề kì 1 môn Văn lớp 8 Quận Tây Hồ có đáp án Kể lại một kỉ niệm về tình yêu thương
Đề kì 1 môn Văn lớp 8 Quận Tây Hồ có đáp án Kể lại một kỉ niệm về tình yêu thương
Đề kiểm tra kết thúc học kì 1 lớp 8 môn Văn của phòng GD Quận Tây Hồ, Hà Nội năm học 2018 – 2019 có hướng dẫn giải chi tiết tổ chức thi...

Đang quan tâm