Bài tập Công nghệ 8

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Công nghệ 8
Ôn tập chương VIII – Công nghệ 8: Có nên lắp đặt cầu chì vào dây trung tính không ? Vì sao ?
Ôn tập chương VIII – Công nghệ 8: Có nên lắp đặt cầu chì vào dây trung tính không ? Vì sao ?
Ôn tập chương VIII Công nghệ lớp 8: Giải câu 1, 2, 3 trang 203 . Hãy điền tên của các ký hiệu vào cột B sau... Câu 1: Hãy điền tên của các ký hiệu vào cột B sau : Câu...
Bài 58. Thiết kế mạch điện – Công nghệ 8: Công việc thiết kế mạch điện gồm những bước nào ? 
Bài 58. Thiết kế mạch điện – Công nghệ 8: Công việc thiết kế mạch điện gồm những bước nào ? 
Bài 58 Công nghệ lớp 8 : Thiết kế mạch điện. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 198 .Tại sao cần phải thiết kế trước khi lắp đặt mạch điện ?... Câu 1: Tại sao cần phải thiết kế trước...
Bài 55. Sơ đồ điện – Công nghệ lớp 8: Quan sát sơ đồ mạch điện có thể nhận biết dây pha và dây trung tính được không ?
Bài 55. Sơ đồ điện – Công nghệ lớp 8: Quan sát sơ đồ mạch điện có thể nhận biết dây pha và dây trung tính được không ?
Bài 55 Công nghẹ lớp 8: Sơ đồ điện. Giải câu 1, 2, 3 trang 192 . Thế nào là sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt ? Chúng khác nhau ở điểm nào ? ... Câu 1: Thế...
Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà – Công nghệ 8: Hãy nêu ưu điểm của aptomat so với cầu chì ?
Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà – Công nghệ 8: Hãy nêu ưu điểm của aptomat so với cầu chì ?
Bài 53 Công nghệ lớp 8: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà. Giải câu 1, 2, 3 trang 186 . Em hãy kể những loại thiết bị điện có trong mạch điện ở nhà em ?... Câu...
Bài 51. Thiết bị đóng – cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà – Công nghệ 8:Quan sát mạng điện trong nhà em em thấy có những thiết bị đóng- cắt và lấy điện nào ?
Bài 51. Thiết bị đóng – cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà – Công nghệ 8:Quan sát mạng điện trong nhà em em thấy có những...
Bài 51 Công nghệ lớp 8: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà. Giải câu 1, 2 trang 181. Quan sát mạng điện trong nhà em em thấy có những thiết bị đóng-...
Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà – Công nghệ 8:Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì ? 
Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà – Công nghệ 8:Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì ? 
Bài 50 Công nghệ lớp 8: Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà. Giải câu 1, 2, 3 trang 175. Khi dùng bút thử điện để kiểm tra dây pha và dây trung tính ta thấy hiện...
Tổng kết và ôn tập chương VI-VII – Công nghệ lớp 8:  Những nguyên nhân gây ra tai nạn điện là gì ?
Tổng kết và ôn tập chương VI-VII – Công nghệ lớp 8:  Những nguyên nhân gây ra tai nạn điện là gì ?
Tổng kết và ôn tập chương VI-VII Công nghệ 8: Giải bài tập trang 171 . Điện năng là gì ? Điện năng được sản xuất và truyền tải như thế nào ? Vai trò của điện năng đối...
Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng – Công nghệ 8: Gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiệm điện năng ?
Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng – Công nghệ 8: Gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiệm điện năng ?
Bài 48 Công nghệ lớp 8: Sử dụng hợp lý điện năng. Giải câu 1, 2, 3 trang 167 .Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm ? ... Câu 1: Vì sao phải giảm bớt...
Bài 46. Máy biến áp một pha – Công nghệ lớp 8: Hãy nêu công dụng của máy biến áp ? 
Bài 46. Máy biến áp một pha – Công nghệ lớp 8: Hãy nêu công dụng của máy biến áp ? 
Bài 46 Công nghệ lớp 8: Máy biến áp một pha. Giải câu 1, 2, 3 trang 161 . Mô tả cấu tạo của máy biến áp một pha ?... Câu 1: Mô tả cấu tạo của máy biến áp một...
Bài 44. Đồ dùng loại Điện – Cơ: quạt điện, máy bơm nước – Công nghệ lớp 8: Động cơ điện được sử dụng để làm gì ?
Bài 44. Đồ dùng loại Điện – Cơ: quạt điện, máy bơm nước – Công nghệ lớp 8: Động cơ điện được sử dụng để làm gì ?
Bài 44 Công nghệ lớp 8: Đồ dùng loại Điện - Cơ: quạt điện, máy bơm nước. Giải câu 1, 2, 3 trang 155. Cấu tạo của động cơ điện gồm những bộ phận nào ? ... Câu 1: Cấu tạo...