Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK hình học 7

Bài tập SGK hình học 7

Giải bài tập SGK Hình học 7: Lý thuyết + Đáp án và lời giải bài tập Toán hình học lớp 7 cả 3 chương trong sách tập 1, tập 2.
Giải Toán lớp 7 tập 1 cơ bản đầy đủ và hay nhất
Giải Toán lớp 7 tập 1 cơ bản đầy đủ và hay nhất
Giải Bài tập trong SGK Toán 7 tập 1 gồm 2 chương phần Đại số và 2 chương phần hình học. Các em xem chi tiết dưới đây: PHẦN ĐẠI SỐ Chương 1 Đại số: Số hữu...
Giải Toán 7 tập 2 phần Đại số và hình học cơ bản
Giải Toán 7 tập 2 phần Đại số và hình học cơ bản
Giải chi tiết và đấy đủ tất cả bài tập SGK Toán lớp 7 tập 2 cơ bản trên Dethikiemtra.com PHẦN ĐẠI SỐ Chương 3: Thống kê STT Bài học Trang 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số  7,8,9 2 Bảng tần số...
Giải bài 51,52,53 trang 101,102 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập Định lí
Giải bài 51,52,53 trang 101,102 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập Định lí
Luyện tập Định Lí: Giải bài 51,52 trang 101; bài 53 trang 102 Toán 7 tập 1 - Chương 1 hình học. Bài 51. a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai...
Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định lí
Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định lí
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định Lí - Bài 7 Chương 1 Phần hình. 1. Định lí Một tính chất được khẳng định là đúng bằng suy...
Bài 42,43,44 ,45,46,47 ,48 trang 98,99 SGK Toán lớp 7 tập 1: Luyện tập từ vuông góc đến song song
Bài 42,43,44 ,45,46,47 ,48 trang 98,99 SGK Toán lớp 7 tập 1: Luyện tập từ vuông góc đến song song
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 42, 43, 44 ,45, 46, 47 trang 98; bài 48 trang 99 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập từ vuông góc đến song song. Hướng dẫn giải bài tập SGK...
Bài 40,41 trang 97 SGK Toán lớp 7 tập 1: Từ vuông góc đến song song
Bài 40,41 trang 97 SGK Toán lớp 7 tập 1: Từ vuông góc đến song song
Bài 6 chương 1 Từ vuông góc đến song song: Giải bài 40,41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1 đầy đủ và chi tiết nhất. 1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của...
Bài tập 35,36,37 ,38,39 trang 94,95 Toán 7 tập 1: Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song
Bài tập 35,36,37 ,38,39 trang 94,95 Toán 7 tập 1: Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song
Chương 1 Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song: Giải bài 35,36 trang 94; bài 37,38,39 trang 95 SGK Toán 7. Bài 35. Cho tam giác ABC.Qua đỉnh A vẽ đg thẳng a song...
Giải bài 31,32,33,34 trang 94 Toán 7 tập 1: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song
Giải bài 31,32,33,34 trang 94 Toán 7 tập 1: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song
Bài 5 Tóm tắt lý thuyết  và Giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song. Cần nhớ: Nếu một đườngthẳng cắt hai đườngthẳng // thì: a) Hai góc so...
Bài 24,25,26, 27,28,29,30 trang 91,92 SGK Toán lớp 7 tập 1: Hai đường thẳng song song
Bài 24,25,26, 27,28,29,30 trang 91,92 SGK Toán lớp 7 tập 1: Hai đường thẳng song song
Bài 4 chương 1 hình Hai đường thẳng song song: Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 91; bài 29,30 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 .   Bài 24.Điền vào chỗ trống (...) trong các...
Giải bài 21,22,23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Giải bài 21,22,23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Bài 3 chương 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Giải bài 21, 22, 23 trang 89 trong SGK Toán 7 tập 1. 1. Góc so le trong, đồng vị. Trên hình vẽ ta...